Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1703

Brüsszel, 2009. november 12

Éghajlatváltozás: Az elért eredményekről szóló jelentés szerint az EU jó úton halad a Kiotói Jegyzőkönyvben vállalt kibocsátáscsökkentési kötelezettségeinek teljesítése, sőt túlteljesítése felé

A Bizottság kibocsátásokról szóló éves jelentése szerint az EU jó úton halad afelé, hogy teljesítse a Kiotói Jegyzőkönyvben az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésével, illetve korlátozásával kapcsolatban vállalt kötelezettségeit . A legutóbbi előrejelzések szerint az EU–15 tagállamok el fogják érni a Kiotói Jegyzőkönyv értelmében vállalt 8%-os kibocsátáscsökkentési célt; míg az EU többi 12 tagállama közül 10 egyéni kötelezettségvállalásokat is tett a jegyzőkönyv keretében. Ezek a tagállamok várhatóan 6 8%-kal fogják a bázisév szintje alá csökkenteni kibocsátásukat. Ezt a már hatályban lévő politikáikkal és intézkedéseikkel, az Európai Unión kívüli országokban végrehajtott projektek keretében megvásárolt kibocsátási egységekkel, az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének (EU ETS) résztvevői által megvásárolt kvótákkal és kibocsátási egységekkel, valamint a szén-dioxidot elnyelő erdők telepítésével fogják elérni.

Stavros Dimas környezetvédelmi biztos elmondta: „Ezek az előrejelzések megerősítik az EU vezető szerepét az éghajlatváltozás elleni küzdelemben vállalt nemzetközi kötelezettségeink teljesítésében. Igazolják, hogy az EU–15 jó úton halad a 2008–2012 közti időszakra vállalt kiotói célkitűzések teljesítése felé. Az EU idén elfogadott éghajlatváltozási és klímacsomagja révén pedig kulcsfontosságú intézkedéseket hoztunk a kibocsátásunk további csökkentése érdekében, hogy az 2020-ra legalább 20%-kal az 1990-es szint alatt legyen. Ez a világon eddig egyedülálló kötelezettségvállalás. A 20%-os kibocsátáscsökkentés azonban nem elegendő a veszélyes éghajlatváltozás megelőzésére, ezért az EU ígéretet tett arra, hogy a csökkentés mértékét 30%-ra emeli, amennyiben a többi fő kibocsátó is méltányos részesedéssel járul hozzá decemberben a koppenhágai nagyratörő globális éghajlati megállapodáshoz. Döntő fontosságú, hogy partnereink az iparosodott világban és a nagy feltörekvő gazdaságokban eleget tegyenek kötelezettségeiknek.”

A Kiotói Jegyzőkönyvben vállalt kötelezettségek

A Kiotói Jegyzőkönyv értelmében a megállapodás idején az Európai Uniót alkotó akkori 15 tagállam (EU–15) kötelezettséget vállalt arra, hogy a 2008–2012-es időszakban üvegházhatást okozó gázkibocsátásaikat együttesen a kiválasztott bázisév (a legtöbb esetben ez 1990) kibocsátási szintjéhez képest 8%-kal csökken tik. Ez a közös kötelezettségvállalás az EU–15 egyes tagállamaira szabott egyedi nemzeti kibocsátási célkitűzésként került átültetésre, amely az EU jogrendjében a tagállamra nézve kötelező erejű.

Nincs közös célkitűzés a 27 tagú EU (EU–27) kibocsátásaira vonatkozóan. A 2004-ben és 2007-ben csatlakozott 12 tagállam közül tíz a Kiotói Jegyzőkönyv értelmében egyedi kötelezettséget vállalt arra, hogy kibocsátását a 2008–2012-es időszakban 6% vagy 8%-kal a bázisév szintje alá csökkenti. Csak Ciprus és Málta nem rendelkezik kibocsátási célkitűzéssel.

Az EU–15-re és az EU–27-re vonatkozó előrejelzések

A májusi bejelentésnek megfelelően ( IP/09/851 ), az EU–15 2007. évi (ez az utolsó év, amelyre nézve teljes körű adatok állnak rendelkezésre) üvegházhatást okozó gázkibocsátása 5,0%-kal a bázisév szintje alatt maradt. Ezzel szemben a gazdasági növekedés mértéke azonos időszakban mintegy 44%-os volt. Az EU–27 egészére nézve a kibocsátások 12,5%-kal csökkentek a bázisév és 2007 között.

Ezenkívül az Európai Környezetvédelmi Ügynökség becslése szerint az EU–15 tagállamok kibocsátása 2008-ban tovább, mintegy 6,2%-kal a bázisév szintje alá csökkent. Az EU–27 kibocsátását jelenleg a bázisév szintjénél 13,6%-kal alacsonyabbra becsülik.

A tagállamok legújabb előrejelzésein 1 alapuló, az elért eredményekről szóló bizottsági jelentés 2 szerint a meglévő, már végrehajtott szakpolitikák és intézkedések következtében a 2008–2012-es kötelezettségvállalási időszakban várhatóan 6,9%-kal a bázisévi szintek alá csökken az EU–15 kibocsátása.

Az EU–15-höz tartozó tagállamok közül tíz tervezi, hogy a Kiotói Jegyzőkönyv három piaci alapú mechanizmusának keretében – nemzetközi kibocsátáskereskedelem, tiszta fejlesztési mechanizmus, együttes végrehajtási eszköz – az Európai Unión kívüli országokban végrehajtott kibocsátáscsökkentő projektekkel kibocsátási egységeket vásárolnak: ez az így elért további 2,2%-os kibocsátás-megtakarítással összesen körülbelül 9,0%-os 3 csökkentést eredményezne, tehát az EU Kiotói Jegyzőkönyvben vállalt kötelezettségeinek túlteljesítését jelentené. Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének (EU ETS) résztvevői által megvásárolt kvótákkal és kibocsátási egységekkel további 1,4%-os csökkenés várható.

A légkörből szén-dioxidot megkötő biológiai elnyelőket képező, tervezett erdőtelepítés és újraerdősítés további 1%-os megtakarítást eredményezne.

A még tárgyalás alatt álló, kiegészítő politikák és intézkedések további, legfeljebb 1,6%-os megtakarítást tennének lehetővé maradéktalan végr ehajtásuk esetén. Ezáltal az átfogó csökkenés mintegy 13,1% lenne, mely széles biztonsági tartalékot biztosítana a 8%-os csökkentési célkitűzés eléréséhez.

Az EU–12 tagállamok közül mind a tíz, kiotói célkitűzéssel rendelkező ország várhatóan teljesíti va gy túlteljesíti kiotói kötelezettségvállalásait.

A gazdasági recesszió időtartamát és súlyosságát, valamint ennélfogva a kibocsátásokra gyakorolt hatását övező jelenlegi bizonytalanság a kibocsátási előrejelzések felülvizsgálatához vezethet, amint a kilátások világosabbá válnak. Ezenkívül lehetséges, hogy néhány tagállam előrejelzésében alábecsülte a jövőbeni kibocsátáscsökkentést, mivel még nem vették figyelembe az EU ez évben korábban elfogadott éghajlatváltozási és klímacsomagját ( IP/09/628 ).

Az EU ETS hatásának kiszámítására használt módszer pedig további fejlesztésre szorul. Az EU ETS hatásának pontosabb előrejelzéséhez ugyanis erőteljesebb és következetesebb módszerekre és feltevésekre van szükség.

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásra vonatkozó előrejelzésekkel kapcsolatban figyelembe kell venni a már ténylegesen elért csökkentéseket, melyek mértéke az EU–27-ben -9%-ot, az EU–15-ben -4%-ot tett ki az 1990 és 2007 közötti időszakban. Ezért a kibocsátáscsökkentési erőfeszítéseknek az EU-n belüli lényeges felgyorsítására lesz szükség, ha az EU 2020-ra el kívánja érni -20%-os, illetve -30%-os célkitűzését.

További információ:

Az elért eredményekről szóló jelentés elérhető:

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

a Környezetvédelmi Főigazgatóság éghajlatváltozással kapcsolatos honlapján:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Európai Környezetvédelmi Ügynökség, sajtóközlemény:

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases

Projected EU-15 4 emissions for non-ETS sectors expressed as annual average 2008-2012

Member State

Base-year emissions (BY)

Kyoto or burden-sharing target

Projections of non-ETS emissions with existing policies and measures

Projections of non-ETS emissions with additional policies and measures

Kyoto or burden-sharing target for the non-ETS sectors

Removals from carbon sink activities

Use of Kyoto mechanisms at government level

Kyoto target for the non-ETS sectors, including carbon sinks and Kyoto mechanisms

Gap between non-ETS projections with existing policies and measures and initial Kyoto target

Gap between non-ETS projections with additional policies and measures and Kyoto target including carbon sinks and Kyoto mechanisms

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

% change from BY

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Austria

79,0

68,8

-13,0%

59,1

57,9

38,1

48,2%

0,7

0,9%

9,0

11,4%

47,8

60,4%

21,0

26,6%

10,2

12,9%

Belgium

145,7

134,8

-7,5%

79,9

79,7

76,3

52,4%

0,0

0,0%

4,4

3,0%

80,7

55,4%

3,6

2,5%

-1,1

-0,7%

Denmark

69,3

54,8

-21,0%

36,4

36,4

30,3

43,7%

2,2

3,2%

4,2

6,1%

36,7

52,9%

6,2

8,9%

-0,2

-0,3%

Finland

71,0

71,0

0,0%

35,4

34,9

33,4

47,1%

0,6

0,8%

1,4

2,0%

35,4

49,9%

1,9

2,7%

-0,6

-0,8%

France

563,9

563,9

0,0%

409,5

382,0

431,1

76,5%

4,1

0,7%

0,0

0,0%

435,2

77,2%

-21,6

-3,8%

-53,2

-9,4%

Germany

1.232,4

973,6

-21,0%

463,2

443,7

520,5

42,2%

4,5

0,4%

0,0

0,0%

525,1

42,6%

-57,3

-4,7%

-81,4

-6,6%

Greece

107,0

133,7

25,0%

63,9

61,5

64,6

60,4%

1,1

1,1%

0,0

0,0%

65,8

61,5%

-0,7

-0,7%

-4,3

-4,0%

Ireland

55,6

62,8

13,0%

49,9

46,4

40,5

72,9%

2,2

4,0%

3,6

6,5%

46,4

83,4%

9,4

16,8%

0,0

0,0%

Italy

516,9

483,3

-6,5%

316,3

308,1

281,6

54,5%

10,2

2,0%

17,1

3,3%

308,9

59,8%

34,7

6,7%

-0,8

-0,2%

Luxembourg

13,2

9,5

-28,0%

10,6

10,4

7,0

53,1%

0,0

0,0%

3,7

28,1%

10,7

81,2%

3,6

27,2%

-0,3

-1,9%

Netherlands

213,0

200,3

-6,0%

125,1

125,1

112,8

52,9%

0,1

0,1%

13,0

6,1%

125,9

59,1%

12,4

5,8%

-0,8

-0,4%

Portugal

60,1

76,4

27,0%

50,9

50,4

41,6

69,1%

4,7

7,7%

4,8

8,0%

51,1

84,9%

9,4

15,6%

-0,7

-1,1%

Spain

289,8

333,2

15,0%

226,6

217,4

180,9

62,4%

5,8

2,0%

31,8

11,0%

218,6

75,4%

45,7

15,8%

-1,2

-0,4%

Sweden

72,2

75,0

4,0%

43,7

42,9

52,2

72,4%

2,1

3,0%

0,0

0,0%

54,4

75,4%

-8,6

-11,9%

-11,5

-16,0%

United Kingdom

776,3

679,3

-12,5%

362,2

362,2

433,1

55,8%

4,0

0,5%

0,0

0,0%

437,1

56,3%

-70,9

-9,1%

-74,9

-9,6%

EU-15

4.265,5

3.924,3

-8,0%

2.335,7

2.266,0

2.348,0

55,0%

42,4

1,0%

93,1

2,2%

2.483,5

58,2%

-12,3

-0,3%

-217,4

-5,1%

1 :

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által összeállított előrejelzések alapján.

2 :

A Kiotói célkitűzések elérése irányában tett előrelépés. A Bizottság közleménye. COM(2009) 630

3 :

Kerekített érték

4 :

As a majority of EU-12 Member States did not submit differentiated emission projections for the ETS and the non-ETS sectors, they are not included in the table.


Side Bar