Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1683

Brüssel, 6. november 2009

Kalandus: algab Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni otsustava tähtsusega kohtumine

Homme avatakse Recifes Brasiilias Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) aastakoosolek. ELi jaoks on päevakorra tähtsaimad punktid järgmised: kuidas tagada hariliku tuuni varude taastamine eelkõige lubatud kogupüügi (TAC) ja püügivõimsuse vähendamise abil, ICCATi eeskirjade järgimise rangemaks muutmine ja õigete teaduspõhiste meetmete vastuvõtmine kõigi kalavarude majandamiseks. ELi soov on, et peale hariliku tuuni jaguks tähelepanu ka muudele kalavarudele, mis seda vajavad, ning et võetaks vastu õiged kaitsemeetmed, mis võimaldavad tagada asjaomaste püügipiirkondade jätkusuutlikkuse.

Nõukogu andis komisjonile kindla mandaadi ICCATi tänavusel aastakoosolekul ELi nimel läbirääkimiste pidamiseks. Euroopa Komisjoni merenduse ja kalanduse volinik Joe Borg märkis:

„Hoolimata Euroopa kalurite jõupingutustest ja saavutatud edust, on hariliku tuuni olukorra parandamiseks vaja teha veelgi rohkem. ICCAT peab tänavu härjal sarvist haarama. Nii hariliku tuuni kui ka muude sarnaste kalavarude puhul tuleb rangelt järgida teadusnõuandeid. Lubatud kogupüüke tuleks vastavalt vähendada ja asuda otsustavalt kahandama liigset kalapüügivõimsust. Meil seisab ees raskete otsuste langetamine, kuid see on hind, mida tuleb maksta nende kalavarude tuleviku kindlustamise eest. EL täidab edaspidi täiel määral oma juhtrolli kõnealuses kalandusvaldkonnas.”

ICCAT võttis möödunud aastal Marrakeshis vastu hariliku tuuni varude taastamise 15-aastase muudetud kava, mis hõlmab lühendatud püügihooaegu, püügivõimsuse vähendamise programmi ja uut kontrollimeetmete paketti. ICCATi teaduskomitee hiljutises soovituses rõhutatakse vajadust vähendada lubatud kogupüüke. Lisaks tuleb arutada ICCATi osalusriikide koostatud püügivõimsuse reguleerimise kavasid, et need järgmisel ICCATi koosolekul Marrakeshi taastumiskava kohaselt heaks kiita. Recifes leiab aset ka koosolek, millel käsitletakse möödunud aasta märtsis Barcelonas toimunud ICCATI järelevalvekomitee erikoosoleku järelmeetmeid. Muude oluliste kalavarudega, sh suursilm-tuuni, Atlandi ja Vahemere mõõkkala ning Põhja-Atlandi pikkuim-tuuniga seoses on päevakorras mitmeaastaste majandamiskavade ülevaatamine või kehtestamine. Teatavad kavad, nagu Põhja-Atlandi mõõkkala varude majandamise kava, on osutunud edukaks, kuid hiljutistele teadusandmetele tuginedes on nõutav edaspidine kohandamine. ICCATi eeskirjade täitmise kontroll peab nende liikide puhul olema sama põhjalik kui hariliku tuuni puhul.

Järgides endale haide kaitse ja haivarude majandamise ELi tegevuskavaga võetud kohustust, hakkab EL toetama ulatuslike kaitsemeetmete kehtestamist selles valdkonnas. Sel aastal esitab EL ettepanekud võtta heeringahai ja rebashai kaitse tagamiseks vajalikud meetmed.

ICCATi tänavune aastakoosolek kestab 7.–15. novembrini. ICCAT on valitsustevaheline kalandusorganisatsioon, mis vastutab Atlandi ookeanis ja sellega seotud meredes leiduva tuuni ja sellele lähedaste liikide kaitse eest. ICCAT loodi 1966. aastal ja praegu on tal 51 liiget. Täpsema ülevaate saamiseks vt www.iccat.int .


Side Bar