Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1696

Brüssel, 11. november 2009

Euroopa Komisjon käivitab avaliku arutelu Euroopa kodanikualgatuse küsimuses

Komisjon algatab ulatusliku avaliku arutelu, et määratleda Lissaboni lepinguga ettenähtud kodanikualgatuse praktilised üksikasjad. Kodanikualgatus võimaldab ühel miljonil kodanikul taotleda komisjonilt uue õigusakti ettepaneku koostamist.

Euroopa Komisjoni asepresident Margot Wallström, kes vastutab institutsioonidevaheliste suhete ja teabevahetusstrateegia eest, märkis: „Kodanike osalus otsuste tegemise protsessis on demokraatia oluline töövahend. Lissaboni leping annab inimestele võimaluse oma hääl kuuldavaks teha ja mõjutada otseselt ELi poliitika kujundamist.”

Lissaboni lepinguga kutsutakse ellu kodanikualgatuse tegemise võimalus, mille abil saab üks miljon inimest, kes on märkimisväärse arvu liikmesriikide kodanikud, taotleda komisjonilt algatuse tegemist neid huvitavas valdkonnas, mis kuulub ELi pädevusse.

Täna avaldatud rohelises raamatus käsitletakse küsimusi, kuidas kodanikualgatus saaks praktikas kõige paremini toimida. Need küsimused on näiteks, kui mitmest liikmesriigist peab kodanikualgatusel allkirju olema, kuidas kontrollida allkirjade ehtsust, millises vormis tuleks petitsioon esitada, tähtajad jne.

Kõik märkused algatuse kohta on teretulnud ning neid saab esitada vastusena rohelisele raamatule, mis on kättesaadav 23 ELi ametlikus keeles järgmisel veebisaidil:

http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_et.htm

Märkused tuleks esitada 2010. aasta jaanuari lõpuks. Pärast seda esitab Euroopa Komisjon määruse ettepaneku Euroopa Parlamendile ja nõukogule vastuvõtmiseks.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm


Side Bar