Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1710

13 noiembrie 2009

Mediu: Menținerea sănătății ecosistemelor este avantajoasă din punct de vedere economic și vitală pentru controlarea schimbărilor climatice, declară Comisarul Dimas

Stavros Dimas, Comisarul European pentru mediu, va evidenția astăzi importanța faptului de a recunoaște valoarea beneficiilor oferite de natură pentru a le putea proteja mai eficient. Natura oferă gratuit numeroase servicii, cum ar fi redistribuirea apei, protecția împotriva inundațiilor și stocarea dioxidului de carbon. Intensificarea presiunii asupra ecosistemelor din întreaga lume pune în pericol prestarea multora dintre serviciile respective. Unele pot fi înlocuite cu soluții tehnologice, însă costul acestora este de obicei foarte ridicat. Prin urmare, protejarea și refacerea biodiversității reprezintă o etapă esențială în procesul de tranziție către o economie mai sustenabilă, în special pentru că biodiversitatea va juca un rol crucial în combaterea schimbărilor climatice. Comisarul Dimas va prezenta concluziile unui raport esențial elaborat în cadrul proiectului „Economia ecosistemelor și a biodiversității” (TEEB), un important studiu global independent cofinanțat de Comisia Europeană. Pavan Sukhdev, coordonatorul studiului, va prezenta, de asemenea, Raportul TEEB referitor la factorii de decizie.

Comisarul Dimas a declarat: „Concluziile raportului TEEB sunt clare: adesea, nu reușim să protejăm natura pentru că nu știm să-i înțelegem valoarea. Trebuie să învățăm să apreciem natura pentru a o putea proteja mai eficient. Se consideră prea adesea că natura este puțin importantă sau chiar neimportantă din punct de vedere economic, însă în realitate ea constituie un sprijin și o bază pentru economiile și societățile noastre, putând oferi o protecție eficace împotriva schimbărilor climatice. Nu vom reuși să atenuăm aceste schimbări sau să ne adaptăm la ele dacă nu vom proteja valoroasele ecosisteme; în plus, nu vom fi capabili să oprim pierderea biodiversității dacă nu vom depune eforturi pentru ca schimbările climatice să nu atingă niveluri periculoase.”

Coordonatorul studiului TEEB, Pavan Sukhdev, a declarat: „Invizibilitatea ecosistemelor și a biodiversității pe plan economic constituie una dintre principalele cauze ale dispariției lor alarmante, în pofida extraordinarei importanțe economice a acestora pentru societate. Rezerva noastră de bunuri naturale (capitalul natural) este la fel de importantă ca bunurilor produse de om (capitalul fizic). Recunoașterea și recompensarea valorii beneficiilor pe care capitalul natural le oferă societății trebuie să devină o prioritate strategică.”

Natura – o investiție eficientă din punct de vedere al costurilor

Raportul arată că investițiile în protejarea ecosistemelor pot fi foarte eficiente din punct de vedere al costurilor. Natura sprijină o gamă largă de sectoare economice și permite extinderea opțiunilor privind creșterea economică pe termen lung. Capacitatea naturii de a oferi servicii vitale, precum apa proaspătă și echilibrul climatic, este adesea mai ieftină decât investițiile în soluții tehnologice. Zonele protejate - elementul fundamental al politicilor noastre în materie de conservare - nu sunt doar benefice pentru natură, ci pot genera și beneficii importante. În Scoția, se estimează că beneficiile publice generate de protejarea rețelei Natura 2000 (rețeaua europeană a zonelor protejate) sunt de trei ori mai mari decât costurile aferente.

De asemenea, natura este cea mai rentabilă cale de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea. În ciuda eforturilor de atenuare, se preconizează că riscurile de producere a unor catastrofe naturale vor crește o dată cu schimbările climatice. Pentru a se asigura protecția împotriva unor incidente precum inundațiile și furtunile va fi important să se investească în ecosisteme sănătoase, care devin și mai atractive dacă se ia în considerare gama largă de servicii pe care le oferă.

In continuare, concluziile subliniază necesitatea unui acord la Copenhaga privind finanțarea unor acțiuni de reducere a emisiilor de dioxid de carbon (CO 2 ) cauzate de despăduriri și de degradarea pădurilor în țările tropicale (printr-un program cunoscut sub denumirea de REDD). Despăduririle și a degradarea pădurilor cauzează aproximativ 20% din emisiile globale de dioxid de carbon - mai mult decât toate formele de transport la un loc. UE dorește ca acordul de la Copenhaga să stabilească cel puțin două obiective: reducerea la jumătate a nivelurilor actuale ale despăduririlor în zonele tropicale până în 2020 și oprirea completă a reducerii suprafețelor împădurite la nivel global până în 2030. Propunerea Comisiei Europene de a spori finanțarea acordată țărilor în curs de dezvoltare pentru a le ajuta să combată schimbările climatice include prevederi privind oprirea despăduririlor (a se vedea IP/09/1297 ).

Provocări viitoare

Raportul evidențiază două provocări principale pentru factorii de decizie: prima dintre acestea constă în înțelegerea valorii ecosistemelor, a biodiversității și a resurselor naturale și în integrarea acestora în procesul de luare a deciziilor în toate domeniile de politică și la toate nivelurile - local, național, mondial. A doua provocare este de a reacționa în mod eficient și de a adapta soluțiile strategice la necesitățile diferitelor economii și societăți. Un element central al soluției pe termen lung este o mai bună înțelegere și apreciere a valorii biodiversității și a ecosistemelor pentru a sprijini evaluări strategice integrate.

Context

TEEB a fost inițiat de Germania împreună cu Comisia Europeană, ca răspuns la propunerea miniștrilor mediului din G8+5, reuniți în 2007 la Potsdam, Germania, referitoare la elaborarea unui studiu global independent asupra aspectelor economice ale pierderii biodiversității. Acest proiect este coordonat de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (PNUM), cu sprijin financiar din partea Comisiei Europene, a Germaniei și a Regatului Unit, cărora li s-au alăturat mai recent Norvegia, Țările de Jos și Suedia.

Un comunicat de presă al PNUM și toate rapoartele TEEB sunt disponibile la adresa:

www.teebweb.org .

Conferința de presă va avea loc la ora 14.00, la hotelul Sofitel Brussels Europe, 1 Place Jourdan, Bruxelles. Un comunicat de presă video este disponibil la adresa:

http://www.tvlink.org/media.php?type=video&chid=11&titleleft=Environment&order_by=date&chid=11&offset=5


Side Bar