Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1683

Bruxelles, den 6. november 2009

Fiskeri: afgørende møde i Den Internationale Kommissionen for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT)

I morgen indledes det årlige møde i Den Internationale Kommissionen for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) i Recife i Brasilien. På mødet skal der drøftes spørgsmål, som er vigtige for EU, såsom hvordan man kan sikre, at bestanden af almindelig tun genoprettes, især gennem nedsættelse af de samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) og reduktion af fiskekapaciteten, at ICCAT-reglerne bliver overholdt bedre, og at der bliver truffet egnede videnskabsbaserede foranstaltninger for alle fiskebestande. EU ønsker at sikre, at ikke kun almindelig tun, men også andre bestande, som kræver opmærksomhed, får den fornødne opmærksomhed, og at der træffes egnede foranstaltninger, som gør de tilknyttede fiskerier bæredygtige.

Rådet har givet Kommissionen et solidt mandat til at forhandle på EU's vegne på dette års ICCAT-møde. Joe Borg, kommissær for maritime anliggender og fiskeri, sagde følgende:

"Trods de europæiske fiskeres indsats og de opnåede fremskridt er tilstanden for almindelig tun så alvorlig, at der kræves en endnu større indsats. ICCAT bliver nødt til gribe fast om nælden i år. Den videnskabelige rådgivning må følges til punkt og prikke, både for almindelig tun og alle andre berørte fiskebestande. De tilladte fangstmængder bør nedsættes tilsvarende, og der må gøres noget effektivt ved overkapaciteten i fiskeriet. Der venter hårde beslutninger forude, men det er den pris, vi må betale for at sikre de pågældende fiskerier fremover. EU vil som en af de vigtigste aktører i fiskeriet udfylde sin rolle 100 %."

For østlig almindelig tun vedtog ICCAT sidste år i Marrakesh en revideret 15-årig genopretningsplan, hvori der indgår reducerede fangstsæsoner, et program for nedbringelse af fiskerikapacitet og et hidtil uset sæt kontrolforanstaltninger. I den sidste rådgivning fra ICCAT's videnskabelige komité fremføres det, at der er behov for lavere samlede tilladte fangstmængder. Endvidere skal man som fastsat i Marrakeshgenopretningsplanen drøfte ICCAT-landenes kapacitetsforvaltningsplaner med henblik på godkendelse på det næste ICCAT-møde. På mødet i Recife vil der også blive fulgt op på det særlige møde i ICCAT's gennemførelseskomité i Barcelona i marts i år. For andre vigtige fiskebestande, herunder bestandene af storøjet tun, sværdfisk i Atlanterhavet og Middelhavet og hvid tun i Nordatlanten er det planen, at der skal foretages revision af eller opstilles flerårige forvaltningsplaner. Visse planer, som fx planen for sværdfisk i Nordatlanten, har vist deres værd, men i lyset af de seneste videnskabelige oplysninger er der behov for yderligere justeringer. Endvidere bør kontrollen af, om ICCAT-reglerne for disse arter overholdes, være lige så streng som kontrollen af, at forpligtelserne for almindelig tun overholdes.

Med hensyn til hajer vil EU i tråd med den vedtagne handlingsplan for hajer presse hårdt på for at få indført ambitiøse beskyttelsesforanstaltninger. Allerede i år vil EU således fremlægge forslag til foranstaltninger til beskyttelse af almindelig sildehaj og almindelig rævehaj.

Det årlige møde i ICCAT finder i år sted i den 7.-15. november. ICCAT er en mellemstatslig fiskeriorganisation, der er ansvarlig for bevarelsen af tun og tunlignende arter i Atlanterhavet og tilstødende have. Den blev oprettet i 1966 og tæller i dag 51 medlemmer. For yderligere oplysninger henvises til www.iccat.int .


Side Bar