Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1665

Brussel, 3 november 2009

Eengemaakte eurobetalingsruimte (SEPA): vanaf nu zijn grensoverschrijdende automatische incasso's realiteit

(zie MEMO/09/489 )

Vanaf 2 november beginnen banken hun klanten de mogelijkheid te bieden regelmatige betalingen te verrichten via het nieuwe SEPA-systeem voor automatische incasso's. Dit betekent dat klanten en bedrijven voor het eerst automatische incasso's zullen kunnen uitvoeren tussen de verschillende landen van het eurogebied. Het door de banksector aangestuurde systeem berust op de nieuwe EU-regels voor betalingsdiensten en grensoverschrijdende betalingen die sinds 1 november van kracht zijn en tot doel hebben te garanderen dat de automatische incasso's in het kader van de SEPA even gemakkelijk, efficiënt en veilig zullen zijn als die in het kader van de nationale systemen, zonder duurder te zijn. Duizenden banken in het eurogebied hebben zich reeds bij het nieuwe systeem aangesloten.

Charlie McCreevy, commissaris van Interne markt en diensten, stelt het zo: "Hiermee is opnieuw een belangrijke stap gezet op weg naar de eengemaakte eurobetalingsruimte. Dankzij de inspanningen van de banksector en een sterk juridisch kader op EU-niveau kunnen nu automatische incasso's worden uitgevoerd tussen de verschillende landen van het eurogebied. Dit is goed nieuws voor de consumenten, de bedrijven en de economie in haar geheel. Het gaat om een nieuw en zeer innovatief product met reële praktische voordelen en ik moedig alle banken die nog niet aan het systeem deelnemen, aan om het voorbeeld te volgen van de duizenden die zich wel al hebben aangesloten."

Automatische incasso's in het kader van de SEPA

Deze automatische incasso's zijn voor de consumenten een gemakkelijke manier om periodieke betalingen te verrichten en voor de bedrijven een efficiënte methode om bedragen te innen, bijvoorbeeld voor water‑, gas‑, elektriciteit‑ en telecomfacturen of tijdschriftabonnementen. Het initiatief voor een automatische incasso wordt genomen door de schuldeiser, maar de klant kan op elk ogenblik beslissen of hij de automatische incasso al dan niet op zijn bankrekening aanvaardt. Hoewel in vele landen van het eurogebied op grote schaal gebruik wordt gemaakt van automatische incasso's, was er tot nu toe geen pan-Europees systeem waarmee dergelijke betalingen over de landsgrenzen heen konden worden verricht. Duizenden Europese banken hebben zich reeds op de startdatum bij het nieuwe systeem aangesloten.

Juridisch kader van de EU

De betalingsdienstenrichtlijn (BDR) zorgt ervoor dat de elektronische betalingen in de EU – vooral automatische incasso's, maar ook overmakingen en kaartbetalingen – even gemakkelijk, efficiënt en veilig worden als de overeenkomstige binnenlandse betalingen.

Bovendien versterkt de BDR de rechten en de bescherming van alle gebruikers van de betalingsdiensten, bijv. consumenten, handelaars, bedrijven en overheidsinstanties. De meeste lidstaten hebben de uiterste datum voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn, namelijk 1 november, nageleefd, en de overige lidstaten zouden tegen het einde van het jaar met de tenuitvoerlegging klaar moeten zijn (met twee uitzonderingen: Finland en Zweden).

Door de herziening van de verordening betreffende grensoverschrijdende betalingen geldt het beginsel van gelijke kosten van nationale en grensoverschrijdende betalingen in euro (tot een bedrag van 50 000 euro) nu ook voor automatische incasso's. Overmakingen, elektronische betalingen (met inbegrip van kaartbetalingen) en opnemingen van contanten aan geldautomaten vielen al onder de vorige versie van de verordening. Voorts voorziet de verordening, om de start van het SEPA-systeem voor automatische incasso's te vergemakkelijken, in tijdelijke regels betreffende de multilaterale afwikkelingsvergoedingen tussen banken en in de volledige bereikbaarheid van de automatische incasso's in het eurogebied tegen november 2010. Voor banken in het niet-eurogebied geldt als uiterste datum november 2014.

Achtergondgegevens over de SEPA

De eengemaakte eurobetalingsruimte (SEPA) is de ruimte waarin burgers, bedrijven en andere economische actoren in Europa, ongeacht waar zij zich bevinden, betalingen in euro zullen kunnen verrichten en ontvangen onder dezelfde basisvoorwaarden, ‑rechten en –verplichtingen, ongeacht of de betalingen binnen de nationale grenzen dan wel over de nationale grenzen heen plaatsvinden. Met andere woorden zullen betalingen in euro over heel Europa even gemakkelijk, goedkoop en veilig worden als binnenlandse betalingen.

De SEPA zal zorgen voor een harmonisering van de miljoenen dagelijkse elektronische betalingen die via overmakingen, automatische incasso's en betaalkaarten (debet- en kredietkaarten) worden verricht. Dankzij de SEPA zullen klanten overal binnen de betalingsruimte (d.w.z. de 27 EU-lidstaten plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Monaco) via één enkele bankrekening en met dezelfde betalingsinstrumenten girale betalingen in euro kunnen verrichten en ontvangen. De SEPA is een logisch vervolg op de invoering van de euro en betekent een nieuwe grote stap naar het realiseren van het volle potentieel van de Europese interne markt.

De eengemaakte eurobetalingsruimte is een initiatief van de door de Europese Betalingsraad vertegenwoordigde Europese banksector, dat de volledige steun heeft van de Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB).

Voor meer informatie, zie:

voor de SEPA:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/sepa/index_en.htm

voor de betalingsdienstenrichtlijn:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm

voor de verordening betreffende grensoverschrijdende betalingen:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/crossborder/index_en.htm


Side Bar