Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1702

Bruxelles, den 12. november 2009

Manifest for kreativitet og innovation i Europa

Manifestet for kreativitet og innovation i Europa er et af de vigtigste resultater af det europæiske år for kreativitet og innovation 2009. Manifestet er udarbejdet i fællesskab af ambassadørerne for det europæiske år, som er fremtrædende europæiske personligheder inden for kultur, videnskab, erhvervslivet, uddannelse og design. Manifestet vil med sine "syv bud" medvirke til at forme EU's strategi for kreativitet og innovation i de kommende ti år. Ambassadørerne overrækker manifestet til Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, ved en ceremoni kl. 12.00 i dag i Kommissionens presserum.

Kommissionens formand, José Manuel Barroso , sagde: "Kreative og innovative mennesker har uanset deres aktivitetsområde en fælles vision om fremtiden og om, hvordan den kan gøres bedre i forhold til fortiden. Netop nu, hvor vi bestræber os på at gøre en global indsats for at komme over krisen og tackle klimaforandringerne, har Europa mere end nogensinde før behov for en sådan vision. Jeg takker derfor mange gange ambassadørerne for deres manifest for kreativitet og innovation i Europa, og jeg skal sikre, at deres vision kommer til at indgå som led i Kommissionens nye strategi for EU 2020."

H vordan kan Europa være på forkant med det 21. århundredes nye, globaliserede og yderst konkurrenceprægede, videnbaserede verden? Hvordan kan Europas kreative og innovative potentiale udnyttes bedre inden for uddannelse, forskning, kultur og design, inden for erhvervslivet og på arbejdspladsen? Hvordan kan den politik, der føres på europæisk og nationalt plan, fremme kreativitet og innovation inden for disse områder?

En række f remtrædende europæiske personligheder med forskellig baggrund har i deres egenskab af ambassadører for det europæiske år for kreativitet og innovation 2009 gjort sig en række overvejelser om disse spørgsmål. Resultatet af dette samarbejde foreligger nu i form af manifestet for kreativitet og innovation i Europa . Manifestet giver med 7 prioriteringer og 7 handlingspunkter en kraftig impuls til forandring. Det vil medvirke til at forme EU's vision om den rolle, som kreativitet og innovation skal spille, og indgå som led i EU's strategi for tiåret 2010-2020.

Følgende ambassadører har bekræftet, at de vil være til stede ved overrækkelsesceremonien :

 • Jean-Philippe Courtois (FR), president, Microsoft International

 • Jordi Savall (ES), musiker og professor

 • Christine van Broeckhoven (BE), professor, forsker i molekylær neurovidenskab

 • Dam ini Kumar (IE), designer og opfinder

 • Blanka Říhová (CZ), professor, mikrobiolog

 • Leonel Moura (PT), konceptkunstner

 • Dominique Langevin (FR), professor, fysiker

 • Edward de Bono (MT), forfatter og international foredragsholder om kreativitet og lateral tænkning

 • Ernő Rubik (HU), professor, arkitekt, designer.

Ambassadørerne forelægger manifestet for Kommissionens formand, José Manuel Barroso , kl. 12.00 i dag under en pressekonference i presserummet i Berlaymontbygningen. Efter konferencen vil der være mulighed for interview på ene hånd med Maroš Šefčovič , EU-kommissær for uddannelse, kultur og ungdom, og med ambassadørerne for det europæiske år.

Det europæiske år for kreativitet og i nnovation 2009 har til formål at fremme en kreativ og innovativ tilgang til menneskelig aktivitet inden for forskellige sektorer og medvirke til at ruste EU med henblik på de kommende udfordringer i en globaliseret verden.

Det officielle websted for det europæiske år for kreativitet og innova tion :

http://www.create2009.europa.eu .

ANNEX

Ambassador profiles:

 • Jean-Philippe Courtois (FR)

One of the leading Europeans in the global technology industry. With over 25 years of industry experience, as president of Microsoft he leads now the company's international strategy and operations in over 200 countries around the world. Within Microsoft, he has championed the company-wide response on how to use software and services to achieve Europe’s Jobs and Growth Agenda.

 • Jordi Savall (ES)

Concert performer, teacher, researcher and creator of new projects, both musical and cultural. He is one of the principal architects of the current re-evaluation of historical music. For more than thirty years he has been devoted to the rediscovery of neglected musical treasures. He has brought recognition to the viola da gamba and to music from here and elsewhere that had fallen into oblivion.

 • Christine van Broeckhoven (BE)

Professor, molecular neuroscientist, a specialist in neurodegenerative brain diseases. Director of the Department of Molecular Genetics, University of Antwerpen. She is the holder of several awards, among them the L'Oréal-UNESCO Award for Women in Science.

 • Leonel Moura (PT)

Artist interested in both human and artificial creativity. He made several painting robots able to create their own art. One of these robots called RAP (Robotic Action Painter) is in permanent display at the American Museum of Natural History in New York. He is the first in the world to build a Robotarium, which is a zoo for autonomous robots.

 • Damini Kumar (IE)

Designer, winner of the Young British Female of the Year Award (2001). She works with Women Into Science and Engineering to encourage girls into engineering and science. She gained a degree in mechanical engineering from Imperial College of London and an MSc Masters in Engineering Product Design from London's South Bank University.

 • Blanka Říhová (CZ)

Microbiologist, deputy director and head of Division Immunology and Genetic Biology at the Institute of Microbiology, Academy of Sciences of the Czech Republic. She has obtained her scientific degrees at the Charles University in Prague and at the Czechoslovak Academy of Sciences.

 • Ernő Rubik (HU)

Inventor, sculptor and professor of architecture. He is best known for the invention of mechanical puzzles including Rubik's cube, Toy of the Year in 1980-1982 in several countries. He obtained his degree at the Budapest University of Technology, and the Hungarian University of Applied Arts (today: Moholy-Nagy University of Art and Design).

 • Dominique Langevin (FR)

Physical chemist, director of research at the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) a specialist in foams and emulsions. Winner for Europe of the highly prestigious L’Oréal-UNESCO Award for Women in Science (2005). She obtained her degree in physics at the École Normale Supérieure, Sèvres.

 • Edward de Bono (MT)

Professor of psychology, and founder of the World Centre for New Thinking in Malta. He is the originator of lateral thinking which treats creativity as the behaviour of information in a self-organising information system - such as the neural networks in the brain. He graduated in Oxford from psychology and obtained a D. Phil. in medical research.


Side Bar