Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1702

Брюксел, 12 ноември 2009 г.

Манифест за творчеството и иновациите в Европа

„Манифестът за творчеството и иновациите в Европа“ е един от основните резултати от Европейската година на творчеството и иновациите (2009 г.). Документът е резултат от колективната работа на посланиците на Европейската година, които са европейски водещи личности от областта на културата, науката, бизнеса, образованието и дизайна. Със своите „седем предписания“ манифестът ще спомогне за определянето на стратегията на ЕС за насърчаване на творчеството и иновациите през следващото десетилетие. Днес по обяд посланиците ще връчат манифеста на председателя на Комисията Жозе Мануел Барозу по време на церемония в пресцентъра на Комисията.

Председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу заяви: „Независимо от областта в която работят, творците и изобретателите споделят едно виждане за бъдещето и за това как то да стане по-добро от миналото. Европа има нужда от такова виждане повече отвсякога, тъй като ние се опитваме да бъдем начело на световните усилия за възстановяване от кризата и справяне с изменението на климата. Ето защо сърдечно благодаря на посланиците за техния манифест за творчеството и иновациите в Европа и ще направя необходимото тяхното виждане да бъде включено в новата стратегия на Комисията за ЕС през периода до 2020 г.

Как Европа може да играе водеща роля в новия основан на знанието свят на 21 век, отличаващ се с висока степен на глобализация и конкуренция? Как потенциалът за творчество и иновации на Европа може да се използва по по-добър начин в областта на образованието, научните изследвания, културата, дизайна, бизнеса и на работното място? Как обществената политика на европейско и национално равнище може да поощрява творчеството и иновациите в тези области?

Водещи европейски личности от различни области разсъждаваха по тези въпроси в ролята си на посланици на Европейската година на творчеството и иновациите (2009 г.). Манифестът за творчеството и иновациите в Европа е резултат от тяхната съвместна работа. Чрез своите 7 приоритета и 7 насоки за действие манифестът дава мощен импулс за промяна. Той ще спомогне за определяне на виждането на Европейския съюз за ролята на творчеството и иновациите и ще бъде включен в стратегията на Съюза за десетилетието 2010—2020 г.

Следните посланици на Европейската година потвърдиха присъствието си на церемонията по предаване на манифеста:

 • Жан-Филип Куртоа (Франция), президент на Майкрософт Интернешънъл

 • Жорди Савал (Испания), музикант и професор

 • Кристин ван Брукховен (Белгия), професор, молекулярен невробиолог

 • Дамини Кумар (Ирландия), дизайнер и изобретател

 • Бланка Ржихова (Чешка република), професор, микробиолог

 • Леонел Моура (Португалия), концептуален артист

 • Доминик Ланжвен (Франция), професор, физик

 • Едуард де Боно (Малта), автор и международен лектор по въпросите на творчеството и латералното мислене

 • Ерньо Рубик (Унгария), професор, архитект, дизайнер

Манифестът се връчва от посланиците на председателя на Комисията Барозу в 12.00 часа днес по време на пресконференция в пресцентъра на сградата на Комисията „Berlaymont“. След пресконференцията ще има възможност за индивидуално интервюиране на г-н Марош Шефчович , европейски комисар по въпросите на образованието, обучението, културата и младежта, и на посланиците на Европейската година.

Целта на Европейската година на творчеството и иновациите (2009 г.) е да се насърчават творчески и новаторски подходи в различни области на човешката дейност, както и да се подобри готовността на Европейския съюз да посрещне бъдещите предизвикателства на глобализирания свят.

Официален уебсайт на Европейската година на творчеството и иновациите:

http://www.create2009.europa.eu .

ANNEX

Ambassador profiles:

 • Jean-Philippe Courtois (FR)

One of the leading Europeans in the global technology industry. With over 25 years of industry experience, as president of Microsoft he leads now the company's international strategy and operations in over 200 countries around the world. Within Microsoft, he has championed the company-wide response on how to use software and services to achieve Europe’s Jobs and Growth Agenda.

 • Jordi Savall (ES)

Concert performer, teacher, researcher and creator of new projects, both musical and cultural. He is one of the principal architects of the current re-evaluation of historical music. For more than thirty years he has been devoted to the rediscovery of neglected musical treasures. He has brought recognition to the viola da gamba and to music from here and elsewhere that had fallen into oblivion.

 • Christine van Broeckhoven (BE)

Professor, molecular neuroscientist, a specialist in neurodegenerative brain diseases. Director of the Department of Molecular Genetics, University of Antwerpen. She is the holder of several awards, among them the L'Oréal-UNESCO Award for Women in Science.

 • Leonel Moura (PT)

Artist interested in both human and artificial creativity. He made several painting robots able to create their own art. One of these robots called RAP (Robotic Action Painter) is in permanent display at the American Museum of Natural History in New York. He is the first in the world to build a Robotarium, which is a zoo for autonomous robots.

 • Damini Kumar (IE)

Designer, winner of the Young British Female of the Year Award (2001). She works with Women Into Science and Engineering to encourage girls into engineering and science. She gained a degree in mechanical engineering from Imperial College of London and an MSc Masters in Engineering Product Design from London's South Bank University.

 • Blanka Říhová (CZ)

Microbiologist, deputy director and head of Division Immunology and Genetic Biology at the Institute of Microbiology, Academy of Sciences of the Czech Republic. She has obtained her scientific degrees at the Charles University in Prague and at the Czechoslovak Academy of Sciences.

 • Ernő Rubik (HU)

Inventor, sculptor and professor of architecture. He is best known for the invention of mechanical puzzles including Rubik's cube, Toy of the Year in 1980-1982 in several countries. He obtained his degree at the Budapest University of Technology, and the Hungarian University of Applied Arts (today: Moholy-Nagy University of Art and Design).

 • Dominique Langevin (FR)

Physical chemist, director of research at the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) a specialist in foams and emulsions. Winner for Europe of the highly prestigious L’Oréal-UNESCO Award for Women in Science (2005). She obtained her degree in physics at the École Normale Supérieure, Sèvres.

 • Edward de Bono (MT)

Professor of psychology, and founder of the World Centre for New Thinking in Malta. He is the originator of lateral thinking which treats creativity as the behaviour of information in a self-organising information system - such as the neural networks in the brain. He graduated in Oxford from psychology and obtained a D. Phil. in medical research.


Side Bar