Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /09/1725

V Bruselu dne 17. listopadu 2009

Ochrana spotřebitelů: po šetření EU „vyčištěno“ 70 % webových stránek s podvodnými nabídkami vyzváněcích tónů

Z webových stránek, které nekalým způsobem prodávaly vyzváněcí tóny, pozadí na displej a další služby pro uživatele mobilních telefonů, byla po 18  měsíců trvající akci na ochranu spotřebitelů, na níž se podílely EU, Norsko a Island, zjednána náprava či došlo ke zrušení stránek v 70 % případů. Od června 2008, kdy byly provedeny první kontroly, prošetřily vnitrostátní orgány dozoru 301 webových stránek kvůli závažnému porušení právních předpisů EU týkajících se ochrany spotřebitele. Nyní bylo uzavřeno 70 % těchto případů. V 52 % případů (tj. u 159 webových stránek) byla zjednána náprava a v 17 % případů (tj. 54 webových stránek) byly stránky zrušeny. Byly zjištěny tři hlavní problémy: nejasné ceny (např. chybějící nebo neúplné informace); uvádění neúplných údajů o prodejci; a klamavá reklama, zejména inzerování vyzváněcích tónů, které jsou „zdarma“, ačkoli spotřebitel si ve skutečnosti musí službu předplatit. V Itálii vedl uvedený zásah k tomu, že orgány dozoru uložily devíti největším společnostem, u nichž bylo zjištěno porušení zákona, pokuty ve výši přibližně 2 miliony EUR.

Komisařka EU pro ochranu spotřebitelů Meglena Kuneva k záležitosti uvedla: „Toto šetření, které probíhalo v celé EU, bylo přímou odpovědí na stovky žádostí od rodičů a spotřebitelů z mnoha členských států. Mladí lidé by se neměli stávat oběťmi nekalých praktik, jako je klamavá reklama, které je nalákají, aby si předplatili vyzváněcí tóny, o nichž si mysleli, že jsou zdarma. A na rodiče by neměla čekat nepříjemná překvapení na účtu za telefon poté, co si jejich děti omylem předplatily více služeb, než bylo dohodnuto. Zmíněné výsledky ukazují, že celoevropská spolupráce při vymáhání dodržování právních předpisů může znamenat obrovský rozdíl v tom, že pro spotřebitele trh vyčistí. V rámci politiky EU v oblasti ochrany spotřebitele bude v budoucnu mnoho úsilí zaměřeno právě na tento typ společných akcí.“

„Podle italského úřadu pro hospodářskou soutěž měla tato iniciativa významné výsledky z hlediska zájmů spotřebitelů, kteří provádějí platby do zahraničí přes internet, “ uvedl Paolo Saba, generální ředitel ředitelství pro ochranu spotřebitelů italského úřadu pro hospodářskou soutěž a dodal, „tyto výsledky představují důležitý krok k účinnější ochraně evropských spotřebitelů a ke koordinovanější evropské politice v oblasti ochrany spotřebitele.“

Trh

Evropané vlastní dohromady více než 495 milionů mobilních telefonů. Samotné vyzváněcí tóny podle odhadů představovaly v roce 2007 v Evropě 29 % celkového trhu s obsahem do mobilních telefonů (to je asi o 10 % více než v roce 2006). Hodnota prodeje vyzváněcích tónů v Evropě v roce 2007 se odhaduje na 691 milionů eur.

Výsledky akce z roku 2008 zaměřené na vyzváněcí tóny

  • Z 301 prošetřovaných internetových stránek bylo k dnešnímu dni vyřešeno 70 % problémů , (u 159 (52 %) stránek byla zjednána náprava a 54 (17 %) stránek bylo zrušeno – údaje pro jednotlivé členské státy viz tabulka v dokumentu MEMO/09/505 ).

  • Více než polovina těchto stránek byla specificky zaměřena na děti (54 %, 163 stránek) – používaly postavy z dětských animovaných filmů, postavy známé z televize nebo byl po uživatelích vyžadován souhlas rodičů.

  • Na mnohých z těchto stránek se vyskytovaly četné nesrovnalosti (viz  MEMO/09/505 ).

Tři hlavní problémy zjištěné u prošetřovaných stránek byly tyto:

  • 41 % všech zkontrolovaných stránek vykazovalo nesrovnalosti související s   informacemi o ceně nabídky (124 z 301 webových stránek). Údaje o ceně byly na mnohých stránkách neúplné nebo zcela chyběly – spotřebitel je zjistil až z účtu za telefon. Zejména v případě předplatného nebylo slovo „předplatné“ jasně zmíněno nebo nebylo jasné, na jakou dobu si spotřebitel službu předplácí.

  • Na 75 % všech kontrolovaných stránek chyběly některé požadované údaje pro kontaktování prodejce – jméno, sídlo prodejce nebo kontaktní údaje byly neúplné (225 z 301 webových stránek). To odporuje právním předpisům EU (směrnici o elektronickém obchodu a směrnici o prodeji na dálku – viz MEMO/09/505 ), které požadují uvedení údajů o prodejci, včetně e-mailové adresy.

  • 35 % šetřených webových stránek obsahovalo zavádějící informace (105 z 301). Informace o smlouvě byly sice na stránkách uvedeny, ale pouze drobným písmem, či se obtížně hledaly. Ve 28 % případů zavádějících informací byly služby inzerovány jako služby „zdarma“, avšak zákazník byl uveden v omyl a později zjistil, že je služba zpoplatněna či že uzavřel dlouhotrvající smlouvu.

Itálie uložila značné pokuty

V Itálii (v únoru a květnu 2009) byly devíti společnostem, u nichž bylo při zmíněné akci zjištěno porušení předpisů, uloženy pokuty ve výši přibližně 2 miliony eur. Jednalo se o tyto společnosti: Telecom Italia, Vodafone, Wind, Dada, Zed, H3G a Zeng, Fox Mobile a Tutto gratis. Italský úřad pro hospodářskou soutěž uvedl, že společnosti pokuty dostaly proto, že jejich stránky neobsahovaly jasné informace (např. o počtu vyzváněcích tónů za uvedenou cenu nebo o cenách).

Další kroky

Vnitrostátní orgány budou dále pracovat na uzavření zbývajících případů. Nový systém jednorázových celoevropských šetření bude pokračovat, přičemž další zásahy a společné akce jsou plánovány na období 2009–2010.

Viz také MEMO/09/505

Více informací naleznete zde:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/mobile_phone/index_en.htm


Side Bar