Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1696

V Bruseli 11. novembra 2009

Európska komisia začína verejné konzultácie o  občianskej iniciatíve

Európska komisia začína rozsiahle verejné konzultácie, aby mohla stanoviť praktické podrobnosti týkajúce sa občianskej iniciatívy zavádzanej v rámci Lisabonskej zmluvy. Občianska iniciatíva umožní jednému miliónu občanov požiadať Komisiu, aby predložila návrh v konkrétnej politickej oblasti.

„Účasť občanov na rozhodovaní je pre demokraciu mimoriadne dôležitá,“ uviedla Margot Wallströmová, podpredsedníč ka Európskej komisie zodpovedná za medziinštitucionálne vzťahy a komunikačnú stratégiu. „Lisabonská zmluva poskytne ľuďom prostriedok, ktorým sa budú môcť vyjadriť a priamo vplývať na tvorbu politiky EÚ.“

Občianska iniciatíva zavádzaná v rámci Lisabonskej zmluvy umožní jednému miliónu občanov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi významného počtu členských štátov, aby priamo požiadali Komisiu o predloženie návrhu v záujme občanov v oblastiach, ktoré patria do právomoci EÚ.

V dnes zverejnenej zelenej knihe sa klad ú praktické otázky týkajúce sa toho, ako môže táto iniciatíva najlepšie fungovať v praxi. Ide o otázky ako počet krajín, z ktorých musia ľudia pochádzať, ako overiť, či sú podpisy pravé, akú formu má mať petícia, otázky týkajúce sa lehôt atď.

Vítaný je každý príspevok, ktorý sa môže zaslať ako odpoveď na otázky uvedené v  zelenej knihe dostupnej v 23 úradných jazykoch na internetovej adrese:

http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_sk.htm

Odpovede je možné posielať do konca januára 2010. Po tomto dátume Európska komisia predloží návrh nariadenia, ktorý má prijať Európsky parlament a Rada ministrov.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm


Side Bar