Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1703

Bruxelles, 12 noiembrie 2009

Schimbări climatice: Raportul privind progresele înregistrate arată că UE se află pe drumul cel bun în privința îndeplinirii sau chiar a depășirii obiectivelor de reducere a emisiilor, stabilite în cadrul protocolului de la Kyoto

Din raportul anual al Comisiei privind progresele înregistrate reiese că UE se află pe drumul cel bun în privința respectării angajamentelor asumate în cadrul protocolului de la Kyoto în materie de reducere sau limitare a emisiilor de gaze cu efect de seră. Cele mai recente previziuni indică faptul că UE 15 își va îndeplini obiectivul de reducere cu 8% (a emisiilor de GES) asumat la Koto; 10 state membre din restul de 12 și-au asumat în egală măsură angajamente individuale în temeiul protocolului . Se estimează că ele își vor reduce emisiile cu 6-8% față de nivelurile din anul de referință . Aceasta se va realiza prin intermediul unei combinații de politici și măsuri deja aplicate, al achiziționării de credite de emisii rezultate în urma unor proiecte realizate în țări terțe, al achiziționării de certificate și credite de către participanții la schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) și al activităților forestiere care favorizează absorbția carbonului din atmosferă.

Comisarul pentru mediu, Stavros Dimas, a declarat: „Aceste proiecții consolidează poziția de prim rang a UE în cursa către îndeplinirea angajamentelor internaționale asumate în vederea combaterii schimbărilor climatice. Ele demonstrează că UE-15 este pe cale să își îndeplinească obiectivele pentru 2008-2012 stabilite în cadrul protocolului de la Kyoto. Odată cu adoptarea în 2009 a pachetului legislativ al UE privind clima și energia, am instituit deja măsurile esențiale pentru o reducere și mai mare a emisiilor și pentru atingerea, până în 2020, a unui nivel cu cel puțin 20% mai mic decât nivelurile din 1990. Nicio altă regiune a lumii nu a reușit încă acest lucru. Dar o reducere cu 20% nu este suficientă pentru prevenirea unor schimbări climatice periculoase. Acesta este motivul pentru care UE s-a angajat să crească nivelul reducerii la 30%, cu condiția ca și alți mari emitenți să își aducă o contribuție echitabilă la ambițiosul acord la nivel global privind clima în cadrul conferinței ONU din decembrie de la Copenhaga Este extrem de important ca partenerii noștri din lumea industrializată și economiile emergente să acționeze pe măsura responsabilităților ce le revin.”

Angajamentele de la Kyoto

În cadrul protocolului de la Kyoto, cele 15 state care erau membre ale UE la data adoptării protocolului (UE-15) și-au luat angajamentul de a-și reduce emisiile colective de gaze cu efect de seră în perioada 2008-2012 cu 8% sub nivelurile dintr-un an de referință ales (1990 în majoritatea cazurilor). Acest angajament comun a fost tradus în obiective de emisii diferențiate la nivel național pentru fiecare stat membru al UE-15, al căror caracter obligatoriu este prevăzut de legislația europeană.

Pentru emisiile din UE-27, nu a fost fixat niciun obiectiv comun. Zece din cele douăsprezece state membre care au aderat la UE în 2004 și în 2007 și-au luat angajamente individuale în cadrul protocolului, care vizează reducerea, până în 2008-2012, a emisiilor respectivelor state cu 6% sau, după caz, cu 8% față de nivelurile din anul de referință. Cipru și Malta sunt singurele state care nu și-au fixat niciun obiectiv în materie de emisii.

Estimări pentru UE-15 și UE-27

După cum s-a anunțat și în luna mai (a se vedea IP/09/851 ), în 2007, ultimul an pentru care sunt disponibile date complete, nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră în UE-15 a înregistrat o scădere cu 5,0% față de nivelurile din anul de referință. Acest rezultat a contrastat cu nivelul creșterii economice de peste 44% în aceeași perioadă. Pentru UE-27, reducerea emisiilor a atins în 2007 procentul de 12,5% în raport cu nivelurile din anul de referință.

În plus, Agenția Europeană de Mediu estimează că, în 2008, emisiile statelor membre UE-15 s-au redus și mai mult, ajungând la un nivel cu 6,2% mai redus decât cel din anul de referință. Pentru UE-27, se estimează că reducerea emisiilor a ajuns la 13,6% în raport cu nivelul din anul de referință.

Raportul Comisiei privind progresele realizate 1 , bazat pe ultimele previziuni 2 ale statelor membre, indică faptul că politicile și măsurile existente – cele deja puse în aplicare – ar trebui să determine, în perioada de angajament 2008-2012, o scădere a emisiilor din UE-15 cu 6,9% față de nivelurile din anul de referință.

Planurile a 10 dintre statele membre ale UE-15 de a achiziționa credite rezultate în urma unor proiecte de reducere a emisiilor desfășurate în țări terțe prin intermediul celor trei mecanismele comerciale stabilite la Kyoto – comercializarea emisiilor la nivel internațional, mecanismul de dezvoltare curată și instrumentul comun de implementare – ar urma să aducă o reducere suplimentară de 2,2%. Acest procent ar putea să crească nivelul total de reducere la aproximativ 9,0% 3 , conducând la depășirea angajamentului UE asumat la Kyoto. Se așteaptă ca achiziționarea de certificate de emisii și de credite de către operatorii EU ETS să genereze o reducere suplimentară de 1,4%.

Activitățile de despădurire și reîmpădurire prevăzute, în urma cărora se creează așa-numitele „puțuri” biologice care absorb dioxidul de carbon din atmosferă, ar putea contribui cu încă 1,0% la această reducere.

Dacă politicile și măsurile suplimentare aflate actualmente în discuție sunt implementate pe deplin, s-ar putea obține o reducere suplimentară de maximum 1,6%, care ar ridica pragul total de reducere la aproximativ 13,1%, creându-se astfel o marjă largă de siguranță pentru realizarea obiectivului de reducere de 8%.

Se estimează că toate cele zece state din UE-12 care au un obiectiv Kyoto își vor realiza sau chiar își vor depăși angajamentele de la Kyoto.

Incertitudinea actuală în privin ța duratei și gravității recesiunii economice și, implicit, a impactului acesteia asupra emisiilor ar putea determina o revizuire viitoare a estimărilor în momentul conturării contextului economic. În plus, există posibilitatea ca previziunile unor state membre să subestimeze reducerile viitoare de emisii, deoarece ele nu țin încă seama de pachetul UE privind clima și energia, adoptat anul acesta (a se vedea IP/09/628 ).

Trebuie men ționat și faptul că metodologia de estimare a efectului EU ETS necesită o îmbunătățire. Sunt necesare metodologii și ipoteze robuste și coerente pentru a realiza o proiecție mai realistă a efectului EU ETS.

Estimările referitoare la emisiile de GES trebuie luate în considerare din perspectiva reducerilor reale deja realizate, care au fost de -9% pentru UE-27 și -4% pentru UE-15 în perioada 1990-2007. Prin urmare, este necesar ca pe viitor să aibă loc, în întreaga UE, o intensificare substanțială a eforturilor de reducere, dacă se dorește realizarea de către aceasta a obiectivului de -20% sau -30% până în 2020.

Informații suplimentare:

Textul complet al raportului privind progresele înregistrate este disponibil pe internet, la adresa:

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

DG Mediu – pagina de start a capitolului schimbări climatice:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Comunicat de presă al Agen ției Europene de Mediu:

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases

Projected EU-15 4 emissions for non-ETS sectors expressed as annual average 2008-2012

Member State

Base-year emissions (BY)

Kyoto or burden-sharing target

Projections of non-ETS emissions with existing policies and measures

Projections of non-ETS emissions with additional policies and measures

Kyoto or burden-sharing target for the non-ETS sectors

Removals from carbon sink activities

Use of Kyoto mechanisms at government level

Kyoto target for the non-ETS sectors, including carbon sinks and Kyoto mechanisms

Gap between non-ETS projections with existing policies and measures and initial Kyoto target

Gap between non-ETS projections with additional policies and measures and Kyoto target including carbon sinks and Kyoto mechanisms

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

% change from BY

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Austria

79,0

68,8

-13,0%

59,1

57,9

38,1

48,2%

0,7

0,9%

9,0

11,4%

47,8

60,4%

21,0

26,6%

10,2

12,9%

Belgium

145,7

134,8

-7,5%

79,9

79,7

76,3

52,4%

0,0

0,0%

4,4

3,0%

80,7

55,4%

3,6

2,5%

-1,1

-0,7%

Denmark

69,3

54,8

-21,0%

36,4

36,4

30,3

43,7%

2,2

3,2%

4,2

6,1%

36,7

52,9%

6,2

8,9%

-0,2

-0,3%

Finland

71,0

71,0

0,0%

35,4

34,9

33,4

47,1%

0,6

0,8%

1,4

2,0%

35,4

49,9%

1,9

2,7%

-0,6

-0,8%

France

563,9

563,9

0,0%

409,5

382,0

431,1

76,5%

4,1

0,7%

0,0

0,0%

435,2

77,2%

-21,6

-3,8%

-53,2

-9,4%

Germany

1.232,4

973,6

-21,0%

463,2

443,7

520,5

42,2%

4,5

0,4%

0,0

0,0%

525,1

42,6%

-57,3

-4,7%

-81,4

-6,6%

Greece

107,0

133,7

25,0%

63,9

61,5

64,6

60,4%

1,1

1,1%

0,0

0,0%

65,8

61,5%

-0,7

-0,7%

-4,3

-4,0%

Ireland

55,6

62,8

13,0%

49,9

46,4

40,5

72,9%

2,2

4,0%

3,6

6,5%

46,4

83,4%

9,4

16,8%

0,0

0,0%

Italy

516,9

483,3

-6,5%

316,3

308,1

281,6

54,5%

10,2

2,0%

17,1

3,3%

308,9

59,8%

34,7

6,7%

-0,8

-0,2%

Luxembourg

13,2

9,5

-28,0%

10,6

10,4

7,0

53,1%

0,0

0,0%

3,7

28,1%

10,7

81,2%

3,6

27,2%

-0,3

-1,9%

Netherlands

213,0

200,3

-6,0%

125,1

125,1

112,8

52,9%

0,1

0,1%

13,0

6,1%

125,9

59,1%

12,4

5,8%

-0,8

-0,4%

Portugal

60,1

76,4

27,0%

50,9

50,4

41,6

69,1%

4,7

7,7%

4,8

8,0%

51,1

84,9%

9,4

15,6%

-0,7

-1,1%

Spain

289,8

333,2

15,0%

226,6

217,4

180,9

62,4%

5,8

2,0%

31,8

11,0%

218,6

75,4%

45,7

15,8%

-1,2

-0,4%

Sweden

72,2

75,0

4,0%

43,7

42,9

52,2

72,4%

2,1

3,0%

0,0

0,0%

54,4

75,4%

-8,6

-11,9%

-11,5

-16,0%

United Kingdom

776,3

679,3

-12,5%

362,2

362,2

433,1

55,8%

4,0

0,5%

0,0

0,0%

437,1

56,3%

-70,9

-9,1%

-74,9

-9,6%

EU-15

4.265,5

3.924,3

-8,0%

2.335,7

2.266,0

2.348,0

55,0%

42,4

1,0%

93,1

2,2%

2.483,5

58,2%

-12,3

-0,3%

-217,4

-5,1%

1 :

Progrese înregistrate în vederea îndeplinirii obiectivelor protocolului de la Kyoto . Comunicare din partea Comisiei. COM(2009) 630.

2 :

Pe baza compilării previziunilor Agenției Europene de Mediu.

3 :

Valoare rotunjită.

4 :

As a majority of EU-12 Member States did not submit differentiated emission projections for the ETS and the non-ETS sectors, they are not included in the table.


Side Bar