Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1683

V Bruselu dne 6. listopadu 2009

Rybolov: zahájení klíčového zasedání Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT)

Zítra bude v brazilském Recife zahájeno každoroční zasedání Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT). Na programu jednání jsou mimo jiné záležitosti, které mají pro EU klíčový význam. Jedná se především o zajištění obnovy populace tuňáka obecného v Atlantiku (zejména pomocí snížení hodnot celkového přípustného odlovu (TAC) a rybolovné kapacity), přísnější dodržování pravidel ICCAT a přijetí vhodných opatření založených na výsledcích vědeckého zkoumání a týkajících se všech populací ryb. EU chce zaručit, aby se kromě tuňáka obecného dostalo pozornosti všem populacím ryb, které ji potřebují, a aby byla přijata vhodná opatření na ochranu těchto populací, která by zajistila udržitelnost souvisejících rybolovných činností.

Rada schválila pro Komisi silný mandát pro vyjednávání jménem EU na letošním zasedání ICCAT. Evropský komisař pro námořní záležitosti a rybolov Joe Borg prohlásil:

„Navzdory snahám evropských rybářů a dosaženému pokroku vyžaduje stav populace tuňáka obecného ještě větší úsilí. ICCAT se letos bude muset pustit do řešení tohoto nepříjemného problému. Musíme se striktně držet vědeckých doporučení týkajících se tuňáka obecného a všech dalších dotčených rybích populací. Měly by být odpovídajícím způsobem sníženy celkové přípustné odlovy a je třeba účinně řešit nadměrnou kapacitu rybolovu. Čekají nás těžká rozhodnutí; tuto cenu je však třeba zaplatit, aby byla zajištěna budoucnost rybářských oblastí. EU se s plným nasazením zhostí své úlohy hlavního účastníka odvětví rybolovu.“

Komise ICCAT přijala vloni v Marrákeši upravený plán obnovy populace tuňáka obecného ve východních mořských oblastech na období 15 let, který zahrnuje zkrácení rybolovných období, program na omezení rybolovné kapacity a zcela nový soubor kontrolních opatření. Nejnovější doporučení vědeckého výboru ICCAT nicméně znovu zdůrazňuje potřebu snížení celkových přípustných odlovů. Kromě toho musí být projednány plány zemí ICCAT pro řízení kapacity, které mají být schváleny na dalším zasedání ICCAT, jak je uvedeno v plánu pro obnovu z Marrákeše. Na zasedání v Recife bude rovněž zajištěna návaznost na výsledky zvláštního zasedání výboru pro kontrolu dodržování pravidel ICCAT, které se uskutečnilo v březnu v Barceloně. V případě dalších důležitých rybích populací, jako jsou tuňák velkooký, mečoun obecný v Atlantském oceánu a ve Středozemním moři a tuňák křídlatý v severním Atlantickém oceánu, je na programu přezkum nebo zřízení víceletých plánů řízení. Některé plány, jako například plán pro mečouna obecného v severním Atlantském oceánu, se ukázaly jako úspěšné, třebaže vzhledem k nejnovějším vědeckým údajům je třeba je upravit. Kromě toho by kontrola dodržování pravidel ICCAT u těchto druhů měla být stejně důkladná, jako v případě povinností týkajících se tuňáka obecného.

Pokud jde o žraloky, bude EU v souladu se svým závazkem v akčním plánu EU pro populace žraloků prosazovat ambiciózní ochranná opatření. EU tento rok zejména předloží návrhy opatření na zajištění ochrany žraloka nosatého a liškounů.

Letošní výroční zasedání komise ICCAT bude probíhat od 7. do 15. listopadu. ICCAT je mezivládní organizace pro rybolov, jejímž úkolem je ochrana tuňáků a příbuzných druhů ryb v Atlantském oceánu a přilehlých mořích. Byla založena v roce 1966 a v současné době má 51 členů. Podrobnější údaje můžete najít na internetové stránce www.iccat.int .


Side Bar