Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1710

2009. november 13

Környezetvédelem: Stavros Dimas európai biztos szerint gazdaságilag ésszerű és az éghajlatváltozás megfékezéséhez nélkülözhetetlen, hogy az ökoszisztémák épségét megőrizzük

Stavros Dimas uniós környezetvédelmi biztos ma nyomatékosítani fogja, hogy a természetből számunkra származó előnyök megóvásához fontos felmérnünk azok értékét. A természet számos – vízszabályozási, árvízvédelmi, szén-dioxid-tárolási és egyéb – szolgáltatást nyújt ingyenesen. A világ ökoszisztémáinak fokozódó terhelése miatt mára közülük sok veszélybe került. Noha ezek technológiai megoldásokkal helyettesíthetők, általában jelentős árat kell fizetni értük. A biológiai sokféleség megóvása és helyreállítása tehát a fenntarthatóbb gazdasági működésre való átállás egyik alapvető mozzanata, különösen azért, mert megléte nélkülözhetetlen ahhoz, hogy sikerüljön leküzdenünk az éghajlatváltozást. Stavros Dimas biztos ismertetni fogja „Az ökoszisztémák és a biodiverzitás gazdasági vonatkozásairól” (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB) szóló projekt – egy, az Európai Bizottság társfinanszírozásában megvalósuló nagyszabású, független, az egész világra kiterjedő tanulmány – eredményeit tartalmazó kulcsfontosságú jelentést. A tanulmány vezetője, Pavan Sukhdev pedig a politikai döntéshozók számára készült TEEB-jelentést is bemutatja.

Stavros Dimas biztos kijelentette: „A TEEB-jelentés eredményei egyértelműek: a természetet gyakran azért nem óvjuk meg, mert értékével nem vagyunk tisztában. A természet sikeres megóvásához meg kell tanulnunk megbecsülni az értékét. Túl gyakran fordul elő, hogy a természetnek alig vagy egyáltalán nem tulajdonítanak gazdasági jelentőséget, holott valójában a természet alapozza meg és tartja fenn gazdaságainkat és társadalmainkat, és nyújthat hatásos védelmet az éghajlatváltozással szemben. Az éghajlatváltozást mérsékelni vagy hozzá alkalmazkodni csak úgy tudunk, ha megóvjuk értékes ökoszisztémáinkat, a biológiai sokféleség hanyatlásának megállításához pedig meg kell akadályoznunk, hogy az éghajlatváltozás veszélyes mértéket öltsön.”

A TEEB-tanulmány vezetője, Pavan Sukhdev elmondta: „Az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség aggasztó mértékű hanyatlása nagyrészt gazdasági láthatatlanságuknak tudható be, holott a társadalom számára óriási gazdasági értékük van. Természeti vagyontartalékunk, vagyis természeti tőkénk ugyanolyan fontos, mint az ember alkotta vagyon vagy a fizikai tőke. A természeti tőkéből a társadalom számára származó előnyök értékének elismerését és méltányolását kiemelt politikai célkitűzéssé kell tenni.”

A természet mint költséghatékony befektetés

A jelentés rámutat arra, hogy az ökoszisztémák megóvásába való befektetés nagyon költséghatékony lehet. A természet számos gazdasági ágazat fennmaradásáért felelős, és bővíti lehetőségeinket a hosszú távú gazdasági növekedésre. Az édesvízellátáshoz vagy az éghajlat-szabályozáshoz hasonló életbevágó szolgáltatásokat a természet gyakran olcsóbban képes nyújtani, mint ha technológiai megoldásokba kellene beruházni. A védett övezetek – természetvédelmi politikáink sarokkövei – nemcsak a természetnek válnak előnyére, hanem jelentős hasznot is hozhatnak. Skóciában a Natura 2000 hálózatnak (a védett övezetek európai hálózatának) nyújtott védelem a becslések szerint háromszor annyi hasznot hoz a közösségnek, mint amennyibe kerül.

A t ermészet az éghajlatváltozás mérséklésének és a hozzá való alkalmazkodásnak is a legköltséghatékonyabb eszköze. Az előrejelzések szerint a természeti katasztrófák kockázata a mérséklésre irányuló erőfeszítések ellenére növekedni fog az éghajlatváltozással. Az egészséges ökoszisztémákba történő beruházások fontos szerepet játszanak az ilyen események, így például az árvizek és viharok elleni védekezésben. Ha figyelembe vesszük az általuk nyújtott szolgáltatások teljes spektrumát, az említett beruházások még vonzóbbnak tűnnek..

A tanulmány eredményei között hangsúlyosan szerepel annak szükségessége, hogy Koppenhágában megállapodás szülessék a trópusi országokban folyó erdőirtás és erdőpusztulás miatti szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló intézkedések finanszírozásáról (a REDD néven ismert mechanizmus révén). Az erdőirtás és az erdőpusztulás a világ szén-dioxid-kibocsátásainak 20 %-áért felelős – vagyis többért, mint valamennyi közlekedési mód együttvéve. Az Európai Unió azt szeretné, ha a Koppenhágai megállapodás célul jelölné ki, hogy 2020-re a trópusi erdőirtás és erdőpusztulás üteme legalább felére csökkenjen, 2030-ra pedig a világ erdőtakarójának visszaszorulása teljesen megálljon. A fejlődő országoknak az éghajlatváltozás elleni küzdelmét támogató nemzetközi finanszírozás növelésére irányuló európai bizottsági javaslat az erdőirtás megállítására vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz (lásd IP/09/1297 ).

Az előttünk álló kihívások

A jelentés két fő kihívást jelöl meg a politikai döntéshozók számára. Az első, hogy tudatosítsuk az ökoszisztémáink, a biodiverzitás és a természeti erőforrások értékét, és hogy ennek minden politikai területen, minden – helyi, országos és globális – szinten érvényt szerezzünk. A második kihívás az, hogy hatékonyan reagáljunk, és a politikai megoldásokat hozzáigazítsuk a különféle gazdaságok és társadalmak igényeihez. A hosszú távú megoldás egyik központi eleme, hogy jobban megértsük és felmérjük a biodiverzitás és az ökoszisztémák értékét, és ezt az integrált politikai elemzések szolgálatába állítsuk.

Előzmények

A TEEB-t Németország és az Európai Bizottság kezdeményezte annak nyomán, hogy a G8+5 csoport környezetvédelmi miniszterei – 2007-ben Potsdamban (Németország) tartott találkozójukon – javaslatot tettek a biológiai sokféleség gazdasági vonatkozásainak független, világviszonylatú tanulmányozására. A tanulmányt az ENSZ környezetvédelmi programja (UNEP) irányítja, az Európai Bizottság, Németország és az Egyesült Királyság pénzügyi támogatásával, amelyhez újabban Norvégia, Hollandia és Svédország is társult.

Az UNEP sajtóközleménye és minden eddigi TEEB-jelentés megtalálható a www.teebweb.org internetcímen.

A sajtótájékoztatóra 14.00 órakor kerül sor, helyszín: Hotel Sofitel Brussels Europe, 1 Place Jourdan, Brüsszel. A kapcsolódó hírvideó itt tekinthető meg:

http://www.tvlink.org/media.php?type=video&chid=11&titleleft=Environment&order_by=date&chid=11&offset=5


Side Bar