Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1665

Bryssel 3. marraskuuta 2009

Rajatylittävä suoraveloitus toteutuu yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) ansiosta

(ks. MEMO/09/489 )

Pankit tarjoavat 2. marraskuuta alkaen asiakkailleen mahdollisuuden suorittaa säännöllisiä maksuja uuden SEPA-suoraveloitusjärjestelmän avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajien ja yritysten suoraveloitustapahtumat ovat nyt ensimmäistä kertaa mahdollisia euroalueen eri maiden välillä. Teollisuusvetoinen järjestelmä perustuu maksupalveluja ja rajatylittäviä maksuja koskeviin uusiin EU:n sääntöihin, jotka tulivat voimaan 1. marraskuuta. Sääntöjen tavoitteena on varmistaa, että SEPA-suoraveloitus on yhtä helppoa, tehokasta, turvallista ja edullista kuin kansallisten järjestelmien käyttö. Tuhannet euroalueen pankit ovat jo liittyneet uuteen järjestelmään.

Olemme jälleen tehneet pitkän harppauksen lähemmäs yhtenäistä euromaksualuetta. Alan edustajien toimien ja EU:n tason vakaan oikeusperustan ansiosta suoraveloitusmaksuja on nyt mahdollista suorittaa euroalueen eri maiden välillä. Tämä on hyvä uutinen kuluttajille, yrityksille ja taloudelle kokonaisuudessaan. Tästä uudesta, erittäin innovatiivisesta tuotteesta on todellista käytännön hyötyä. Siksi kehotankin pankkeja, jotka eivät vielä osallistu järjestelmään, liittymään järjestelmään jo kuuluvien tuhansien pankkien joukkoon ”, totesi sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Charlie McCreevy.

SEPA-suoraveloitus

Suoraveloituksen ansiosta kuluttajat pystyvät suorittamaan vaivatta toistuvia maksuja ja yritykset perimään tehokkaasti muun muassa veden, kaasun ja sähkön toimittamiseen, telepalveluihin ja aikakauslehtitilauksiin liittyviä maksuja. Suoraveloituksen käynnistävät maksunsaajat, mutta asiakkaalla on aina oikeus päättää, hyväksyvätkö he suoraveloituksen pankkitililtään. Vaikka suoraveloitusta käytetään yleisesti monissa euroalueen maissa, vielä ei ole olemassa Euroopan laajuista järjestelmää tällaisten maksujen suorittamiseksi rajojen yli. Uuden järjestelmän käynnistyspäivänä siihen on jo liittynyt tuhansia eurooppalaisia pankkeja.

EU:n oikeusperusta

Maksupalveludirektiivin tavoitteena on varmistaa, että EU:ssa suoritettavat sähköiset maksut ovat yhtä helppoja, tehokkaita ja turvallisia kuin vastaavat kotimaiset maksut. Tällaisia sähköisiä maksuja ovat pääasiassa suoraveloitukset sekä tilisiirrot ja korttimaksut. Lisäksi maksupalveludirektiivillä parannetaan kaikkien maksupalvelujen käyttäjien oikeuksia ja suojaa kuluttajista vähittäiskauppiaisiin, yrityksiin ja viranomaisiin. Useimmat jäsenvaltiot ovat pystyneet noudattamaan direktiiviin täytäntöönpanemiselle asetettua määräaikaa, joka oli 1. marraskuuta. Kahta poikkeusta (Suomi ja Ruotsi) lukuun ottamatta muiden jäsenvaltioiden on tarkoitus panna direktiivi täytäntöön vuoden loppuun mennessä.

Rajatylittävistä maksuista annetun tarkistetun asetuksen mukaisesti kansallisiin ja rajatylittäviin euromääräisiin maksuihin (enintään 50 000 euroa) sovellettava samansuuruisten palvelumaksujen periaate ulotetaan myös suoraveloituksiin. Tilisiirrot, sähköiset maksut (myös korttimaksut) ja pankkiautomaattinostot kuuluivat jo asetuksen aikaisemman version soveltamisalaan. SEPA-suoraveloitusjärjestelmän käynnistämisen helpottamiseksi asetuksessa otetaan myös käyttöön monenvälisiä toimitusmaksuja koskevat väliaikaiset säännöt ja asetetaan suoraveloitustapahtumien täyden vastaanottovalmiuden määräajaksi euroalueella marraskuu 2010. Euroalueen ulkopuolisiin pankkeihin sovellettava määräaika on marraskuu 2014.

Tausta - SEPA

Yhtenäisellä euromaksualueella (SEPA) kansalaiset, yritykset ja muut talouden toimijat voivat suorittaa ja vastaanottaa euromääräisiä maksuja koko Euroopassa joko kansallisten rajojen välillä tai niiden sisällä samoin perusehdoin, -oikeuksin ja -velvollisuuksin sijaintipaikasta riippumatta. Toisin sanoen euromääräisten maksujen suorittamisesta kaikkialla Euroopassa tulee yhtä helppoa, edullista ja turvallista kuin kansallisten maksujen suorittamisesta.

SEPA yhdenmukaistaa tilisiirtoina, suoraveloituksina ja maksukorteilla (pankki- ja luottokorteilla) miljoonat päivittäin suoritetut sähköiset maksut. SEPA:n ansiosta asiakkaat voivat maksaa ja vastaanottaa euromääräisiä maksuja ilman käteistä rahaa koko yhtenäisellä euromaksualueella (toisin sanoen EU:n 27 jäsenvaltiossa sekä Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, Sveitsissä ja Monacossa) käyttämällä yhtä pankkitiliä ja yhtä maksuvälinekokonaisuutta. SEPA on siten luonnollinen jatke euron käyttöönotolle ja merkittävä askel Euroopan yhtenäismarkkinoiden koko potentiaalin hyödyntämisessä.

SEPA on eurooppalaisen pankkisektorin Euroopan maksuneuvoston (European Payments Council) edustamana tekemä aloite, jota sekä Euroopan komissio että Euroopan keskuspankki (EKP) tukevat voimakkaasti.

Lisätietoja:

SEPA:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/sepa/index_en.htm

Maksupalveludirektiivi:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm

Rajatylittävistä maksuista annettu asetus:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/crossborder/index_en.htm


Side Bar