Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1702

Bryssel den 12 november 2009

Manifest för kreativitet och innovation i Europa

"Manifestet för kreativitet och innovation i Europa” är ett av de viktigaste resultaten från Europeiska året för kreativitet och innovation 2009. Dokumentet har utarbetats gemensamt av Europaårets ambassadörer, som är ledande européer inom kultur, vetenskap, näringsliv, utbildning och formgivning. Med sina ”sju budord” vill man i manifestet bidra till att utforma EU:s strategi för kreativitet och innovation under det kommande decenniet. Ambassadörerna överlämnar manifestet till kommissionens ordförande José Manuel Barroso klockan 12.00 idag under en ceremoni i kommissionens pressrum.

- Kreativa och innovativa människor på alla områden har en gemensam vision av framtiden och förslag på hur den kan bli bättre än det förflutna. Mer än någonsin behöver Europa en sådan vision, nu när vi söker att bli ledande i de globala ansträngningarna att komma ut ur krisen och ta itu med klimatförändringen. Därför vill jag varmt tacka ambassadörerna för deras manifest för kreativitet och innovation i Europa och jag ska se till att deras vision tas upp i kommissionens nya strategi för EU 2020, säger kommissionens ordförande, José Manuel Barroso.

Hur kan Europa vara ledande i 2000-talets nya, globaliserade, intensivt konkurrerande och kunskapsbaserade värld? Hur kan Europas kreativa och innovativa potential användas på bättre sätt inom utbildning, forskning, kultur, formgivning, näringsliv och på arbetsplatser? Hur kan det offentliga politiken på europeisk och nationell nivå främja kreativitet och innovation på dessa områden?

Ledande europé er från olika områden har i egenskap av ambassadörer för Europeiska året för kreativitet och innovation 2009 funderat kring dessa frågor. Deras gemensamma arbete har lett till Manifestet för kreativitet och innovation i Europa . Med sina sju prioriteringar och sju handlingslinjer utgör manifestet en kraftfull impuls för förändring. Det kommer att bidra till att forma Europeiska unionens syn på kreativitet och innovation och berika unionens strategi för decenniet 2010-2020.

Följande ambassadörer har bekräftat att de kommer att närvara vid överlämnandet :

 • Jean-Philippe Courtois (FR), verkställande direktör för Microsoft International

 • Jordi Savall (ES), musiker och professor

 • Christine van Broeckhoven (BE), professor, molekylärgenetiker

 • Damini Kumar (IE), formgivare och uppfinnare

 • Blanka Říhová (CZ), professor, mikrobiolog

 • Leonel Moura (PT), konceptkonstnär

 • Dominique Langevin (FR), professor, fysiker

 • Edward de Bono (MT), författare, internationell debattör i ämnet kreativitet och lateralt tänkande

 • Ern ő Rubik (HU), professor, arkitekt, formgivare .

Ambassadöre rna kommer att presentera manifestet för kommissionens ordförande Barroso under en presskonferens i Berlaymont-byggnadens pressrum idag klockan 12.00. Efter presskonferensen blir det tillfälle för enskilda intervjuer med Maroš Šefčovič , Europeiska kommissionens ledamot med ansvar för utbildning, kultur och ungdomsfrågor och med Europaårets ambassadörer.

Syftet med Europeiska året för kreativitet och innovation 2009 är att främja kreativa och innovativa tillvägagångssätt inom människans olika verksamhetsområden och bidra till att bättre rusta Europeiska unionen för de utmaningar som väntar i en globaliserad värld.

Den officiella webbplatsen för Europeiska året för kreativitet och innovation :

http://www.create2009.europa.eu

ANNEX

Ambassador profiles:

 • Jean-Philippe Courtois (FR)

One of the leading Europeans in the global technology industry. With over 25 years of industry experience, as president of Microsoft he leads now the company's international strategy and operations in over 200 countries around the world. Within Microsoft, he has championed the company-wide response on how to use software and services to achieve Europe’s Jobs and Growth Agenda.

 • Jordi Savall (ES)

Concert performer, teacher, researcher and creator of new projects, both musical and cultural. He is one of the principal architects of the current re-evaluation of historical music. For more than thirty years he has been devoted to the rediscovery of neglected musical treasures. He has brought recognition to the viola da gamba and to music from here and elsewhere that had fallen into oblivion.

 • Christine van Broeckhoven (BE)

Professor, molecular neuroscientist, a specialist in neurodegenerative brain diseases. Director of the Department of Molecular Genetics, University of Antwerpen. She is the holder of several awards, among them the L'Oréal-UNESCO Award for Women in Science.

 • Leonel Moura (PT)

Artist interested in both human and artificial creativity. He made several painting robots able to create their own art. One of these robots called RAP (Robotic Action Painter) is in permanent display at the American Museum of Natural History in New York. He is the first in the world to build a Robotarium, which is a zoo for autonomous robots.

 • Damini Kumar (IE)

Designer, winner of the Young British Female of the Year Award (2001). She works with Women Into Science and Engineering to encourage girls into engineering and science. She gained a degree in mechanical engineering from Imperial College of London and an MSc Masters in Engineering Product Design from London's South Bank University.

 • Blanka Říhová (CZ)

Microbiologist, deputy director and head of Division Immunology and Genetic Biology at the Institute of Microbiology, Academy of Sciences of the Czech Republic. She has obtained her scientific degrees at the Charles University in Prague and at the Czechoslovak Academy of Sciences.

 • Ernő Rubik (HU)

Inventor, sculptor and professor of architecture. He is best known for the invention of mechanical puzzles including Rubik's cube, Toy of the Year in 1980-1982 in several countries. He obtained his degree at the Budapest University of Technology, and the Hungarian University of Applied Arts (today: Moholy-Nagy University of Art and Design).

 • Dominique Langevin (FR)

Physical chemist, director of research at the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) a specialist in foams and emulsions. Winner for Europe of the highly prestigious L’Oréal-UNESCO Award for Women in Science (2005). She obtained her degree in physics at the École Normale Supérieure, Sèvres.

 • Edward de Bono (MT)

Professor of psychology, and founder of the World Centre for New Thinking in Malta. He is the originator of lateral thinking which treats creativity as the behaviour of information in a self-organising information system - such as the neural networks in the brain. He graduated in Oxford from psychology and obtained a D. Phil. in medical research.


Side Bar