Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09 /1696

V Bruselu dne 11. listopadu 2009

Evropská komise zahajuje veřejnou konzultaci o občanské iniciativě

Evropská komise zahajuje rozsáhlou veřejnou konzultaci, jejímž cílem je vymezit praktické detaily občanské iniciativy stanovené v Lisabonské smlouvě. V rámci této iniciativy bude moci jeden milion občanů požádat Komisi o předložení určitého návrhu politiky.

„Účast občanů na procesu rozhodování je pro demokracii životně důležitá“, uvedla místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za vztahy mezi institucemi a komunikační strategii Margot Wallströmová. „Lisabonská smlouva poskytne občanům prostředek k vyjádření vlastních názorů a možnost přímo ovlivňovat tvorbu politik EU.”

Díky občanské iniciativě, zavedené Lisabonskou smlouvou, může jeden milion občanů pocházejících z podstatného počtu členských států přímo požádat Komisi, aby v rámci pravomocí EU předložila iniciativu, která se jich bezprostředně týká.

Dnes zveřejněná zelená kniha formuluje praktické otázky týkající se optimálního fungování této iniciativy v praxi. Řeší se zde například počet zemí, z nichž musí občané pocházet, jak kontrolovat pravost podpisů, jakou by měly mít petice podobu, lhůty atd.

Veškeré příspěvky jsou vítány a mohou být zaslány jako odpověď na zelenou knihu, která je dostupná ve všech 23 úředních jazycích na internetové stránce:

http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_cs.htm

Odpovědi lze psát do konce ledna 2010. Po tomto datu předloží Evropská komise Evropskému parlamentu a Radě ministrů příslušný návrh nařízení.

Další informace:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm


Side Bar