Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1725

Bruxelles, den 17. november 2009

Forbrugere: EU rydder op på 70 % af de websteder, der svindler med ringetoner

70  % af de websteder, der er blevet undersøgt for svindelnumre i forbindelse med salg af ringetoner, skærmbaggrunde og andre tjenesteydelser til mobiltelefoner, er blevet korrigeret eller lukket, efter at EU har slået hårdt ned på disse tjenesteudbydere under en 18 måneder lang EU-forbrugerindsats i de 27 medlemsstater, Norge og Island. Siden juni 2008, hvor de første kontroller fandt sted, har de nationale håndhævende myndigheder efterforsket 301 websteder for alvorlige overtrædelser af EU-forbrugerlovgivningen. 70 % af de undersøgte sager er nu blevet afsluttet. 52 % (159 websteder) er blevet korrigeret, og 17 % (54 websteder) er lukket. De tre største problemer var uklar prisfastsættelse (f.eks. manglende eller ufuldstændige oplysninger), ingen udførlig information om udbyderen samt vildledende reklame, især reklamer for "gratis" ringetoner, hvor forbrugeren rent faktisk binder sig til at betale et abonnement. Som følge af "rent hus"-aktionen udskrev de håndhævende myndigheder i Italien i februar og maj store bøder på ca. 2 mio. EUR til ni store virksomheder, der blev taget i at overtræde loven.

EU-kommissær for forbrugere, Meglena Kuneva, udtalte: “Denne EU-dækkende aktion var et direkte resultat af hundredvis af klager fra forældre og forbrugere i mange forskellige EU-lande. Vi kan ikke tillade, at unge udsættes for fupnumre som vildledende reklame, der lokker dem til at abonnere på ringetoner, som de troede var gratis. Og forældre bør ikke konfronteres med en ubehagelig overraskelse, når de får deres telefonregning, hvis deres børn er kommet til at abonnere på mere, end de regnede med. Resultaterne af aktionen viser, at et samarbejde om håndhævelse på EU-plan kan gøre en enorm forskel, når der ryddes op på et forbrugermarked. Denne form for fælles håndhævelsesindsats er et af de områder, som der fremover vil blive sat mange kræfter ind på i EU-forbrugerpolitikken."

Paolo Saba, generaldirektør i direktoratet for forbrugerbeskyttelse under den italienske monopolmyndighed, sagde: "For de italienske konkurrencemyndigheder blev der ved dette håndhævelsesinitiativ opnået betydelige resultater til gavn for de forbrugere, der foretager transaktioner online og på tværs af grænserne. Resultatet er et stort skridt i retning af en mere effektiv beskyttelse af de europæiske forbrugere og en bedre integreret EU-forbrugerbeskyttelsespolitik."

Markedet

E U-borgerne ejer over 495 mio. mobiltelefoner. Alene ringetonerne skønnes at have udgjort over 29 % af det samlede marked for mobilindhold i EU i 2007 (ca. 10 % højere end i 2006). Værdien af det europæiske ringetonesalg i 2007 blev anslået til 691 mio. EUR.

Resultaterne af rent hus-aktionen i 2008 vedrørende ringetoner

  • På de 301 undersøgte websteder er 70 % af problemerne nu løst (159 websteder er blevet korrigeret (52 %), og 54 er lukket (17 %)) (tallene fordelt på medlemsstaterne findes i MEMO/09/505 ).

  • Over halvdelen af webstederne var specielt målrettet til børn (54 %, 163 websteder), og de brugte figurer fra tegneserier for børn, kendte tv-figurer eller krævede forældrenes samtykke.

  • På mange websteder blev der fundet tegn på flere overtrædelser (se MEMO/09/505 ).

De tre største problemer på de undersøgte websteder var:

  • 41 % af alle undersøgte websteder viste uregelmæssigheder i oplysningerne om prisen på tilbuddet (124 ud af 301). På mange websteder var oplysningerne om prisen ufuldstændige eller slet ikke nævnt – indtil forbrugeren blev faktureret over telefonregningen. Især når det drejede sig om abonnementer, var ordet abonnement ikke tydeligt nævnt, eller abonnementsperioden var ikke præciseret.

  • På 75 % af alle undersøgte websteder manglede nogle af de oplysninger, der er nødvendige for at kontakte udbyderen – udbyderens navn, geografiske adresse eller andre kontaktoplysninger var ufuldstændige (225 websteder ud af 301). Det er en overtrædelse af EU-lovgivningen (direktiverne om eHandel og fjernsalg (se MEMO/09/505 ), der foreskriver, at alle oplysninger om tjenesteudbyderen, også en e-mail-adresse, skal vises.

  • 35% af de undersøgte websteder gav oplysninger på en vildledende måde (105 ud af 301). Kontaktoplysningerne fandtes på webstedet, men var gemt i tekst, der stod skrevet med småt, eller var svære at finde. I 28 % i tilfældene af vildledning blev tjenesteydelserne opslået som "gratis", men kunderne blev vildledt for senere at finde ud af, at der skulle betales et gebyr, eller at de havde bundet sig til en langvarig kontrakt.

Italien udskriver store bøder

Ni italienske virksomheder, som man i rent hus-aktionen konstaterede havde overtrådt reglerne, blev i februar og maj 2009 ikendt bøder på ca. 2 mio. EUR. Virksomhederne var Telecom Italia, Vodafone, Wind, Dada, Zed, H3G og Zeng, Fox Mobile og Tutto gratis. De italienske monopolmyndigheder sagde, at det var nødvendigt at give disse virksomheder en bøde, da webstederne ikke indeholdt klare oplysninger (f.eks. om antallet af ringetoner for den nævnte pris eller om de samlede udgifter).

De næste skridt

De nationale myndigheder arbejder videre med at få afsluttet udestående sager. Det nye system, hvor der foretages rent hus-aktioner i hele EU, fortsætter, og der er planlagt flere andre rent hus-aktioner og andre aktioner i 2009-2010.

Se også MEMO/09/505

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/mobile_phone/index_en.htm


Side Bar