Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09 /21696

Bruselj, 11. novembra 2009

Evropska komisija začenja javno razpravo o državljanski pobudi

Evropska komisija začenja široko javno razpravo, da bi lažje opredelila praktične podrobnosti državljanske pobude, ki jo predvideva lizbonska pogodba. Državljanska pobuda bo enemu milijonu evropskih državljanov omogočila, da Komisijo spodbudijo k pripravi nekega političnega predloga.

„Sodelovanje državljanov pri sprejemanju političnih odločitev je ključnega pomena za demokracijo“, je dejala Margot Wallström , podpredsednica Evropske komisije, pristojna za medinstitucionalne odnose in komunikacijsko strategijo. „Lizbonska pogodba bo ljudem omogočila, da izrazijo svoje mnenje in neposredno vplivajo na politično odločanje v Uniji.“

Državljanska pobuda, uvedena z lizbonsko pogodbo, daje enemu milijonu državljanov iz zadostnega števila držav članic možnost, da Komisijo neposredno spodbudijo, da v njihovem interesu pripravi pobudo na določenem področju pristojnosti EU.

Danes objavljena zelena knjiga obravnava prakti čna vprašanja glede najboljše možne izvedbe te pobude. Vprašanja, kot so zadostno število držav, iz katerih pobudniki prihajajo, kako preveriti verodostojnost podpisov, kakšno obliko naj ima peticija, zahteve glede rokov itd.

Dobrodošel je vsak odziv na zeleno knjigo, dostopno v vseh 23 uradnih jezikih na spletni strani:

http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_sl.htm

Rok za odgovore je konec januarja 2010. Po tem datumu bo Komisija predstavila predlog uredbe, o njenem sprejetju pa bosta nato odločala Evropski parlament in Svet ministrov.

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm


Side Bar