Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1696

Bruxelles, 11 noiembrie 2009

Comisia Europeană lansează o consultare publică referitoare la inițiativa cetățenilor

Comisia Europeană lansează o consultare publică de ample dimensiuni pentru a contribui la stabilirea detaliilor practice referitoare la inițiativa cetățenilor prevăzută în Tratatul de la Lisabona. Inițiativa cetățenilor va permite ca, la solicitarea venită din partea unui număr întrunit de un milion de cetățeni, Comisia să înainteze o anumită propunere politică.

„Participarea cetățenilor la procesul de luare a deciziilor este absolut necesară pentru democrație” a declarat Margot Wallström, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabilă de relațiile interinstituționale și strategia de comunicare. „Tratatul de la Lisabona va oferi un mijloc cetățenilor de a-și exprima opinia și de a influența în mod direct procesul de elaborare a politicilor UE.”

Introdusă de Tratatul de la Lisabona, inițiativa cetățenilor permite ca un milion de cetățeni, resortisanți ai unui număr semnificativ de state membre, să solicite în mod direct Comisiei să prezinte o inițiativă de interes pentru ei într-un domeniu de competență al UE.

Cartea verde publicată astăzi propune întrebări concrete privind cea mai bună metodă de funcționare practică a inițiativei, cum ar fi: numărul de țări din care trebuie să provină cetățenii participanți, modalitățile de verificare a autenticității semnăturilor, forma petiției, termenele pentru aceasta etc.

Toate contribuțiile sunt bine-venite și pot fi transmise sub formă de răspunsuri la cartea verde care este disponibilă în 23 de limbi oficiale pe următorul site internet:

http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_en.htm

Termenul limită pentru transmiterea răspunsurilor este sfârșitul lui ianuarie 2010. După această dată, Comisia Europeană va înainta o propunere de regulament care trebuie adoptată de Parlamentul European și de Consiliul de Miniștri.

Pentru informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm


Side Bar