Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1696

Brussel , 11 november 2009

Europese Commissie geeft startsein voor openbare raadpleging over het burgerinitiatief

De Europese Commissie geeft het startsein voor een brede openbare raadpleging om de praktische details te helpen uitwerken van het bij het Verdrag van Lissabon geïntroduceerde burgerinitiatief. Dankzij dit burgerinitiatief kunnen burgers, wanneer zij één miljoen handtekeningen bijeenbrengen, de Commissie vragen met een bepaald beleidsvoorstel te komen.

“De deelname van de burgers aan de besluitvorming is onmisbaar voor de democratie”, aldus Margot Wallström, vicevoorzitter van de Europese Commissie belast met interinstitutionele betrekkingen en communicatiestrategie. “Het Verdrag van Lissabon verschaft de mensen een middel om hun stem te laten horen en rechtstreeks invloed uit te oefenen op de Europese beleidsvorming.”

Het bij het Verdrag van Lissabon geïntroduceerde burgerinitiatief biedt burgers de mogelijkheid om, wanneer zij één miljoen handtekeningen uit een significant aantal lidstaten hebben verzameld, de Commissie rechtstreeks te vragen om op een gebied waarop de EU bevoegd is, met een initiatief te komen dat voor hen van belang is.

Het vandaag verschenen groenboek stelt een aantal praktische vragen over h oe het initiatief in de praktijk het best kan functioneren. Vragen als: uit hoeveel landen moeten de ondertekenaars afkomstig zijn, hoe moet gecontroleerd worden of de handtekeningen echt zijn, in welke vorm moet een verzoekschrift gegoten worden, termijnen, enz.

Alle bijdragen zijn welkom. Het groenboek is in alle 23 officiële talen te vinden op de website:

http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_nl.htm .

Antwoorden kan tot eind januari 2010. Na afloop van de raadpleging zal de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van Ministers een voorstel voor een verordening voorleggen.

Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm


Side Bar