Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1696

Bryssel 11. marraskuuta 2009

Euro opan komissio käynnistää julkisen kuulemisen kansalaisaloitteesta

Euroopan komissio käynnistää laajan julkisen kuulemisen, jonka avulla voidaan määritellä Lissabonin sopimukse lla käyttöön otettavan kansalaisaloitteen käytännön yksityiskohdat. Kansalaisaloitetta käyttämällä miljoona unionin kansalaista voi pyytää komissiota tekemään poliittisen ehdotuksen.

Institutionaalisista suhteista ja viestintästrategiasta vastaavan komission varapuheenjohtajan Margot Wallströmin mukaan ”kansalaisten osallistuminen päätöksentekoon on demokratiassa välttämätöntä” ja ”Lissabonin sopimus tarjoaa ihmisille keinon saada äänensä kuulumaan ja vaikuttaa suoraan EU:n päätöksentekoon”.

Lissabonin sopimuksen sisältämän kansalaisaloitteen avulla miljoona unionin kansalaista merkittävästä määrästä jäsenvaltioita voi pyytää komissiota tekemään ehdotuksen aloitteentekijöitä kiinnostavasta asiasta, joka kuuluu EU:n toimivaltaan.

Tänään julkaistussa vihreässä kirjassa käsitellään käytännön kysymyksiä siitä, miten aloite voisi parhaiten toimia käytännössä. Kysymykset koskevat esimerkiksi sitä, monestako jäsenvaltiosta aloitteentekijöitä on oltava, miten tarkistetaan allekirjoitusten aitous, missä muodossa vetoaminen olisi tehtävä ja mitkä ovat määräajat.

Vihreä kirja on saatavilla kaikilla 23 virallisella kielellä verkko-osoitteessa http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_fi.htm , ja siihen toivotaan runsaasti kommentteja.

Vastaukset on jätettävä tammikuun loppuun mennessä 2010. Sen jälkeen Euroopan komissio antaa asetusehdotuksen Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston hyväksyttäväksi.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm


Side Bar