Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1665

V Bruslju, 3. novembra 2009

Enotno območje plačil v evrih (SEPA): čezmejne neposredne bremenitve so postale resničnost

(glej MEMO/09/489 )

Z drugim novembrom bodo banke strankam ponudile možnost rednega plačevanja prek novega sistema neposredne bremenitve SEPA. To pomeni, da bodo imeli potrošniki in podjetja prvič možnost opravljanja transakcij z neposredno bremenitvijo med različnimi državami v območju evra. Sistem, ki ga je vzpostavil bančni sektor, podpirajo pravila EU o plačilnih storitvah in čezmejnih plačilih, ki se uporabljajo že od 1. novembra in zagotavljajo, da bodo neposredne bremenitve SEPA tako preproste, učinkovite in varne, kot so v nacionalnih sistemih, in da ne bodo dražje. V novi sistem se je vključilo že tisoče bank v območju evra.

Komisar za notranji trg in storitve Charlie McCreevy je dejal: „To je še en pomemben dosežek na poti k oblikovanju enotnega območja plačil v evrih. Zaradi prizadevanj sektorja in trdne pravne podlage na ravni EU so zdaj možne transakcije z neposredno bremenitvijo med različnimi državami v območju evra, kar je dobra novica za potrošnike, podjetja in celotno gospodarstvo. To je nova in visoko inovativna storitev z resnično praktičnimi prednostmi, zato banke, ki še ne sodelujejo v sistemu, pozivam, da se pridružijo tisočim bankam, ki so to že storile.“

Neposredne bremenitve SEPA

Neposredne bremenitve so ugodne za potrošnike, saj lahko izvajajo večkratna plačila, in za podjetja, ki lahko učinkovito prejemajo denar z naslova plačil računov za vodo, plin, elektriko in telekomunikacijske storitve ter naročnin na revije in časopise. Neposredno bremenitev sprožijo upniki, vendar imajo potrošniki vedno pravico, da se odločijo, ali sprejmejo neposredno bremenitev svojega bančnega računa ali ne. Storitev neposredne bremenitve se uporablja v številnih državah območja evra, vendar trenutno še ni vzpostavljenega vseevropskega sistema za izvajanje teh plačil prek meja. V novi sistem se je ob začetku izvajanja vključilo že tisoče evropskih bank.

Pravna podlaga EU

Direktiva o plačilnih storitvah zagotavlja, da bodo elektronska plačila znotraj EU, predvsem neposredne bremenitve ter nakazila in plačila s karticami, postala tako preprosta, učinkovita in varna, kot tovrstne storitve na nacionalni ravni. Poleg tega ta direktiva krepi pravice in zaščito vseh uporabnikov plačilnih storitev, kot so potrošniki, trgovci na drobno, podjetja in javni organi. Večini držav članic je uspelo do prvega novembra direktivo prenesti v svojo zakonodajo, ostale države pa morajo to storiti do konca tega leta (z dvema izjemama: Finsko in Švedsko).

Spremenjena uredba o čezmejnih plačilih razširja načelo enakih stroškov za nacionalna in čezmejna plačila v evrih (do 50 000 EUR) na neposredne bremenitve. Nakazila, elektronska plačila (vključno s transakcijami s karticami) in dvige gotovine na bančnih avtomatih je krila že prejšnja različica uredbe. Poleg tega uredba zaradi olajšanja začetka uporabe sistema neposredne bremenitve SEPA uvaja začasna pravila o večstranskih medfranšiznih provizijah med bankami in določa rok (november 2010), do katerega mora biti v območju evra v celoti na voljo storitev transakcije z neposredno bremenitvijo. Za banke, ki niso na območju evra, je ta rok november 2014.

Ozadje enotnega območja plačil v evrih (SEPA)

SEPA je območje, na katerem bodo lahko državljani, podjetja in drugi gospodarski subjekti znotraj EU, med državami članicami in znotraj držav članic, pod istimi osnovnimi pogoji, pravicami in dolžnostmi ter ne glede na to, kje se nahajajo, izvajali in prejemali plačila v evrih. Z drugimi besedami, plačila v evrih bodo po vsej Evropi postala tako enostavna, poceni in varna, kot so danes plačila na nacionalni ravni.

Območje SEPA bo uskladilo milijone vsakodnevnih elektronskih plačil, ki se izvajajo prek nakazil, direktnih bremenitev in plačilnih kartic (plačilnih in kreditnih kartic). Potrošnikom bo omogočilo, da izvajajo in prejemajo negotovinska plačila v evrih kjer koli v območju SEPA (tj. EU 27, Islandija, Liechtenstein, Norveška in Švica) z uporabo enotnega bančnega računa in enotnega niza plačilnih instrumentov. Območje SEPA je zato naravna nadgradnja uvedbe evra in še en pomemben korak k temu, da bi bil potencial enotnega evropskega trga v celoti izkoriščen.

Enotno območje plačil v evrih je pobuda evropskega bančnega sektorja, katerega predstavnik je Evropski svet za plačila, ki ga podpirata Komisija in Evropska centralna banka.

Več informacij je na voljo na:

V zvezi s SEPA:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/sepa/index_en.htm

V zvezi z direktivo o plačilnih storitvah:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm

V zvezi z uredbo o čezmejnih plačilih:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/crossborder/index_en.htm


Side Bar