Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1696

Bryssel den 11 november 2009

Europeiska kommissionen rådfrågar allmänheten om medborgarinitiativets utformning

Europeiska kommissionen inleder ett brett offentligt samråd för att låta allmänheten hjälpa till med att utforma de praktiska detaljerna kring det medborgarinitiativ som ska införas med Lissabonfördraget. Medborgarinitiativet innebär att om minst en miljon EU-medborgare stöder ett initiativ kan de begära att kommissionen lägger fram ett förslag inom ett visst område.

– Att allmänheten deltar i beslutsfattandet är oumbärligt för demokratin. Lissabonfördraget kommer att ge folket möjlighet att uttrycka sina åsikter och få ett direkt inflytande över EU:s politik, säger Margot Wallström, viceordförande för Europeiska kommissionen med ansvar för kontakterna mellan institutionerna och kommunikationsstrategi.

Det medborgarinitiativ som införs genom Lissabonfördraget gör det möjligt för en miljon EU-medborgare från ett betydande antal medlemsländer att direkt begära att kommissionen ska lägga fram ett initiativ i deras intresse inom ett område där EU har befogenhet.

Den grönbok som i dag offentliggörs lyfter fram praktiska frågor om hur initiativet ska fungera på bästa sätt i praktiken. Frågorna rör till exempel det antal länder som medborgarna ska komma från, hur man kan kontrollera att underskrifterna inte är förfalskade, vilken form som namninsamlingen bör ta, vilka tidsramar som ska gälla och liknande.

Alla bidrag är välkomna och kan lämnas in som svar och synpunkter på grönboken som finns på EU:s 23 officiella språk på webbplatsen :

http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_sv.htm

Tidsfristen för svar är slutet av januari 2010. Efter detta datum kommer Europeiska kommissionen att lägga fram ett förslag till förordning som ska antas av Europaparlamentet och ministerrådet.

Mer information:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm


Side Bar