Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1702

Brüssel, 12. november 2009

Manifest „Loovus ja innovatsioon Euroopas”

Manifest „Loovus ja innovatsioon Euroopas” on Euroopa loovuse ja innovatsiooni aasta 2009 üks põhitulemusi. Dokument valmis aasta saadikute – kultuuri, teaduse, ettevõtluse, hariduse ja disaini valdkonna Euroopa juhtivate isikute – koostöö tulemusena. „Seitsme käsuga” manifest aitab kujundada ELi strateegiat loovuse ja innovatsiooni edendamiseks järgneva kümne aasta jooksul. Saadikud annavad komisjoni presidendile José Manuel Barrosole manifesti üle täna keskpäeval komisjoni pressikeskuses toimuval tseremoonial.

Komisjoni president José Manuel Barroso märkis: „Loojatel ja uuendajatel on oma valdkonnast sõltumata ühine tulevikukujutlus ja idee, kuidas edaspidi paremini toime tulla. Oma püüdlustes teha ülemaailmseid jõupingutusi kriisist taastumiseks ja kliimamuutustega võitlemiseks vajab Euroopa sellist seisukohta rohkem kui kunagi varem. Seega avaldan tänu saadikutele, kes koostasid manifesti „Loovus ja innovatsioon Euroopas”, ja kinnitan, et nende seisukohaga arvestatakse ELi tegevuskavas 2020. aastaks, mille komisjon on välja töötanud.”

Kuidas saab Euroopa olla esirinnas uues globaliseerunud ja teravnenud konkurentsiga teadmistepõhises 21. sajandi maailmas? Kuidas on võimalik Euroopa loovat ja innovaatilist potentsiaali hariduses, kultuuris, disainis, ettevõtluses ja töökohtadel paremini ära kasutada? Kuidas saab üleeuroopaliste ja riiklike strateegiatega edendada loovust ja innovatsiooni kõnealustes valdkondades?

Erineva taustaga Euroopa juhtivad isikud on neid küsimusi arutanud, mõtiskledes oma rolli üle Euroopa loovuse ja innovatsiooni aasta saadikutena. Nende koostöö tulemusena valmiski manifest „Loovus ja innovatsioon Euroopas” . Manifesti seitse prioriteeti ja seitse tegevussuunda annavad võimsa tõuke muutusteks. Dokument aitab kujundada Euroopa Liidu seisukohta loovuse ja innovatsiooni rollis ja aitab kaasa liidu strateegia väljatöötamisele ajavahemikuks 2010–2020.

Järgnevad saadikud on kinnitanud oma kohalolekut manifesti üleandmise tseremoonial:

 • Jean-Philippe Courtois (FR), Microsoft Internationali peadirektor;

 • Jordi Savall (ES), muusik ja professor;

 • Christine van Broeckhoven (BE), professor, molekulaarbioloog;

 • Damini Kumar (IE), disainer ja leiutaja;

 • Blanka Říhová (CZ), professor, mikrobioloog;

 • Leonel Moura (PT), kontseptuaalne kunstnik;

 • Dominique Langevin (FR), professor, füüsik;

 • Edward de Bono (MT), kirjanik ning rahvusvahelise tuntusega kõneleja loovuse ja loova mõtlemise alal.

 • Ernő Rubik (HU), professor, arhitekt, disainer

Saadikud annavad komisjoni presidendile Barrosole manifesti üle täna keskpäeval Berlaymont'i pressikeskuses toimuval pressikonverentsil. Pärast pressikonverentsi avaneb kõigil võimalus individuaalseks vestluseks Euroopa Komisjoni haridus-, koolitus-, kultuuri- ja noorsooküsimuste voliniku ja Euroopa aasta saadiku Maroš Šefčovičiga.

Loomingu ja innovatsiooni aasta 2009 eesmärk on edendada loomingulisust ja innovatiivsust erinevates inimtegevuse valdkondades ja aidata Euroopa Liidul paremini valmistuda toimetulekuks üleilmastumisega kaasnevate probleemidega.

Euroopa loovuse ja innovatsiooni aasta ametlik veebileht:

http://www.create2009.europa.eu

ANNEX

Ambassador profiles:

 • Jean-Philippe Courtois (FR)

One of the leading Europeans in the global technology industry. With over 25 years of industry experience, as president of Microsoft he leads now the company's international strategy and operations in over 200 countries around the world. Within Microsoft, he has championed the company-wide response on how to use software and services to achieve Europe’s Jobs and Growth Agenda.

 • Jordi Savall (ES)

Concert performer, teacher, researcher and creator of new projects, both musical and cultural. He is one of the principal architects of the current re-evaluation of historical music. For more than thirty years he has been devoted to the rediscovery of neglected musical treasures. He has brought recognition to the viola da gamba and to music from here and elsewhere that had fallen into oblivion.

 • Christine van Broeckhoven (BE)

Professor, molecular neuroscientist, a specialist in neurodegenerative brain diseases. Director of the Department of Molecular Genetics, University of Antwerpen. She is the holder of several awards, among them the L'Oréal-UNESCO Award for Women in Science.

 • Leonel Moura (PT)

Artist interested in both human and artificial creativity. He made several painting robots able to create their own art. One of these robots called RAP (Robotic Action Painter) is in permanent display at the American Museum of Natural History in New York. He is the first in the world to build a Robotarium, which is a zoo for autonomous robots.

 • Damini Kumar (IE)

Designer, winner of the Young British Female of the Year Award (2001). She works with Women Into Science and Engineering to encourage girls into engineering and science. She gained a degree in mechanical engineering from Imperial College of London and an MSc Masters in Engineering Product Design from London's South Bank University.

 • Blanka Říhová (CZ)

Microbiologist, deputy director and head of Division Immunology and Genetic Biology at the Institute of Microbiology, Academy of Sciences of the Czech Republic. She has obtained her scientific degrees at the Charles University in Prague and at the Czechoslovak Academy of Sciences.

 • Ernő Rubik (HU)

Inventor, sculptor and professor of architecture. He is best known for the invention of mechanical puzzles including Rubik's cube, Toy of the Year in 1980-1982 in several countries. He obtained his degree at the Budapest University of Technology, and the Hungarian University of Applied Arts (today: Moholy-Nagy University of Art and Design).

 • Dominique Langevin (FR)

Physical chemist, director of research at the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) a specialist in foams and emulsions. Winner for Europe of the highly prestigious L’Oréal-UNESCO Award for Women in Science (2005). She obtained her degree in physics at the École Normale Supérieure, Sèvres.

 • Edward de Bono (MT)

Professor of psychology, and founder of the World Centre for New Thinking in Malta. He is the originator of lateral thinking which treats creativity as the behaviour of information in a self-organising information system - such as the neural networks in the brain. He graduated in Oxford from psychology and obtained a D. Phil. in medical research.


Side Bar