Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1696

Брюксел, 11 ноември 2009 г.

Европейската комисия започва обществена консултация относно инициативата на гражданите

Европейската комисия започва обширна обществена консултация, която да спомогне за определянето на практическите аспекти на предвидената в Договора от Лисабон инициатива на гражданите. Инициативата на гражданите ще предостави възможността един милион граждани да поискат Комисията да направи конкретно предложение в контекста на дадена политика.

„Участието на гражданите в процеса на вземане на решения е абсолютно необходимо за демокрацията“, изтъкна заместник-председателят на Европейската комисия Маргот Валстрьом, която отговаря за междуинституционалните връзки и комуникационната стратегия. „Договорът от Лисабон ще предостави средство, посредством което хората могат да изразяват становището си и да влияят пряко върху изграждането на политиките на Европейския съюз.“

Въведената с Договора от Лисабон инициатива на гражданите предоставя възможността един милион граждани на ЕС, които са граждани на значителен брой държави-членки, пряко да поискат Комисията да представи инициатива, от която са заинтересовани и която е в област от компетентността на Европейския съюз.

В публикуваната днес зелена книга са набелязани практически въпроси относно на чина, по който инициативата може най-добре да се осъществява на практика. Сред разглежданите въпроси са броят на страните на произход на хората, начинът на проверка на автентичността на подписите, формата на петицията, сроковете и др.

Всяко предложение е добре дошло и може да бъде направено в отговор на зелената книга, която е достъпна на всички 23 официални езици на следния уебсайт:

http :// europa . eu / documentation / official - docs / green - papers / index _ en . htm

Срокът за отговор е до края на януари 2010   г. След тази дата Европейската комисия ще излезе с предложение за регламент, който да бъде приет от Европейския парламент и Съвета на министрите.

Допълнителна информация :

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm


Side Bar