Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1665

Brüssel, 3. november 2009

Ühtne euromaksete piirkond (SEPA): piiriülesed otsekorraldused on nüüd reaalsus

(vt MEMO/09/489 .)

Alates 2. novembrist hakkavad pangad pakkuma klientidele võimalust teha regulaarseid makseid kasutades uut SEPA otsekorraldusskeemi. See tähendab, et esmakordselt saavad tarbijad ja ettevõtjad teha otsekorraldustehinguid euroala erinevate riikide vahel. Selle pangandussektori poolt juhitud skeemi toetamiseks jõustuvad 1. novembril ELi uued makseteenuste ja piiriüleste maksete eeskirjad, mis on väljatöötatud tagamaks, et SEPA otsekorraldused on sama lihtsad, tõhusad ning turvalised kui siseriiklikud skeemid, kusjuures ei ole nendest kallimad. Uue skeemiga on liitunud juba tuhanded euroala pangad.

Siseturu ja teenuste volinik Charlie McCreevy sõnas : „See on järgmine oluline saavutus teel ühtse euromaksete piirkonna suunas. Tänu pangandussektori pingutustele ning tugevale õiguslikule alusele ELi tasandil, on nüüd võimalik teha euroala erinevate riikide vahel otsekorraldusmakseid, mis on hea uudis tarbijatele, ettevõtjatele ning majandusele tervikuna. Tegemist on uue ja väga innovatiivse tootega, millel on tegelik praktiline kasu, ning ma kutsun üles hetkel skeemis mitteosalevaid panku liituma nende tuhandete pankadega, kes on otsustanud osaleda.“

SEPA otsekorraldused

Otsekorraldused on tarbijatele mugav viis teha korrapäraseid makseid ning äriühingutele tõhus viis esitada arveid ja koguda raha näiteks nii vee, gaasi, elektri ning telekommunikatsiooniteenuste eest, kui ka ajakirjade ja perioodiliste väljaannete tellimuste eest. Otsekorraldus on algatatud krediitori poolt, kuid tarbijatel on alati õigus otsustada, kas oma pangakontol kasutada otsekorraldust või mitte. Kuigi otsekorraldusi kasutatakse laialdaselt paljudes euroala riikides, puudub hetkel üleeuroopaline skeem, mis võimaldaks neid makseid teostada piiriüleselt. Tuhanded Euroopa pangad liitusid uue skeemiga juba selle käivitamise päeval.

ELi õiguslik alus

Makseteenuste direktiiviga tagatakse, et elektroonilised maksed ELi piires, peamiselt otsekorraldused ning ka krediitkorraldused ja kaardimaksed, muutuvad sama lihtsaks, tõhusaks ning turvaliseks nagu vastavad siseriiklikud maksed. Lisaks tugevdatakse makseteenuste direktiiviga kõigi makseteenuste kasutajate (näiteks tarbijate, jaemüüjate, ettevõtjate ja riigiasutuste) õigusi ning kaitset. Enamik liikmesriike on pidanud kinni direktiivi rakendamise tähtajast, mis oli 1. november, ülejäänud riigid peaks seda tegema enne aasta lõppu (kaks erandit on Soome ja Rootsi).

Muudetud piiriüleste maksete määrusega laiendatakse eurodes tehtavate (kuni 50 000 eurot) siseriiklike ja piiriüleste maksete võrdsete tasude põhimõtet ka otsekorraldustele. Krediitkorraldused, elektroonilised maksed (sealhulgas kaarditehingud) ja pangaautomaadist sularaha väljavõtmine olid hõlmatud juba kõnealuse määruse eelmises versioonis. SEPA otsekorraldusskeemi käivitamise hõlbustamiseks kehtestatakse nimetatud määrusega ka ajutised eeskirjad, mis käsitlevad pankadevahelisi mitmepoolseid vahendustasusid ja määratakse otsekorraldustehingute täieliku kättesaadavuse tähtajaks euroalal 2010. aasta november. Euroalasse mittekuuluvate pankade jaoks on see tähtaeg 2014. aasta november.

Taustteave SEPA kohta

Ühtne euromaksete piirkond (SEPA) on piirkond, kus kodanikel, äriühingutel ja teistel ettevõtjatel on Euroopa piires võimalik teha ja saada asukohast olenemata nii rahvusvahelisi kui ka riigisiseseid makseid eurodes ühesugustel põhitingimustel ning ühesuguste põhiõiguste ja -kohustustega. Teiste sõnadega muudab see euromaksed üle kogu Euroopa sama lihtsaks, odavaks ja turvaliseks nagu on siseriiklikud maksed.

SEPA abil ühtlustatakse kõik igapäevased elektroonilised maksed, mida tehakse krediitkorralduste, otsekorralduste ja maksekaartidega (deebet- ja krediitkaardid). SEPA võimaldab klientidel teha ja saada mittesularahalisi euromakseid üle kogu SEPA (EL 27, millele lisanduvad Island, Liechtenstein, Norra, Šveits ja Monaco), kasutades ühte pangakontot ning ühte maksevahendite komplekti. SEPA on seega loomulik jätk euro kasutuselevõtule ja järgmine suur samm Euroopa ühtse turu kõigi võimaluste ärakasutamisel.

Ühtne euromaksete piirkond on Euroopa pangandussektori algatus. Sektorit esindab Euroopa Maksenõukogu, keda tugevalt toetavad komisjon ning Euroopa Keskpank.

Täiendav teave on kättesaadav järgmistel veebilehtedel:

SEPA:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/sepa/index_en.htm

Makseteenuste direktiiv:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm

Piiriüleste maksete määrus:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/crossborder/index_en.htm


Side Bar