Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1683

Bryssel den 6 november 2009

Fiske: viktigt möte i tonfiskkommissionen

I morgon inleds årsmötet i Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten i Recife i Brasilien. Viktiga frågor för EU är att se till att bestånden av blåfenad tonfisk återhämtar sig, bland annat genom minskning av den tillåtna fångstmängden och fiskekapaciteten, att se till att tonfiskkommissionens regler följs och att besluta om vetenskapligt baserade åtgärder för alla fiskbestånd. EU vill inte bara uppmärksamma tonfisk, utan även andra fiskbestånd i riskzonen, och besluta om åtgärder för ett hållbart fiske.

Rådet har gett kommissionen mandat att förhandla på EU:s vägnar vid tonfiskkommissionens årsmöte. EU-kommissionären Joe Borg, som ansvarar för havsfrågor och fiske, säger:

”Trots europeiska fiskares arbete och de framsteg som gjorts, krävs ytterligare åtgärder för den blåfenade tonfisken, och i år måste tonfiskkommissionen ta upp denna fråga. Vetenskapliga rekommendationer måste följas noggrant för blåfenad tonfisk och alla andra berörda fiskbestånd. Den tillåtna fångstmängden bör minskas enligt rekommendationerna, och fiskets överkapacitet måste åtgärdas. Svåra beslut ligger framför oss, men det är ett pris vi måste betala för att tonfisken ska överleva. EU, som är en huvudaktör inom fisket, kommer att ta sitt ansvar.”

För östlig blåfenad tonfisk antog tonfiskkommissionen förra året i Marrakech en reviderad återhämtningsplan för en femtonårsperiod. I planen ingår kortare fiskesäsonger, ett program för att minska fiskets kapacitet och nya kontrollåtgärder. I de senaste råden från tonfiskkommissionens vetenskapliga kommitté upprepas dock behovet av lägre tillåtna fångster. Dessutom måste kapacitetsförvaltningsplanerna för länderna i tonfiskkommissionen diskuteras inför ett eventuellt godkännande vid nästa möte, enligt återhämtningsplanen från Marrakech. Vid mötet i Recife kommer man även att följa upp mötet i tonfiskkommissionens tillämpningskommitté i Barcelona i mars förra året. För andra viktiga fiskbestånd, däribland storögd tonfisk, svärdfisk i Atlanten och Medelhavet och långfenad tonfisk, kommer fleråriga förvaltningsplaner att revideras eller utarbetas. Vissa planer, till exempel för svärdfisk i Atlanten, har visat sig vara effektiva, men ytterligare anpassningar krävs mot bakgrund av de senaste vetenskapliga rönen. Dessutom bör kontrollen av att tonfiskkommissionens regler följs för dessa arter vara lika noggrann som kontrollen av blåfenad tonfisk.

Även för hajar kommer EU, i linje med sin handlingsplan, att uppmuntra till långtgående skyddsåtgärder. I år kommer EU särskilt att ta fram förslag till skyddsåtgärder för håbrand och rävhaj.

Årsmötet i tonfiskkommissionen kommer att pågå 7–15 november. Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten är en mellanstatlig fiskeorganisation med ansvar för bevarande av tonfisk och tonfiskliknande arter i Atlanten och närliggande hav. Den inrättades 1966 och har för närvarande 51 medlemmar. Mer information finns på www.iccat.int .


Side Bar