Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1696

Bruxelles, den 1 1. november 2009

Europa-Kommissionen indleder offentlig høring om borgerinitiativet

Europa-Kommissionen indleder nu en bred offentlig høring for at få hjælp til at fastlægge de praktiske detaljer ved borgerinitiativet, der indføres med Lissabontraktaten. Borgerinitiativet betyder, at hvis mindst 1 million borgere støtter et initiativ, kan de få Kommissionen til at fremsætte et forslag på et bestemt område .

"Borgernes medindflydelse i beslutningstagningen er uundværlig i et demokrati," sagde Margot Wallström, næstformand for Europa-Kommissionen med ansvar for interinstitutionelle relationer og kommunikationsstrategi. "Lissabontraktaten giver borgerne mulighed for at tilkendegive deres synspunkter og få direkte indflydelse på EU's politik."

Ifølge Lissabontraktaten gør borgerinitiativet det muligt for mindst én million borgere, der skal være statsborgere i et betydeligt antal medlemsstater, at gå direkte til Kommissionen for at få den til at fremsætte forslag til et initiativ, som de har en interesse i, og som ligger inden for rammerne af EU's beføjelser.

I den grønbog, der offentliggøres i dag, stilles der en række konkrete spørgsmål om, hvordan initiativet kommer til at fungere bedst i praksis. Det er spørgsmål som f.eks. hvor mange lande, borgerne skal komme fra, hvordan man tjekker, at underskrifterne er ægte, hvordan et andragende skal se ud , og hvor lange tidsfristerne skal være.

Alle bidrag er velkomne og kan indsendes som svar på spørgsmålene i grønbogen, der findes på alle 23 officielle EU-sprog på websiden:

http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_da.htm

Sidste frist for indsendelse af svar er ultimo januar 2010. Derefter fremsætter Europa-Kommissionen et forslag til forordning, som Europa-Parlamentet og Ministerrådet skal vedtage.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm


Side Bar