Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL CS SK

IP/09/1694

Bruselj, 11. novembra 2009

Postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem: Pakt za stabilnost in rast kot podlaga fiskalnim strategijam za izhod iz krize

Evropska komisija je danes v okviru pristojnosti nadzora nad proračunskim stanjem, ki ji je dodeljena s Pogodbo EU, Svetu predlagala, naj določi leto 2013 kot rok za zmanjšanje proračunskega primanjkljaja v Avstriji, Češki republiki, Nemčiji, na Slovaškem, v Sloveniji, na Nizozemskem in Portugalskem. Za Belgijo in Italijo, kjer bo primanjkljaj v letu 2009 tudi višji od 3 %, je zaradi relativno omejene višine primanjkljaja in visokega deleža dolga rok potrebno skrajšati na leto 2012. Poleg tega je Komisija ocenila, ali so Grčija, Španija, Francija, Irska in Združeno kraljestvo sprejeli „učinkovite ukrepe“ v odgovor na priporočila, ki jih je Svet izdal aprila lani. Svetu predlaga, naj sklene, da Grčija ni sprejela učinkovitih ukrepov. Za ostale štiri države je mogoče skleniti, da so sprejele ukrepe, vendar je zaradi poslabšanja gospodarskega stanja v primerjavi z januarskimi napovedmi Komisije upravičeno spremeniti obstoječa priporočila ter tako podaljšati rok za eno leto, kakor je določeno v Paktu za stabilnost in rast, tj. do leta 2013 za Francijo in Španijo, do leta 2014 za Irsko ter do proračunskega leta 2014/2015 za Združeno kraljestvo.

„Strinjali smo se, da je treba oblikovati jasne in verodostojne strategije za izhod iz krize, če želimo zmanjšati javni primanjkljaj in dolg, ki sta se zaradi krize močno povečala. Pakt za stabilnost in rast zagotavlja podlago takšnim strategijam za izhod iz krize, tako s postopkom v zvezi s čezmernim primanjkljajem kot tudi s programi za stabilnost in konvergenčnimi programi, ki se bodo predložili januarja prihodnje leto. Uporaba Pakta in oblikovanje takšnih strategij nista le skladna z nadaljnjim izvajanjem ukrepov spodbude, namenjenih krepitvi oživljanja gospodarstva v letu 2010, temveč sta potrebna tudi za preprečevanje zvišanja dolgoročnih obrestnih mer, ki bi dvignilo stroške zmanjševanja dolga ter finančne stroške za družine in podjetja, zaradi česar bi se oživljanje gospodarstva upočasnilo,“ je dejal komisar za gospodarske in monetarne zadeve Joaquín Almunia. „Menim, da so roki, ki smo jih predlagali danes, primerni in uresničljivi.“

Na več zasedanjih Evropskega sveta in G20 se je na najvišji ravni potrdila potreba po ponovni vzpostavitvi vzdržnosti javnih financ, takoj ko se bo zagotovila ponovna oživitev gospodarstva po največji krizi po drugi svetovni vojni. Evropski svet je tudi potrdil, da je Pakt za stabilnost in rast podlaga fiskalnim strategijam za izhod iz krize, ki jih morajo države članice oblikovati in usklajevati. Revizija Pakta za stabilnost in rast iz leta 2005 zagotavlja prožnost, ki je potrebna v času krize, in omogoča prilagojen pristop glede na manevrski prostor posameznih držav članic na področju fiskalne politike.

Iz jesenskih gospodarskih napovedi je razvidno, da se je povprečno proračunsko stanje v EU spremenilo z –0,8 % BDP v letu 2007, tj. najboljši položaj v 30 letih, na –2,3 % BDP v letu 2008, ko se je finančna kriza razširila v popolno gospodarsko krizo. Pričakovati je, da se bo ta številka v letošnjem letu potrojila na –6,9 % ter se nadalje povečala na –7,5 % v letu 2010, ko bodo zaradi šibkosti ponovnega oživljanja gospodarstva še vedno prevladovali ukrepi spodbude. Javni dolg naj bi se v istem obdobju povečal za več kot 20 odstotnih točk BDP in naj bi se večal tudi po tem, ko se bodo primanjkljaji začeli zmanjševati.

Iz razvoja po drugem četrtletju leta 2009 in kazalnikov, ki temeljijo na vzorčni raziskavi, je razvidno, da EU prihaja iz recesije. Jesenske napovedi kažejo na pozitivno rast BDP v višini 1,6 % v EU v letu 2011, kar je precej nad trenutno ocenjenim potencialom, zato naj bi v navedenem letu države članice, ki tega še niso storile, začele s konsolidacijo.

Assessment of effective action

The Commission examined today the action taken by five countries - France, Greece, Ireland, Spain and the United Kingdom - that were put under the Excessive Deficit Procedure (EDP) in April, on the basis of Commission recommendations under104(7) of the EU Treaty that took as a basis the economic forecasts presented on 19 January.

For Greece , the Commission considers that no effective action has been taken as the strong deterioration in the budgetary position in 2009 (-12.7%, according to autumn forecast, versus the -3.7% committed by the previous government) is mostly the result of an insufficient response by the Greek authorities. On the expenditure side, the 2009 budget execution points to sizeable expenditure overruns (2½ percentage points of GDP) in 2009 of which more than half is attributed to higher-than-budgeted outlays for compensation of employees and increased capital spending. The Commission, therefore, recommends the Council to conclude that Greece has not taken effective action, according to Art 104(8) of the Treaty.

In the case of France, Ireland, Spain and the UK it concluded that effective action had been taken. However, due to unexpected economic events, in other words the worsening global crisis at the turn of the year, which impacted the budget balance beyond the control of the governments, the existing deadlines and implied annual structural adjustment have become unrealistic. In these circumstances, the SGP permits the Council to issue revised recommendations including a revised deadline, on the basis of a Commission proposal. The deadlines have therefore been extended by one year for this group.

Specifically, the Commission recommends that, starting in 2010 in line with the government's intention, France aims for an ambitious annual budgetary adjustment effort of 1 ¼ percentage points of GDP, on average, to reduce the deficit below the 3% Treaty reference value by 2013 . This should contribute to eventually put the public debt - which is on course for increasing by 20 pp to 87% of GDP between 2008 and 2011 - on a declining path.

For Ireland, the Commission recommends that the government specifies consolidation measures in the budget for 2010 in line with the package announced in the April supplementary budget, and ensures an average annual structural budgetary adjustment of 2 pps of GDP over the period 2010- 2014 . It should accelerate the reduction of the deficit if economic or budgetary conditions turn out better than currently expected and seize every opportunity, beyond the structural adjustment, to accelerate the reduction of the gross debt ratio towards the 60% of GDP reference value.

Spain needs to ensure an average annual budgetary adjustment effort of 1¾ pps of GDP starting in 2010 to correct the deficit below 3% in 2013. This is also needed to halt the rise in the government debt ratio, which is expected to surpass 60% in 2010 from less than 40% in 2008. Spain is also encouraged to pursue reforms of its pensions and health-care systems, given the current risks to the long-term sustainability of its public finances.

The deadline for the United Kingdom, which was already in EDP before the crisis, is extended to the 2014/15 fiscal year, which would represent an average annual structural budgetary adjustment of 1¾ pps of GDP between 2010/11 and 2014/15 . The UK authorities have already confirmed the planned reversal in 2010/11 of several fiscal stimulus measures. The 2009 budget also included plans for more ambitious fiscal consolidation from 2011/12 onwards driven by tighter spending plans. All this is needed in view of the expected increase in the public debt to almost 90% of GDP by the end of 2011/12, from 52% in 2008.

Novi postopki v zvezi s čezmernim primanjkljajem

Postopki v zvezi s čezmernim primanjkljajem so se za Avstrijo, Belgijo, Češko republiko, Nemčijo, Italijo, Nizozemsko, Portugalsko, Slovenijo in Slovaško začeli oktobra, saj je načrtovani primanjkljaj v letu 2009 presegel referenčno vrednost. Za večino držav članic iz te skupine priporočila v skladu s členom 104(7) predlagajo zmanjšanje primanjkljaja do leta 2013, ki zagotavlja letno strukturno prilagoditev, ki je izvedljiva in je v skladu z njihovimi tveganji glede fiskalnega stanja. V primeru Belgije in Italije je bilo zaradi relativno omejene višine primanjkljaja in visoko rastočega deleža dolga skupaj z visokimi obrestnimi merami rok potrebno skrajšati na leto 2012. Trem državam članicam, tj. Nemčiji, Avstriji in Nizozemski, se priporoča, da v letu 2011 začnejo s konsolidacijo, da bi se v letu 2010 lahko izvedli načrtovani ukrepi spodbude.

Austria, Germany and the Netherlands , thanks to relatively good starting public finance position, have scope to continue with stimulus measures in 2010, as planned, and are recommended to bring their deficit to below 3% in 2013 , with budgetary consolidation beginning in 2011. This would imply an average annual structural adjustment ranging from ½ to ¾ pps of GDP over the period 2011-2013.

For Belgium the Commission has also examined the complement to the Stability Programme for the period 2008-2013, submitted on 21 September. The adjustment path is subject to downside risk as of 2011, stemming from the fact that the underlying measures are not sufficiently specified and that the Belgian programme is based on favourable macroeconomic assumptions. The Council is invited to recommend to Belgium to bring the budget deficit below 3% in 2012 in the light of the debt dynamics. To this end, the Belgian authorities should implement the deficit-reducing measures as planned in the draft budget for 2010, and strengthen the planned adjustment in 2011 and 2012, ensuring an average annual structural adjustment of ¾ pps of GDP over the period 2010-2013.

V primeru Češke republike , Slovaške in Slovenije Komisija meni, da bi bilo treba primanjkljaj zmanjšati do leta 2013 . Organi bi zato morali v letu 2010 izvesti ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja, kakor je bilo načrtovano v osnutku zakonov o proračunu, in v obdobju 2010–2013 zagotoviti povprečno letno strukturno prilagoditev v višini ¾ do 1 % BDP, poleg tega bi Češka republika in Slovaška morali okrepiti srednjeročni proračunski okvir, da bi se preprečile prekoračitve pri odhodkih, Slovenija pa zmanjšati tveganja za dolgoročno vzdržnost javnih financ.

For Italy, the Commission believes 2012 is an appropriate deadline in view of a very high debt ratio and related interest payments. It recommends that the government implements the budgetary measures in 2010 as planned in the three-year fiscal package confirmed in the DPEF 2010-2013, and ensures an average annual structural budgetary adjustment of ½ pps of GDP over the period 2010-2012. Italy's debt is expected to reach 115% of GDP in 2009.

In the case of Portugal, t he Commission recommends that the deficit be brought below 3% in 2013, which means an average annual structural budgetary adjustment of 1¼ pps of GDP over the period 2010-2013. Any improvement in the situation should be used to accelerate the reduction of the deficit and the debt ratio, which is expected to reach 90% in 2011. Portugal is also invited to reinforce the enforceable nature of its medium-term budgetary framework and improve budgetary execution

Izračun rokov

Predlagani roki zagotavljajo enako obravnavanje držav članic, saj upoštevajo razlike, ki obstajajo med njimi glede manevrskega prostora pri proračunu. Potrebna povprečna letna prizadevanja so izračunana na podlagi vseh ustreznih dejavnikov za dosego ciljev fiskalne politike, pri čemer se najprej upoštevajo raven primanjkljaja in dolga ter drugi kazalci, kot so bilanca tekočega računa, raven pogojnih obveznosti finančnega sektorja, plačila obresti, premije za tveganja in srednjeročno pričakovana sprememba v odhodkih, povezanih s staranjem prebivalstva. Za države z visokimi neposrednimi tveganji za vzdržnost javnih financ je potrebna hitrejša prilagoditev proračuna, katere namen je ponovna pridobitev dostopa do financiranja prek trgov. V okviru prilagoditve bi bilo treba tudi določiti stopnjo dolga, ki je bliže stopnji 60 % BDP iz Pogodbe, v državah, v katerih je bila prekoračena.

Vsi s tem povezani dokumenti so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2

Kratek pregled podatkov v zvezi z dolgom in primanjkljajem v letu 2008 ter napovedi za obdobje 2009–2011 je mogoče najti v sporočilu za javnost glede jesenske napovedi IP/09/1663 in v celotnem dokumentu, ki sta na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16132_en.htm


Side Bar