Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1665

V Bruselu dne 3. listopadu 2009

Jednotná oblast pro platby v eurech (SEPA): přeshraniční inkaso je nyní realitou

(viz MEMO/09/489 )

Od 2. listopadu banky zákazníkům umožní provádět pravidelné platby prostřednictvím nového inkasního systému SEPA. Znamená to, že spotřebitelé a podniky budou moci vůbec poprvé provádět inkasní transakce mezi různými zeměmi eurozóny. Tento systém, řízený samotným odvětvím, podporují nové předpisy EU o platebních službách a přeshraničních platbách, které vstoupily v platnost 1. listopadu. Jejich účelem je zajistit, aby byl inkasní systém SEPA stejně jednoduchý, efektivní a bezpečný jako národní systémy, a aby zároveň nebyl nákladnější. K účasti na novém systému se v eurozóně již přihlásilo několik tisíc bank.

Komisař Charlie McCreevy odpovědný za vnitřní trh a služby prohlásil: „Jedná se o další významný úspěch na cestě k jednotné oblasti pro platby v eurech. Díky úsilí bankovního odvětví a spolehlivé právní základně na úrovni EU je nyní možné provádět inkasní platby mezi různými zeměmi eurozóny – to je dobrá zpráva pro spotřebitele, podniky i hospodářství jako celek. Je to nový a vysoce inovativní produkt se skutečně praktickými přínosy; vyzývám banky, které se tohoto systému dosud neúčastní, aby se připojily k tisícům bankovních ústavů, které se do něj již přihlásily.“

Inkasní systém SEPA

Inkaso je pro spotřebitele pohodlným způsobem pro provádění opakovaných plateb a pro společnosti efektivní metodou jejich výběru, například pokud jde o účty za vodu, plyn, elektřinu a telekomunikační služby, nebo předplatné časopisů a periodik. Inkaso se provádí z podnětu věřitele, ale zákazník má vždy právo rozhodnout se, zda inkaso ze svého bankovního účtu povolí či nikoli. Používání inkasa je široce rozšířené v mnoha zemích eurozóny, v současnosti nicméně neexistuje žádný celoevropský systém umožňující provádění těchto plateb přes hranice. K účasti na novém systému se k datu spuštění již přihlásilo několik tisíc evropských bank.

Právní základna EU

Směrnice o platebních službách zajistí, že elektronické platby v rámci EU – především inkasa, bankovní převody a platby kartami – budou stejně jednoduché, efektivní a bezpečné jako odpovídající domácí platby. Tato směrnice navíc posiluje práva a ochranu všech uživatelů platebních služeb: spotřebitelů, obchodníků, podniků a orgánů veřejné správy. Většina členských států dodržela lhůtu 1. listopadu, do kdy měly směrnici provést, a zbývající státy by tak měly učinit do konce roku (se dvěma výjimkami: Finskem a Švédskem).

Revidované nařízení o přeshraničních platbách rozšiřuje platnost zásady stejných poplatků za vnitrostátní i přeshraniční platby v eurech (do výše 50 000 EUR) i na inkasa. Bankovní převody, elektronické platby (včetně kartových transakcí) a výběry hotovosti z bankomatu byly zahrnuty již v předchozím znění nařízení. Pro usnadnění startu inkasního systému SEPA nařízení dále zavádí dočasná pravidla ohledně mnohostranných mezibankovních poplatků a stanoví povinnost zajistit plnou dosažitelnost inkasních transakcí v eurozóně do listopadu 2010. Lhůtou stanovenou pro banky mimo eurozónu je listopad 2014.

Souvislosti ohledně SEPA

Jednotná oblast pro platby v eurech (SEPA) je oblast, ve které budou občané, společnosti a ostatní hospodářské subjekty moci v Evropě provádět a přijímat platby v eurech (přeshraniční platby i platby v rámci daného státu) se stejnými základními podmínkami, právy a povinnostmi bez ohledu na jejich bydliště nebo sídlo. Platby v eurech budou tedy, jinak řečeno, v celé Evropě stejně jednoduché, levné a bezpečné, jako platby vnitrostátní.

SEPA harmonizuje miliony elektronických plateb, které denně probíhají, ať se jedná o bankovní převody, inkasa nebo platby debetní či kreditní kartou. Systém umožní zákazníkům provádět a přijímat bezhotovostní platby v eurech kdekoli v oblasti SEPA (tu tvoří 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Monako). Bude k tomu stačit jeden bankovní účet a jedny platební nástroje. SEPA je tak logickým pokračováním zavedení eura a dalším zásadním krokem na cestě k plnému využití potenciálu jednotného trhu pro Evropu.

Jednotná oblast pro platby v eurech je iniciativou evropského bankovního odvětví, zastoupeného Evropskou radou pro platby, se silnou podporou Komise a Evropské centrální banky.

Více informací najdete na následujících stránkách:

o systému SEPA:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/sepa/index_en.htm

o směrnici o platebních službách:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm

o nařízení o přeshraničních platbách:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/crossborder/index_en.htm


Side Bar