Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1665

Bruksela, dnia 3 listopada 2009 r.

Jednolity obszar płatności w euro (SEPA): transgraniczne polecenia zapłaty stały się faktem

(zob. MEMO/09/489 )

Od dnia 2 listopada banki umożliwią klientom wykonywanie regularnych płatności z wykorzystaniem systemu polecenia zapłaty SEPA. Oznacza to, iż po raz pierwszy konsumenci i przedsiębiorstwa będą mogli realizować polecenia zapłaty pomiędzy różnymi państwami w strefie euro. Wsparcie dla systemu będącego inicjatywą sektora bankowego zapewniają nowe przepisy europejskie dotyczące usług płatniczych i płatności transgranicznych, obowiązujące od dnia 1 listopada. Ich celem jest zagwarantowanie sytuacji, w której polecenia zapłaty SEPA będą realizowane równie łatwo, skutecznie i bezpiecznie jak polecenia zapłaty realizowane w ramach systemów krajowych, przy czym nie będą od nich droższe. Tysiące banków w strefie euro zgłosiły już akces do nowego systemu.

Charlie McCreevy, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, stwierdził: „Jest to kolejny duży krok na drodze do realizacji jednolitego obszaru płatności w euro. Dzięki staraniom sektora finansowego i solidnym podstawom prawnym na poziomie UE polecenia zapłaty można obecnie realizować pomiędzy różnymi państwami strefy euro – jest to dobra wiadomość dla konsumentów, przedsiębiorstw i całej gospodarki. Transgraniczne polecenia zapłaty to nowy i niezwykle nowatorski produkt dający wymierne praktyczne korzyści - zachęcam również banki, które nie są jeszcze uczestnikami systemu, aby dołączyły do tysięcy banków, które już przystąpiły do tego systemu."

System polecenia zapłaty SEPA

Polecenia zapłaty są wygodną dla konsumentów metodą dokonywania powtarzających się opłat oraz skutecznym sposobem pobierania przez przedsiębiorstwa należności za wodę, gaz, energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne i są również przydatne w przypadku prenumeraty czasopism i gazet. Polecenia płatności inicjują sprzedający, ale odbiorcy mają zawsze prawo do podjęcia decyzji o akceptacji polecenia zapłaty realizowanego z ich rachunku bankowego. Pomimo że polecenia zapłaty są powszechnie stosowane w wielu państwach strefy euro, obecnie brak jest ogólnoeuropejskiego systemu umożliwiającego dokonywanie takich płatności pomiędzy państwami. Tysiące banków w strefie euro zgłosiły już akces do nowego systemu od pierwszego dnia jego działania.

Wspólnotowe podstawy prawne

Dyrektywa w sprawie usług płatniczych daje gwarancję, że płatności elektroniczne w UE – przede wszystkich polecenia zapłaty, ale również polecenia przelewu i płatności za pomocą kart – będą tak łatwe, sprawne i bezpieczne jak płatności elektroniczne w ramach systemów krajowych.

W dyrektywie w sprawie usług płatniczych zapewniono ponadto zwiększenie praw i ochrony wszystkich użytkowników usług płatniczych, takich jak konsumenci, sprzedawcy detalic zni, przedsiębiorstwa i urzędy państwowe. Większość państw członkowskich zdążyła wdrożyć dyrektywę w terminie do 1 listopada, natomiast pozostałe państwa powinny to uczynić do końca roku (dwoma wyjątkami są Finlandia i Szwecja).

W znowelizowanym rozporządzeniu w sprawie płatności transgranicznych poszerzono zakres stosowania zasady równych opłat za płatności krajowe i transgraniczne w euro (do 50 000 euro) na polecenia zapłaty. Polecenia przelewu, płatności elektroniczne (w tym transakcje realizowane za pomocą kart) oraz wypłaty gotówki z bankomatów zostały już uwzględnione w poprzedniej wersji rozporządzenia. Ponadto w celu ułatwienia wprowadzania systemu polecenia zapłaty SEPA w rozporządzeniu wprowadzono tymczasowe przepisy dotyczące wielostronnych opłat interchange między bankami i wyznaczono termin pełnej zdolności odbiorczej dla poleceń zapłaty w strefie euro na listopad 2010 r. Dla banków spoza strefy euro termin ten przypada na listopad 2014 r.

Wiadomości ogólne na temat SEPA

Jednolity obszar płatności w euro (SEPA) to obszar, w którym obywatele, firmy i inni uczestnicy życia gospodarczego będą mogli realizować i otrzymywać płatności w euro w obrębie Europy, w ramach jednego kraju lub między różnymi krajami, w oparciu o te same podstawowe warunki, prawa i obowiązki bez względu na to, gdzie się znajdują. Innymi słowy dokonywanie płatności w euro w całej Europie będzie tak łatwe, tanie i bezpieczne jak realizacja płatności krajowych.

W obszarze SEPA dojdzie do harmonizacji milionów płatności elektronicznych wykonywanych codziennie za pomocą przelewów, poleceń zapłaty i kart płatniczych (karty debetowe i kredytowe). W obszarze SEPA klienci będą mogli realizować i otrzymywać bezgotówkowe płatności w euro w dowolnym miejscu tego obszaru (tzn. w UE27 oraz na Islandii, w Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Monaco) przy wykorzystaniu jednego rachunku bankowego i jednolitego zbioru instrumentów płatniczych. Obszar SEPA stanowi zatem naturalną kontynuację wprowadzenia euro i kolejny duży krok w kierunku wykorzystania pełnego potencjału jednolitego rynku dla Europy.

Jednolity obszar płatności w euro jest inicjatywą europejskiego sektora bankowego, którego reprezentantem jest Europejska Rada ds. Płatności mająca silne wsparcie ze strony Komisji i Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

Dalsze informacje można znaleźć na następujących stronach internetowych:

SEPA:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/sepa/index_en.htm

Dyrektywa w sprawie usług płatniczych:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm

Rozporządzenie w sprawie płatności transgranicznych:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/crossborder/index_en.htm


Side Bar