Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1725

Bryssel 17. marraskuuta 2009

Kieroista soittoäänisivustoista 70 prosenttia siivottu EU:n tarkastusiskun jälkeen

EU on tehnyt puolitoistavuotisen tehotarkastuksen internetsivustoille tarkoituksena selvittää, harjoittavatko ne harhaanjohtavaa soittoäänien, taustakuvien ja muiden matkapuhelinpalvelujen myyntiä. Tarkastuksen tuloksena 70 prosenttia sivustoista on korjattu tai suljettu. EU:n 27 jäsenvaltion, Norjan ja Islannin viranomaiset ovat kesäkuusta 2008 lähtien tarkastaneet 301 sivustoa, joita epäiltiin vakavista rikkomuksista EU:n kuluttajalainsäädäntöä vastaan. Näistä kaikkiaan 301 tapauksesta 70 prosenttia on nyt siis ratkaistu: 52 prosenttia (159 sivustoa) on korjattu ja 17 prosenttia (54 sivustoa) suljettu. Kolme yleisintä ongelmaa olivat epäselvä hinnoittelu (esim. puuttuvat tai puutteelliset tiedot), puutteelliset tiedot kauppiaasta ja harhaanjohtava mainonta. Erityisesti pantiin merkille, että soittoääniä mainostettiin ilmaisina, vaikka asiakas tuli todellisuudessa sidotuksi maksulliseen tilaukseen. Tehoiskun tuloksena Italian viranomaiset määräsivät helmi- ja toukokuussa noin kahden miljoonan euron sakot yhdeksälle suurelle yritykselle, joiden havaittiin rikkoneen lakia.

”Tämä EU:n laajuinen selvitys oli suora reaktio niihin satoihin valituksiin, joita lasten vanhemmat ja kuluttajat lukuisista eri EU-maista ovat tehneet”, kertoo EU:n kuluttajansuojakomissaari Meglena Kuneva. ”Nuoria ei saisi johtaa harhaan esimerkiksi siten, että heidän ilmaiseksi luulemansa soittoääni osoittautuukin maksulliseksi tilaukseksi”, jatkaa komissaari. Vanhemmat taas pitäisi säästää puhelinlaskun tuomilta ikäviltä yllätyksiltä, kun lapsi on vahingossa sitoutunut enempään kuin oli tarkoitus. Komissaarin mukaan selvityksen tulokset osoittavat, että EU:n laajuiset yhteisoperaatiot ovat tehokas keino siivota kuluttajamarkkinoita. ”EU:n kuluttajapolitiikassa tullaankin painottamaan tällaisia yhteistoimia”, lupaa komissaari Kuneva.

Italian kilpailuviranomaisen kuluttajansuojaosaston pääjohtaja Paolo Saba kehuu operaatiota, jolla hänen mukaansa saatiin aikaan merkittäviä tuloksia koti- ja ulkomaisia internet-ostoksia tekevien kuluttajien hyväksi. ”Nämä tulokset merkitsevät huomattavaa edistymistä eurooppalaisten kuluttajien suojelun tehostamisessa ja eurooppalaisen kuluttajansuojapolitiikan yhdentämisessä”, uskoo pääjohtaja Saba.

Markkinat

Eurooppalaisilla on yli 495 miljoonaa matkapuhelinta. Pelkästään soittoäänet muodostivat vuonna 2007 arviolta 29 prosenttia Euroopan koko mobiilisisältömarkkinoista (noin 10 % enemmän kuin vuonna 2006). Soittoääniä myytiin Euroopassa vuonna 2007 noin 691 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2008 soittoäänitehoiskun tulokset

  • Ongelmat on nyt ratkaistu 70 prosentissa kaikkiaan 301 tutkitusta sivustosta. 159 sivustoa eli 52 % on korjattu ja 54 sivustoa eli 17 % suljettu (maakohtaiset luvut asiakirjassa MEMO/09/505 olevasta taulukossa).

  • Yli puolet sivustoista oli kohdistettu nimenomaan lapsille (163 sivustoa eli 54 %). Niillä hyödynnettiin sarjakuvista tai televisiosta tuttuja hahmoja tai edellytettiin huoltajan lupaa.

  • Monilla sivustoilla ilmeni samalla kertaa useita säännönvastaisuuksia (Ks. MEMO/09/505 ).

Kolme yleisintä ongelmaa tarkastetuilla sivustoilla:

  • Sivustoista 41 prosentissa esiintyi tarjouksen hintatietoihin liittyviä epäselvyyksiä (124 sivustoa 301:sta). Monilla sivustoilla ei annettu täydellisiä hintatietoja tai ne puuttuivat kokonaan. Asiakas sai tietää niistä vasta puhelinlaskussaan. Tilausten yhteydessä ei kerrottu selvästi, että kyse oli tilauksesta, tai tilauskauden pituus ei käynyt selkeästi ilmi.

  • Yli 75 prosentissa sivustoista puuttui kauppiaan yhteystietoja : kauppiaan nimi, osoite tai muut tiedot olivat puutteellisia (225 sivustoa 301:sta). Tilanne on EU-lainsäädännön vastainen, sillä siinä (direktiivit sähköisestä kaupankäynnistä ja etämyynnistä, ks. MEMO/09/505 ) vaaditaan, että palvelun tarjoajan tiedot, myös sähköpostiosoite, on esitettävä.

  • 35 prosentissa sivustoista esitettiin tietoja harhaanjohtavalla tavalla (105 sivustoa 301:stä). Sopimustiedot kyllä löytyivät sivustolta, mutta ne esitettiin pienikokoisella tekstillä tai niitä oli hankala löytää. 28 prosentissa harhaanjohtotapauksista palveluja mainostettiin ”ilmaisina” mutta asiakas tuli johdetuksi harhaan ja huomasi vasta myöhemmin, että ostokseen liittyi maksuja tai että hän oli tehnyt sitovan ja pitkäkestoisen sopimuksen.

Italia määrää tuntuvia sakkoja

Italiassa määrättiin helmi- ja toukokuussa 2009 noin kahden miljoonan euron sakot yhdeksälle yritykselle, jotka jäivät tehotarkastuksessa kiinni sääntöjenvastaisuuksista. Yritykset olivat Telecom Italia, Vodafone, Wind, Dada, Zed, H3G, Zeng, Fox Mobile ja Tutto gratis. Italian kilpailuviranomaisen mukaan yrityksille oli määrättävä sakko, koska niiden sivustoilla ei annettu selkeitä tietoja (esim. mainittuun hintaan sisältyvien soittoäänten määrästä tai niihin liittyvistä kustannuksista).

Mitä seuraavaksi?

Kansalliset viranomaiset jatkavat keskeneräisten tapausten käsittelyä. Uusia EU:n laajuisia tehotarkastuksia jatketaan, ja vuoksiksi 2009–2010 on suunniteltu lukuisia tehoiskuja ja yhteisiä operaatioita.

Ks. myös MEMO/09/505

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/mobile_phone/index_en.htm


Side Bar