Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1696

Briuselis, 2009 m. lapkričio 11 d.

Europos Komisija pradeda viešąsias konsultacijas dėl piliečių iniciatyvos

Europos Komisija pradeda išsamias viešąsias konsultacijas, kuriomis siekiama apibrėžti Lisabonos sutartyje numatytos piliečių iniciatyvo s praktines detales. Įgyvendinant piliečių iniciatyvą, vienas milijonas piliečių galės teikti Komisijai prašymą inicijuoti tam tikrą politinį pasiūlymą.

„Piliečių aktyvumas priimant sprendimus yra būtinas demokratijos įrankis, – teigė už institucinius ryšius ir komunikacijos strategiją atsakinga Europos Komisijos Pirmininko pavaduotoja Margot Wallström. Lisabonos sutartyje piliečiams bus numatyti būdai pareikšti savo nuomonę ir daryti tiesioginę įtaką formuojant ES politiką.“

Įgyvendinant Lisabonos sutartyje numatytą piliečių iniciatyvą, vienam milijonui asmenų, kurie yra didelio skaičiaus valstybių narių piliečiai, suteikiama teisė teikti Komisijai tiesioginį prašymą, kad ši inicijuotų piliečiams aktualią tam tikros ES kompetencijos srities iniciatyvą.

Šian dien paskelbtoje žaliojoje knygoje aptariami klausimai, kaip minėtąją iniciatyvą galima būtų kuo geriau pritaikyti praktiškai: iš kelių skirtingų šalių turi būti piliečiai, kaip patikrinti, ar parašai tikri, kokiu būdu reikėtų pateikti peticiją, kokie terminai ir kt.

Savo nuomonę galite pareikšti atsakydami į svetainėje 23 oficialiosiomis kalbomis pateikiamo žaliosios knygos klausimyno klausimus:

http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_lt.htm

Atsakymus galite pateikti iki 2010 m. sausio mėn. pabaigos. Po šio termino Europos Komisija pateiks pasiūlymą dėl reglamento, kurį turėtų priimti Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba.

Papildoma informacija:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm


Side Bar