Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1703

Bruselj, 12. novembra 2009

Podnebne spremembe: poročilo o napredku kaže, da je Evropska unija na dobri poti, da preseže kjotski cilj v zvezi z emisijami

Letno poročilo Komisije o napredku v zvezi z emisijami kaže, da je EU na dobri poti, da izp olni svoje obveznosti iz Kjotskega protokola glede zmanjšanja ali omejevanja emisij toplogrednih plinov. Zadnje napovedi kažejo, da bo EU-15 dosegla cilj 8-odstotnega zmanjšanja po Kjotskem protokolu; deset od dvanajstih preostalih držav članic EU ima tudi individualne obveznosti v okviru Protokola. Predvideva se, da bodo svoje emisije zmanjšale za 6 oziroma 8 % v primerjavi s stopnjo emisij v izhodiščnem letu. To bo doseženo s kombinacijo že sprejetih politik in ukrepov, nakupom emisijskih kuponov iz projektov v tretjih državah, pridobitvijo pravic ali dobropisov v sistemu EU za trgovanje z emisijami (EU ETS) in gozdarskimi dejavnostmi, ki ustvarjajo razmere za absorpcijo ogljika iz ozračja.

Komisar za okolje Stavros Dimas je povedal: „Te napovedi še bolj utrjujejo vodilno vlogo EU pri izpolnjevanju mednarodnih obveznosti v boju proti podnebnim spremembam. Kažejo na to, da je EU-15 res na pravi poti, da izpolni kjotski cilj v obdobju 2008–2012. S svežnjem EU za podnebne spremembe in energijo, ki je bil sprejet na začetku letošnjega leta, smo vzpostavili ključne ukrepe za še dodatno zmanjšanje emisij na vsaj 20 % v primerjavi s stopnjo iz leta 1990 do leta 2020. Nobena druga regija na svetu tega še ni storila. Vendar 20-odstotno zmanjšanje še ni dovolj za preprečitev nevarnih podnebnih sprememb, zato se je EU zavezala, da bo spodbudila zmanjšanje emisij na 30 %, če bodo drugi večji oddajalci emisij prispevali svoj ustrezni delež v prizadevanjih za celoviti sporazum o podnebnih spremembah decembra v Köbenhavnu. Odločilnega pomena je, da naši partnerji iz industrijsko razvitega sveta in velika gospodarstva v vzponu prevzamejo svoje odgovornosti.“

Obveznosti iz Kjotskega protokola

S Kjotskim protokolom se je 15 držav, ki so bile v času sklenitve Protokola članice EU, zavezalo k zmanjšanju skupnih emisij toplogrednih plinov v obdobju 2008–2012 za 8 % v primerjavi s stopnjo emisij v določenem izhodiščnem letu (v večini primerov je to leto 1990). Ta skupna obveza je bila vključena v različne nacionalne emisijske cilje za vsako državo članico EU-15, ki so v skladu s pravom EU zavezujoči.

Za EU-27 ni skupnih emisijskih ciljev. Deset od dvanajstih držav članic, ki so k EU pristopile leta 2004 in leta 2007, ima individualne obveznosti v okviru Protokola: v obdobju 2008–2012 zmanjšati emisije za 6 % oziroma 8 % v primerjavi s stopnjo emisij v izhodiščnem letu. Edino Ciper in Malta nimata določenih ciljev glede emisij.

Napovedi za EU-15 in EU-27

Po majskih podatkih (glej IP/09/851 ) so bile emisije toplogrednih plinov EU-15 v letu 2007, tj. v zadnjem letu, za katerega so na voljo popolni podatki, za 5,0 % nižje od tistih v izhodiščnem letu. Ob tem je bila gospodarska rast v istem obdobju približno 44-odstotna. V primeru EU-27 kot celote so se emisije v obdobju med izhodiščnim letom in letom 2007 zmanjšale za 12,5 %.

Poleg tega Evropska agencija za okolje ocenjuje, da so se emisije v letu 2008 v državah članicah EU-15 še zmanjšale za 6,2 % v primerjavi s stopnjo v izhodiščnem letu. Ocenjuje se, da so emisije EU-27 zdaj za 13,6 % nižje od emisij v izhodiščnem letu.

Po poročilo Komisije o napredku 1 , ki temelji na zadnjih napovedih 2 držav članic naj bi z veljavnimi ter že uresničenimi politikami in ukrepi zmanjšali emisije EU-15 za 6,9 % v obdobju obveznosti 2008–2012 v primerjavi s stopnjo emisij v izhodiščnem letu.

Z načrti desetih držav članic iz skupine EU-15 za nakup kuponov iz projektov zmanjševanja emisij, ki se v okviru treh tržnih mehanizmov Kjotskega protokola (mednarodnega trgovanja z emisijami, mehanizma čistega razvoja in instrumenta za skupno izvajanje) izvajajo v tretjih državah, bi se emisije zmanjšale še za 2,2 %, s čimer bi skupno zmanjšanje znašalo 9,0 %. S tem bi EU presegla kjotske obveznosti. Pridobitev pravic in dobropisov s strani izvajalcev EU ETS naj bi po pričakovanjih prispevala k nadaljnjemu 1,4-odstotnemu zmanjšanju.

Načrtovano pogozdovanje in obnova gozdov ustvarjata ogljikove „lijake“, ki vsrkavajo ogljikov dioksid iz ozračja, kar bi emisije zmanjšalo še za dodaten 1,0 %.

Dodatne politike in ukrepi v pripravi bi ob izvajanju v celoti prispevali še k dodatnemu zmanjšanju do 1,6 %. Skupno bi tako zmanjšanje znašalo približno 13,1 % 3 , kar bi zagotovilo veliko varnostno rezervo pri doseganju cilja 8-odstotnega zmanjšanja.

Vseh deset držav članic iz skupine EU-12, ki so si zastavile kjotski cilj, predvideva, da bodo dosegle ali presegle svoje kjotske obveznosti.

Trenutna negotovo st glede trajanja in resnosti ekonomske recesije ter njenega vpliva na emisije bi lahko v prihodnosti, ko bodo obeti spet jasnejši, privedla do sprememb napovedi. Poleg tega lahko nekatere države članice napovedujejo prihodnje zmanjšanje emisij v manjši meri, ker še ne upoštevajo svežnja EU za podnebne spremembe in energijo, ki je bil sprejet v začetku letošnjega leta (glej IP/09/628 ).

Uporabljeno metodologijo za oceno učinka EU ETS je treba še izboljšati. Za natančnejše napovedovanje učinka EU ETS so potrebne robustne in dosledne metodologije in domneve.

Napovedi glede emisij toplogrednih plinov je treba upoštevati v okviru že doseženih učinkovitih zmanjšanj, ki so med 1990 in 2007 znašala 9 % za EU-27 in 4 % za EU-15. Zato je treba prizadevanja za zmanjšanje v prihodnosti bistveno pospešiti po vsej EU, da bi do 2020 dosegli cilj zmanjšanja 20 % oz. 30 %.

Drugi podatki:

Poročilo o napredku je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

Spletna stran GD za okolje o podnebnih spremembah:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Sporočilo za javnost Evropske agencije za okolje:

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases

Projected EU-15 4 emissions for non-ETS sectors expressed as annual average 2008-2012

Member State

Base-year emissions (BY)

Kyoto or burden-sharing target

Projections of non-ETS emissions with existing policies and measures

Projections of non-ETS emissions with additional policies and measures

Kyoto or burden-sharing target for the non-ETS sectors

Removals from carbon sink activities

Use of Kyoto mechanisms at government level

Kyoto target for the non-ETS sectors, including carbon sinks and Kyoto mechanisms

Gap between non-ETS projections with existing policies and measures and initial Kyoto target

Gap between non-ETS projections with additional policies and measures and Kyoto target including carbon sinks and Kyoto mechanisms

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

% change from BY

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Austria

79,0

68,8

-13,0%

59,1

57,9

38,1

48,2%

0,7

0,9%

9,0

11,4%

47,8

60,4%

21,0

26,6%

10,2

12,9%

Belgium

145,7

134,8

-7,5%

79,9

79,7

76,3

52,4%

0,0

0,0%

4,4

3,0%

80,7

55,4%

3,6

2,5%

-1,1

-0,7%

Denmark

69,3

54,8

-21,0%

36,4

36,4

30,3

43,7%

2,2

3,2%

4,2

6,1%

36,7

52,9%

6,2

8,9%

-0,2

-0,3%

Finland

71,0

71,0

0,0%

35,4

34,9

33,4

47,1%

0,6

0,8%

1,4

2,0%

35,4

49,9%

1,9

2,7%

-0,6

-0,8%

France

563,9

563,9

0,0%

409,5

382,0

431,1

76,5%

4,1

0,7%

0,0

0,0%

435,2

77,2%

-21,6

-3,8%

-53,2

-9,4%

Germany

1.232,4

973,6

-21,0%

463,2

443,7

520,5

42,2%

4,5

0,4%

0,0

0,0%

525,1

42,6%

-57,3

-4,7%

-81,4

-6,6%

Greece

107,0

133,7

25,0%

63,9

61,5

64,6

60,4%

1,1

1,1%

0,0

0,0%

65,8

61,5%

-0,7

-0,7%

-4,3

-4,0%

Ireland

55,6

62,8

13,0%

49,9

46,4

40,5

72,9%

2,2

4,0%

3,6

6,5%

46,4

83,4%

9,4

16,8%

0,0

0,0%

Italy

516,9

483,3

-6,5%

316,3

308,1

281,6

54,5%

10,2

2,0%

17,1

3,3%

308,9

59,8%

34,7

6,7%

-0,8

-0,2%

Luxembourg

13,2

9,5

-28,0%

10,6

10,4

7,0

53,1%

0,0

0,0%

3,7

28,1%

10,7

81,2%

3,6

27,2%

-0,3

-1,9%

Netherlands

213,0

200,3

-6,0%

125,1

125,1

112,8

52,9%

0,1

0,1%

13,0

6,1%

125,9

59,1%

12,4

5,8%

-0,8

-0,4%

Portugal

60,1

76,4

27,0%

50,9

50,4

41,6

69,1%

4,7

7,7%

4,8

8,0%

51,1

84,9%

9,4

15,6%

-0,7

-1,1%

Spain

289,8

333,2

15,0%

226,6

217,4

180,9

62,4%

5,8

2,0%

31,8

11,0%

218,6

75,4%

45,7

15,8%

-1,2

-0,4%

Sweden

72,2

75,0

4,0%

43,7

42,9

52,2

72,4%

2,1

3,0%

0,0

0,0%

54,4

75,4%

-8,6

-11,9%

-11,5

-16,0%

United Kingdom

776,3

679,3

-12,5%

362,2

362,2

433,1

55,8%

4,0

0,5%

0,0

0,0%

437,1

56,3%

-70,9

-9,1%

-74,9

-9,6%

EU-15

4.265,5

3.924,3

-8,0%

2.335,7

2.266,0

2.348,0

55,0%

42,4

1,0%

93,1

2,2%

2.483,5

58,2%

-12,3

-0,3%

-217,4

-5,1%

1 :

Napredek pri doseganju kjotskih ciljev. Sporočilo Komisije. COM(2009) 630.

2 :

Na podlagi zbranih napovedih, ki jih je izdala Evropska agencija za okolje.

3 :

Zaokrožena vrednost.

4 :

As a majority of EU-12 Member States did not submit differentiated emission projections for the ETS and the non-ETS sectors, they are not included in the table.


Side Bar