Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1702

Briselē, 2009. gada 12. novembrī

Eiropas radošuma un inovācijas manifests

“Eiropas radošuma un inovācijas manifests” ir viens no būtiskākajiem rezultātiem, kas gūts 2009. — Eiropas Radošuma un inovācijas gadā. Dokuments tapis, sadarbojoties gada vēstniekiem — Eiropas līderiem kultūras, zinātnes, uzņēmējdarbības un dizaina jomā. Manifests nāk klajā ar septiņiem “priekšrakstiem”, kas palīdzēs veidot ES radošuma un inovācijas stratēģiju nākamajiem desmit gadiem. Šodien pusdienlaikā Komisijas konferenču zālē vēstnieki iesniedz manifestu Komisijas priekšsēdētājam Žozē Manuelam Barrozu.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu sacīja: “Paredzēt nākotni un izprast to, kā rīt dzīvot labāk nekā vakar, visās jomās spēj tie, kas prot radīt un inovēt. Eiropai šāds redzējums pašlaik ir ļoti vajadzīgs, jo mēs tiecamies kļūt par vadošajiem globālu risinājumu meklētājiem izejai no krīzes un klimatu pārmaiņu pārvarēšanai. Tādēļ vēlos sirsnīgi pateikties vēstniekiem par Eiropas radošuma un inovācijas manifestu, un es gādāšu, lai viņu redzējums tiktu iestrādāts jaunajā Komisijas stratēģijā 2020. gadam.”

Kā Eiropai tikt jaunās, globalizētās, sīvas konkurences pārņemtās, uz zināšanām balstītās 21. gadsimta pasaules priekšgalā? Kā Eiropā izglītībā, pētniecībā, kultūrā, dizainā, uzņēmējdarbībā un ikdienas darbā labāk izmantot radošuma un inovācijas potenciālu? Kā sabiedriskā politika Eiropas un valsts līmenī var veicināt radošumu un inovāciju šajās jomās?

Dažādu dzīves pieredzi guvušie Eiropā ievērojamie cilvēki, kas kļuvuši par 2009. — Eiropas Radošuma un inovācijas gada vēstniekiem, ir meklējuši atbildes uz šiem jautājumiem. Eiropas radošuma un inovācijas manifests ir viņu kopdarbs. Ierosinot 7 prioritātes un 7 darbības jomas, manifests ir spēcīgs pārmaiņu rosinātājs. Tas palīdzes veidot Eiropas Savienības redzējumu par radošuma un inovācijas nozīmi un iedvesmos Eiropas Savienības 2010. līdz 2020. gada stratēģiju.

Dalību manifesta iesniegšanas ceremonijā apstiprinājuši šie vēstnieki:

 • Microsoft International prezidents Jean-Philippe Courtois (Francija);

 • mūziķis un profesors Jordi Savall (Spānija);

 • profesore, molekulārneirobioloģe Christine van Broeckhoven (Beļģija);

 • dizainere un izgudrotāja Damini Kumar (Īrija);

 • profesore, mikrobioloģe Blanka Říhová (Čehija);

 • konceptuālais mākslinieks Leonel Moura (Portugāle);

 • profesore, fiziķe Dominique Langevin (Francija);

 • autors un starptautiska mēroga lektors radošuma un vispusīgas domāšanas jomā Edward de Bono (Malta);

 • profesors, arhitekts, dizaineris Ernő Rubik (Ungārija).

Šodien plkst. 12.00 preses konferences laikā Berlaymont ēkas konferenču zālē vēstnieki iesniegs manifestu Komisijas priekšsēdētājam Barrozu . Pēc preses konferences būs iespēja aci pret aci aprunāties ar Eiropas izglītības, mācību, kultūras un jaunatnes komisāru Marošu Šefčoviču un Eiropas gada vēstniekiem.

Radošuma un inovācijas gada mērķis ir veicināt radošu un inovatīvu pieeju dažādās cilvēka darbības jomās un palīdzēt Eiropas Savienībai labāk pielāgoties pārbaudījumiem, kas pārvarami globalizētā pasaulē.

Eiropas Radošuma un inovācijas gada oficiālā vietne tīmeklī:

http://www.create2009.europa.eu .

ANNEX

Ambassador profiles:

 • Jean-Philippe Courtois (FR)

One of the leading Europeans in the global technology industry. With over 25 years of industry experience, as president of Microsoft he leads now the company's international strategy and operations in over 200 countries around the world. Within Microsoft, he has championed the company-wide response on how to use software and services to achieve Europe’s Jobs and Growth Agenda.

 • Jordi Savall (ES)

Concert performer, teacher, researcher and creator of new projects, both musical and cultural. He is one of the principal architects of the current re-evaluation of historical music. For more than thirty years he has been devoted to the rediscovery of neglected musical treasures. He has brought recognition to the viola da gamba and to music from here and elsewhere that had fallen into oblivion.

 • Christine van Broeckhoven (BE)

Professor, molecular neuroscientist, a specialist in neurodegenerative brain diseases. Director of the Department of Molecular Genetics, University of Antwerpen. She is the holder of several awards, among them the L'Oréal-UNESCO Award for Women in Science.

 • Leonel Moura (PT)

Artist interested in both human and artificial creativity. He made several painting robots able to create their own art. One of these robots called RAP (Robotic Action Painter) is in permanent display at the American Museum of Natural History in New York. He is the first in the world to build a Robotarium, which is a zoo for autonomous robots.

 • Damini Kumar (IE)

Designer, winner of the Young British Female of the Year Award (2001). She works with Women Into Science and Engineering to encourage girls into engineering and science. She gained a degree in mechanical engineering from Imperial College of London and an MSc Masters in Engineering Product Design from London's South Bank University.

 • Blanka Říhová (CZ)

Microbiologist, deputy director and head of Division Immunology and Genetic Biology at the Institute of Microbiology, Academy of Sciences of the Czech Republic. She has obtained her scientific degrees at the Charles University in Prague and at the Czechoslovak Academy of Sciences.

 • Ernő Rubik (HU)

Inventor, sculptor and professor of architecture. He is best known for the invention of mechanical puzzles including Rubik's cube, Toy of the Year in 1980-1982 in several countries. He obtained his degree at the Budapest University of Technology, and the Hungarian University of Applied Arts (today: Moholy-Nagy University of Art and Design).

 • Dominique Langevin (FR)

Physical chemist, director of research at the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) a specialist in foams and emulsions. Winner for Europe of the highly prestigious L’Oréal-UNESCO Award for Women in Science (2005). She obtained her degree in physics at the École Normale Supérieure, Sèvres.

 • Edward de Bono (MT)

Professor of psychology, and founder of the World Centre for New Thinking in Malta. He is the originator of lateral thinking which treats creativity as the behaviour of information in a self-organising information system - such as the neural networks in the brain. He graduated in Oxford from psychology and obtained a D. Phil. in medical research.


Side Bar