Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1683

Brussel, 6 november 2009

Visserij: cruciale vergadering Internationale Commissie voor de Instandhouding van Atlantische Tonijn (ICCAT) van start

Morgen gaat in het Braziliaanse Recife de jaarlijkse vergadering van de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische Tonijn (ICCAT) van start. De belangrijkste punten op de agenda voor de EU zijn de manier waarop het herstel van Atlantische blauwvintonijn dient te worden verzekerd, met name door de totaal toegestane vangsten (TAC's) en de vangstcapaciteit te verlagen, de naleving van de ICCAT-regels te bevorderen en de juiste wetenschappelijk verantwoorde maatregelen te nemen voor alle visbestanden. De EU wil verzekeren dat naast blauwvintonijn de andere bestanden die zorg vergen, die ook krijgen en dat de juiste instandhoudingsmaatregelen worden vastgesteld om de duurzaamheid van de verwante visserijtakken te garanderen.

De Raad heeft de Commissie een krachtig mandaat verleend om namens de EU te onderhandelen op de ICCAT-vergadering van dit jaar. Europees commissaris voor Maritieme zaken en visserij, Joe Borg:

“Ondanks de inspanningen van de Europese vissers en de geboekte vooruitgang, maakt de situatie van de blauwvintonijn verdere inspanningen noodzakelijk. ICCAT moet dit jaar doortastend optreden. Wetenschappelijke aanbevelingen met betrekking tot blauwvintonijn en alle andere betrokken visbestanden moeten strikt worden gevolgd. De totaal toegestane vangsten moeten dus worden verlaagd en de overcapaciteit in de visserij moet doeltreffend worden aangepakt. Er wachten ons zware beslissingen, maar dat is de prijs die we moeten betalen om de toekomst van de betrokken visserijtakken veilig te stellen. De EU zal de rol die haar als grote speler in deze visserijtak is toebedeeld, ten volle spelen”.

Vorig jaar heeft ICCAT in Marrakech een herzien herstelplan van vijftien jaar voor het oostelijke blauwvintonijnbestand vastgesteld, met onder meer kortere visseizoenen, een programma om de vangstcapaciteit te verminderen en een unieke reeks controlemaatregelen. In zijn laatste aanbevelingen herhaalt het Wetenschappelijk comité van de ICCAT evenwel dat een verlaging van de totaal toegestane vangsten noodzakelijk blijft. Bovendien moeten op de volgende ICCAT-vergadering, zoals werd bepaald in het herstelplan van Marrakech, de capaciteitsbeheersplannen van ICCAT-landen worden besproken en goedgekeurd. In Recife staat ook de follow-up van de speciale bijeenkomst van het uitvoeringscomité van de ICCAT in Barcelona in maart van dit jaar op de agenda. Voor andere belangrijke visbestanden, waaronder grootoogtonijn, Atlantische en mediterrane zwaardvis en Noord-Atlantische witte tonijn zullen meerjarige beheersplannen worden herzien of vastgesteld. Bepaalde plannen, zoals dat voor Noord-Atlantische zwaardvis, hebben hun waarde bewezen, maar moeten verder worden aangepast in het licht van de meest recente wetenschappelijke kennis. Verder moet het toezicht op de naleving van de ICCAT-regels voor deze soorten even strikt zijn als het toezicht op de naleving van de verplichtingen inzake blauwvintonijn.

Wat haaien betreft zal de EU de verbintenis die zij is aangegaan in het kader van het EU-Actieplan voor haaien gestand doen door aan te dringen op ambitieuze beschermingsmaatregelen. Meer bepaald zal de EU dit jaar voorstellen ter tafel brengen voor maatregelen ter bescherming van haringhaaien en voshaaien.

De jaarlijkse vergadering van de ICCAT vindt dit jaar plaats van 7 tot 15 november. ICCAT is een intergouvernementele visserijorganisatie die verantwoordelijk is voor de instandhouding van tonijn en verwante soorten in de Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën. ICCAT werd opgericht in 1966 en telt momenteel 51 leden. Zie voor meer details: www.iccat.int


Side Bar