Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1683

Bruksela, dnia 6 listopada 2009 r.

Rybołówstwo: rozpoczyna się kluczowe posiedzenie Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT)

Jutro w Recife (Brazylia) rozpoczyna się doroczne posiedzenie Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT). Dla UE najważniejsze tematy rozmów to: zapewnienie odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego, w szczególności poprzez zmniejszenie całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) i zdolności połowowej, przestrzeganie przepisów ICCAT oraz przyjęcie odpowiednich opierających się na wiedzy naukowej środków dotyczących wszystkich stad ryb. UE chce uzyskać gwarancje, że oprócz tuńczyka błękitnopłetwego, inne wymagające ochrony stada zostaną nią objęte oraz że zostaną przyjęte właściwe środki ochrony zapewniające trwałość odpowiednich łowisk.

Rada udzieliła Komisji szerokich uprawnień do prowadzenia negocjacji w imieniu UE na tegorocznym posiedzeniu ICCAT. Unijny komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa Joe Borg powiedział:

Pomimo starań podejmowanych przez europejskich rybaków oraz osiągniętego postępu stan populacji tuńczyka błękitnopłetwego wymaga dalszych działań. W tym roku ICCAT musi wziąć byka za rogi. Należy bezwzględnie przestrzegać wskazań naukowców dotyczących tuńczyka błękitnopłetwego i innych zagrożonych stad. Należy odpowiednio zmniejszyć całkowite dopuszczalne połowy i skutecznie rozwiązać kwestię nadmiernej zdolności połowowej. Czekają nas trudne decyzje, ale jest to cena, którą trzeba zapłacić za zapewnienie przyszłości danych łowisk. UE będzie w pełnym zakresie wypełniać swoją rolę głównego podmiotu na tym obszarze połowowym.”

W przypadku tuńczyka błękitnopłetwego na wschodnim Atlantyku ICCAT przyjęła w ubiegłym roku na posiedzeniu w Marrakeszu zmieniony 15-letni plan odbudowy jego zasobów uwzględniający skrócone sezony połowowe, program ograniczania zdolności połowowej oraz niespotykany wcześniej pakiet środków kontroli.

W najnowszych wytycznych komitetu naukowego ICCAT podkreśla się jednak potrzebę niższych całkowitych dopuszczalnych połowów. Na najbliższym posiedzeniu ICCAT konieczne jest ponadto omówienie planów zarządzania zdolnościami połowowymi krajów należących do ICCAT przed ich zatwierdzeniem, tak jak przewiduje plan odbudowy zasobów przyjęty w Marrakeszu. W Recife będzie również miała miejsce kontynuacja działań będących rezultatem specjalnego posiedzenia komitetu zgodności ICCAT, które odbyło się w marcu w Barcelonie. Dla innych ważnych stad ryb, w tym opastuna, atlantyckiego i śródziemnomorskiego włócznika oraz północnoatlantyckiej albakory, przewiduje się przeprowadzenie przeglądu wieloletnich planów zarządzania bądź ich opracowanie. Niektóre plany, np. plan dla północnoatlantyckiego włócznika, okazały się skuteczne, wymagane są jednak dalsze dostosowania zgodne z najnowszą wiedzą naukową. Kontrola przestrzegania przepisów ICCAT dla tych gatunków powinna być ponadto równie dokładna jak w przypadku tuńczyka błękitnopłetwego.

Odnośnie do rekinów EU będzie dążyć do przyjęcia ambitnych środków ochrony zgodnie ze swoim zobowiązaniem określonym we wspólnotowym planie działań na rzecz ochrony rekinów. W tym roku UE zgłosi w szczególności wnioski dotyczące zapewnienia ochrony żarłacza śledziowego i kosogona.

Doroczne posiedzenie ICCAT będzie się w tym roku odbywać w dniach 7-15 listopada. ICCAT to międzyrządowa organizacja ds. rybołówstwa odpowiedzialna za ochronę tuńczyka i gatunków tuńczykopodobnych w Oceanie Atlantyckim i przylegających morzach. Organizacja ta powstała w 1966 r. i zrzesza obecnie 51 członków. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.iccat.int


Side Bar