Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1683

Брюксел, 6 ноември 2009 г.

Рибарство: започва важна среща на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT)

Утре започва годишната среща на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) в Ресифе, Бразилия. За ЕС основните въпроси в дневния ред са как да се осигури възстановяване на запасите от атлантически червен тон, в частност чрез намаляване на общия допустим улов (ОДУ) и на риболовния капацитет, по-добро спазване на правилата на ICCAT и приемане на правилни, научно обосновани мерки спрямо всички рибни запаси. Желанието на ЕС е не само червеният тон, но и всички други рибни запаси да получат дължимото внимание и да се приемат правилните мерки за опазването им, като по този начин се осигури устойчивост на съответните риболовни дейности.

Съветът предостави широки правомощия на Комисията да води преговори от името на ЕС на тазгодишната среща на ICCAT. Европейският комисар по морското дело и рибарството Джо Борг заяви:

„Въпреки усилията от страна на европейските рибари и въпреки постигнатите успехи, състоянието на запасите от червен тон изисква допълнителни усилия. ICCAT трябва да действа решително тази година. Препоръките на научните среди трябва да се следват стриктно, що се отнася до червения тон и всички други засегнати рибни запаси. Необходимо е съответно намаление на общия допустим улов и действително ограничение на риболовния свръхкапацитет. Предстоят ни трудни решения, но това е цената, ако искаме да осигурим бъдеще за риболова. ЕС, който играе първостепенна роля в сектора на рибарството, ще постъпи напълно отговорно.“

За червения тон в източния Атлантически океан ICCAT прие миналата година в Маракеш актуализиран 15-годишен план за възстановяване на запасите, включително чрез намалено времетраене на риболовния сезон, програма за съкращаване на риболовния капацитет и пакет от безпрецедентни мерки за контрол. Въпреки това, в последните препоръки от Научния комитет към ICCAT отново се подчертава нуждата от намаляване на общия допустим улов. Освен това, в приетия в Маракеш план за възстановяване се предвижда на следващата среща на ICCAТ да се обсъдят плановете за управление на риболовния капацитет на страните членки на ICCAT. На срещата в Ресифе ще бъде направен и преглед на решенията от състоялото се през март в Барселона специално заседание на Комитета по изпълнение на разпоредбите на ICCAT. Запланувано е изготвяне или преглед на многогодишните планове за управление на други рибни запаси от особена важност като тези на дебел тон, атлантическа и средиземноморска риба меч и северноатлантически бял тон. Някои планове за управление, като например този за северноатлантическа риба меч, постигнаха добри резултати, но последните научни данни налагат допълнителни корекции. При това проверката на изпълнението на разпоредбите на ICCAT за тези видове трябва да е също толкова стриктна, колкото е тази за спазването на задълженията спрямо запасите от червен тон.

По въпроса за акулите, ЕС ще настоява за амбициозни мерки за закрила съгласно поетите от ЕС ангажименти в Плана за действие спрямо популациите от акули. Тази година по-специално ЕС ще направи предложения за мерки за закрила на селдовата акула и на акулата-лисица.

Тазгодишната среща на ICCAT ще се състои от 7 до 15 ноември. ICCAT е междуправителствена организация за рибарство, която отговаря за опазването на рибата тон и подобните на нея видове в Атлантическия океан и съседните му морета. Тя е създадена през 1966 г. и наброява в момента 51 страни членки. За допълнителна информация посетете www.iccat.int


Side Bar