Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1683

Briselē, 2009. gada 6. novembrī

Zivsaimniecība — tuvojas nozīmīga Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas ( ICCAT ) sanāksme

Rīt tiks atklāta Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) ikgadējā sanāksme Resifi (Brazīlijā). Eiropas Savienībai nozīmīgākie jautājumi, kuri iekļauti sanāksmes dienaskārtībā, ir zilo tunzivju krājumu atjaunošana Atlantijas okeānā, jo īpaši samazinot kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) un zvejas jaudu, palielinot atbilstību ICCAT noteikumiem un pieņemot pareizus zinātniski pamatotus pasākumus attiecībā uz visiem zivju krājumiem. ES vēlas nodrošināt, lai pienācīga uzmanība tiktu veltīta ne vien zilajām tunzivīm, bet arī citiem krājumiem, kuriem tā nepieciešama, un lai tiktu pieņemti pareizi krājumu saglabāšanas pasākumi attiecīgo zvejniecību ilgtspējības nodrošināšanai.

Padome apstiprināja Komisijas pilnvaras šāgada ICCAT sanāksmē risināt sarunas ES vārdā. Eiropas jūrniecības un zivsaimniecības lietu komisārs Džo Borgs paziņoja:

“Neraugoties uz Eiropas zvejnieku centieniem un jau sasniegtajiem panākumiem, ir jāturpina strādāt pie zilo tunzivju krājumu stāvokļa uzlabošanas. ICCAT šogad nāksies apņēmīgi ķerties pie šā jautājuma risināšanas. Ir stingri jāseko zinātniskajiem ieteikumiem attiecībā uz zilajām tunzivīm un visiem pārējiem attiecīgajiem zivju krājumiem. Atbilstīgi jāsamazina kopējās pieļaujamās nozvejas un efektīvi jārisina pārmērīgas zvejas jaudas problēmas. Mums būs jāpieņem sarežģīti lēmumi, bet tāda ir cena par attiecīgo zvejniecību nākotnes nodrošināšanu. Eiropas Savienība ir nozīmīga šīs nozares dalībniece un pilnībā arī uzņemsies savu atbildību”.

Attiecībā uz zilo tunzivju krājumiem Atlantijas okeāna austrumu daļā ICCAT pērn Marrākešā pieņēma pārskatītu krājumu atjaunošanas plānu 15 gadiem. Tajā paredzēta zvejas sezonu saīsināšana, iekļauta programma zvejas jaudas samazināšanai un ieplānots vēl nebijis kontroles pasākumu klāsts. Tomēr ICCAT zinātniskās komitejas jaunākajā ieteikumā ir atkārtoti apstiprināta nepieciešamība samazināt kopējās pieļaujamās nozvejas. Turklāt nākamajā ICCAT sanāksmē būs jāapspriež apstiprināšanai iesniegtie ICCAT dalībvalstu zvejas jaudas pārvaldības plāni, kā paredzēts Marrākešā pieņemtajā krājumu atjaunošanas plānā. Resifi sanāksmes dienaskārtībā būs arī pārskats par pasākumiem, kas veikti pēc ICCAT Atbilstības komitejas īpašās sanāksmes, kas notika pagājušā gada martā Barselonā. Attiecībā uz citiem ļoti svarīgiem zivju krājumiem, piemēram, lielacu tunzivju krājumu, zobenzivs Atlantijas okeāna un Vidusjūras krājumu un garspuru tunzivju Atlantijas okeāna ziemeļu daļas krājumu, ir plānots pārskatīt vai izveidot daudzgadu pārvaldības plānus. Konkrēti plāni, piemēram, zobenzivju Atlantijas okeāna ziemeļu daļas krājuma pārvaldības plāns, ir izrādījušies veiksmīgi, tomēr tiem nepieciešami turpmāki pielāgojumi, ņemot vērā jaunāko zinātnisko informāciju. Turklāt pārbaude par atbilstību ICCAT noteikumiem attiecībā uz šīm sugām jāveic tikpat rūpīgi kā pārbaude par atbilstību pienākumiem, kas attiecas uz zilajām tunzivīm.

Saskaņā ar savu pienākumu, kas noteikts ES rīcības plānā attiecībā uz haizivīm, Eiropas Savienība pieprasīs veikt vērienīgus haizivju aizsardzības pasākumus. Šogad ES iesniegs apspriešanai priekšlikumus pasākumiem, lai nodrošinātu siļķu haizivju un lapshaizivju aizsardzību.

ICCAT ikgadējā sanāksme šogad notiks no 7. līdz 15. novembrim. ICCAT ir starpvaldību zivsaimniecības organizācija, kas atbildīga par tunzivju un tām līdzīgu sugu saglabāšanu Atlantijas okeānā un tam blakusesošajās jūrās. To izveidoja 1966. gadā, un patlaban tās dalībnieku skaits ir 51. Sīkāka informācija atrodama www.iccat.int .


Side Bar