Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT MT

IP/09/1720

Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2009

Αλιεία : Η Επιτροπή χαιρετίζει την αποφασιστική δράση της ICCAT για τη σωτηρία του ερυθρού τόνου και άλλων θαλάσσιων ειδών

Χθες, η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), στη σύνοδό της που πραγματοποιήθηκε κοντά στο Ρεσίφε της Βραζιλίας, ενέκρινε σειρά νέων πολυετών σχεδίων διαχείρισης με τα οποία οι αλιευτικές δυνατότητες ευθυγραμμίζονται με τις τελευταίες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη με την συναίνεση που επιτεύχθηκε σχετικά με το σχέδιο αποκατάστασης που αφορά το ανατολικό απόθεμα ερυθρού τόνου, του οποίου το συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα (TAC) για το 2010 μειώθηκε στους 13.500 τόνους (σε σύγκριση με τους 22.000 τόνους του 200 9 ). Αυτό θα συνοδευτεί με δραστικές περικοπές της αλιευτικής ικανότητας. Η ICCAT ενέκρινε επίσης πρόσθετα μέτρα διαχείρισης για τον ξιφία της Μεσογείου, με τα οποία αφενός θα ενισχυθεί η προστασία των νεαρών ψαριών μέσω αυστηρότερης απαγόρευσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο τέλος του έτους, και αφετέρου προβλέπεται η θέσπιση μακροπρόθεσμου σχεδίου διαχείρισης στην σύνοδο του 2010 της ICCAT, βάσει επικαιροποιημένων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων.

Φέτος , για άλλη μια φορά, ο ερυθρός τόνος ήταν ψηλά στην ημερήσια διάταξη της συνόδου της ICCAT. Η ICCAT ενέκρινε μια σειρά νέων αυστηρών μέτρων διατήρησης για να ενισχυθεί η αποκατάσταση του αποθέματος του ερυθρού τόνου. Εκτός από την μείωση της ποσόστωσης στους 13.500 τόνους για το 2010, η αλιευτική περίοδος για τα γρι γρι θα περιοριστεί μόνο σε ένα μήνα κατά τη διάρκεια του έτους (από τις 15 Μαΐου μέχρι τις 15 Ιουνίου). Αυτή η βραχύτερη περίοδος δεν θα μπορεί πλέον να παραταθεί σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών. Ως πρόσθετο προληπτικό μέτρο συμφωνήθηκε ότι, εάν κατά τη διάρκεια του 2010 οι επιστήμονες ανιχνεύσουν σημαντικό κίνδυνο κατάρρευσης του αποθέματος, είναι δυνατόν να απαγορευτεί πλήρως η αλιεία ερυθρού τόνου στον ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. Επίσης το 2010, μετά από νέα και επικαιροποιημένη επιστημονική αξιολόγηση, η ICCAT θα καθορίσει όρια αλιευμάτων που θα εξασφαλίζουν υψηλή πιθανότητα ανασύστασης του είδους.

Η αλιευτική ικανότητα, δηλ. το μέγεθος του αλιευτικού στόλου, πρέπει να μειωθεί κατά τα επόμενα έτη έτσι ώστε να είναι ανάλογη με τις μελλοντικές κατανομές των ποσοστώσεων.

Όλα τα παραπάνω μέτρα προέρχονται από προτάσεις που κατέθεσε η ΕΕ και οι οποίες υποστηρίχτηκαν ευρέως και εγκρίθηκαν ομόφωνα κατά την χτεσινή σύνοδο της ολομέλειας.

Ο κ. Joe Borg, ευρωπαίος επίτροπος θαλάσσιων υποθέσεων και αλιείας, είναι σίγουρος ότι «αυτό το άνευ προηγουμένου σύνολο συγκεκριμένων και φιλόδοξων αποφάσεων θα σηματοδοτήσουν αποφασιστική πρόοδο όσον αφορά τη διαχείριση και τη διατήρηση του εν λόγω μεταναστευτικού είδους στη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό. Στόχος μας είναι η αποκατάσταση ενός υγιούς αποθέματος ερυθρού τόνου και ένας βιώσιμος και αειφόρος τύπος αλιείας για τον στόλο μας. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η φετινή αποστολή της ICCAT ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, αλλά σίγουρα ανταποκρίθηκε στις περιστάσεις».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η ICCAT επανεξέτασε εκτεταμένα και συζήτησε επίσης το ζήτημα της συμμόρφωσης και του ελέγχου. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεχάρησαν θερμά την ΕΕ για τους ελέγχους που διεξήχθησαν κατά το 2009 στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος ανάπτυξης μέσων. Χάρις σε σειρά προτάσεων της ΕΕ εγκρίθηκαν αρκετά νέα μέτρα ελέγχου:

  • εγκρίθηκαν νέοι μηχανισμοί που θα επιτρέψουν στην ICCAT να αξιολογήσει καλύτερα τις ελεγκτικές προσπάθειες των συμβαλλόμενων μερών,

  • με το νέο μορφότυπο αναφοράς για τις επιθεωρήσεις εν πλω θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος διεθνών επιθεωρήσεων της ICCAT,

  • καθιερώθηκε νέο σύστημα κυρώσεων με βάση βαθμολογία για τα συμβαλλόμενα μέρη που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις της ICCAT,

  • σε άλλες συναντήσεις της επιτροπής συμμόρφωσης και σε «ειδική» συνάντηση αποκλειστικά για τον έλεγχο στις αρχές του 2010 θα εξεταστεί η συνέχεια που δόθηκε στις διάφορες τεχνικές πτυχές της επιβολής και της συμμόρφωσης.

Λοιπά είδη:

  • Σχετικά με τον ξιφία της Μεσογείου : Για την διατήρηση και την διαχείριση του είδους αυτού πραγματοποιήθηκε σημαντική πρόοδος, όπως αναφέρθηκε παλαιότερα ( MEX/09/1112 ).

  • Σχετικά με τους καρχαρίες : Από τις τρεις προτάσεις που υπέβαλλε η ΕΕ (συγκεκριμένα για τους αλεπόσκυλους, τις λάμνες και τους ρυγχοκαρχαρίες), μόνον η πρώτη συγκέντρωσε την απαραίτητη συναίνεση για να εγκριθεί από την επιτροπή της ICCAT: η εν λόγω πρόταση απαιτεί αποτελεσματική απαγόρευση των εκφορτώσεων αλεπόσκυλου μεγαλομάτη καρχαρία, σε συνδυασμό με την δέσμευση των συμβαλλόμενων μερών να μην πραγματοποιούν κατευθυνόμενη αλιεία για όλα τα είδη που ανήκουν στο ίδιο γένος.

  • Σχετικά με τα θαλάσσια πτηνά : Δυστυχώς, δεν εγκρίθηκε η πρόταση της ΕΕ που θα μπορούσε να ενισχύσει τις ισχύουσες συστάσεις για μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών. Η ΕΕ θα συνεχίσει να πιέζει την ICCAT να πραγματοποιήσει πρόοδο όσον αφορά την προστασία των θαλάσσιων πτηνών ει δυνατόν από το 2010.

Συνολικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα της ετήσιας συνόδου της ICCAT και προσβλέπει σε εποικοδομητική συνεργασία με τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη και με τους ενδιαφερόμενους κατά την διάρκεια του επόμενου έτους. Τα μέρη αποδέχτηκαν την πρόταση της ΕΕ να πραγματοποιηθεί στο Παρίσι η επόμενη ετήσια σύνοδος το 2010.


Side Bar