Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1663

V Bruslju, 3. novembra 2009

Jesenska napoved za obdobje 2009–2011: gospodarstvo EU na poti k postopni oživitvi

Po jesenskih napovedih Komisije bo gospodarstvo EU v drugi polovici tega leta izstopilo iz recesije, BDP za celotno leto 2009 pa naj bi se še vedno zmanjšal za približno 4 %. Pričakovati je postopno oživitev s predvidenimi stopnjami rasti BDP v višini ¾ % v letu 2010 in približno 1½ % v letu 2011. Na kratki rok je ponovno povečanje aktivnosti posledica izboljšanja zunanjega okolja in finančnih pogojev ter znatnih ukrepov fiskalne in monetarne politike, od tod naprej pa bodo številni dejavniki zmanjševali zasebno potrošnjo in s tem intenzivnost oživljanja. Zlasti na trgu dela bodo pogoji ostali slabi, stopnja brezposelnosti v EU pa se bo po napovedih povzpela na 10¼ %. V letu 2010 se pričakuje tudi porast javnega primanjkljaja na 7½ % BDP, v letu 2011 pa se bo ob povečanju gospodarske aktivnosti in postopnem prenehanju izvajanja začasnih ukrepov nekoliko zmanjšal.

Gospodarstvo EU prihaja iz recesije. Velika zasluga za to gre ambicioznim ukrepom vlad, centralnih bank in EU, ki niso zgolj preprečili razpada sistema, temveč so spodbudili oživljanje. Vendar je pred nami še mnogo izzivov. Če želimo zadržati pobudo in podpreti trajnost oživitve, je nujno v celoti izvesti vse napovedane ukrepe in dokončati obnovo bančnega sektorja. Moramo začeti gledati tudi srednjeročno ter razmišljati o tem, kako se kar najbolje spopasti z negativnimi učinki, ki jih je imela kriza na trge dela, javne finance in potencialno rast ,“ je izjavil Joaquín Almunia, komisar za ekonomske in monetarne zadeve.

Potem, ko je doživelo najglobljo, najdaljšo in najobsežnejšo recesijo v svoji zgodovini, je gospodarstvo EU prišlo do prelomne točke. V zadnjih mesecih so se gospodarsko stanje in finančni pogoji občutno izboljšali, kar je v veliki meri posledica ukrepov fiskalne ter monetarne politike, ki jih v takem obsegu še ni bilo. Nekateri finančni kazalniki so se vrnili na ravni, ki so jih dosegali pred krizo, povečuje pa se tudi zaupanje. Okrepila so se tudi pričakovanja svetovne rasti in trgovine, zlasti v tržnih gospodarstvih v vzponu. Zaradi takega razvoja dogodkov in ugodne prilagoditve zalog bo rast BDP v EU in evroobmočju v drugi polovici tega leta spet pozitivna.

Pred nami je postopna oživitev

Boljši kratkoročni obeti v EU in zunaj nje so delno posledica začasnih dejavnikov. Ko se bodo učinki teh dejavnikov v letu 2010 sčasoma zmanjševali, bo svetovna aktivnost verjetno prišla v obdobje začasne upočasnitve. Zato se v obdobju napovedi pričakuje le postopna rast izvoza EU. Tudi domače povpraševanje čakajo v prihodnje še številne ovire. Zaradi nizkega izkoristka zmogljivosti, slabih obetov glede povpraševanja, zmanjšanih dobičkov iz donosnosti in rasti posojil, ki se še umirja, ponovne oživitve investicij ne gre pričakovati pred letom 2011. Čeprav se je izkazalo, da je bila zasebna potrošnja v času recesije stabilizacijski dejavnik, bodo potrošnjo v naslednjem obdobju ovirali potreba po zmanjševanju finančnih vzvodov v proračunih gospodinjstev in slabi obeti na trgu dela. Dodaten omejevalni dejavnik je predviden negativen učinek finančne krize na potencialno proizvodnjo. Tako je pričakovati, da se bo začetna rast BDP v EU in evroobmočju nekoliko umirila, preden se bo v drugi polovici leta 2010 in pozneje spet povečala.

Pritiski na trg dela in javne finance

Kljub temu, da se je trg dela EU izkazal za odpornejšega proti recesiji, kot se je sprva domnevalo (zlasti zaradi kratkoročnih ukrepov politike, prejšnjih reform in zadrževanja delovne sile v nekaterih državah članicah), je v prihajajočih četrtletjih pričakovati odpuščanja delavcev. V letošnjem letu se pričakuje zmanjšanje zaposlenosti v višini približno 2¼ %, v letu 2010 pa še nadaljnje zmanjšanje, približno na ravni 1¼ %. Verjetno je, da se bo stopnja zaposlenosti postopno ustalila proti koncu leta 2010 in v letu 2011, ko se bo oživljanje utrdilo.

Kriza je močno prizadela tudi javne finance. Javnofinančni primanjkljaj se bo letos v EU po pričakovanjih potrojil (dosegel bo raven blizu 7 % BDP v primerjavi z 2¼ % v letu 2008), v letu 2010 pa se bo dalje povišal na približno 7½ %. To poslabšanje deloma izhaja iz delovanja avtomatskih stabilizatorjev in diskrecijskih ukrepov, ki so bili sprejeti v podporo gospodarstvu, vendar je povezano tudi z neobičajno velikim upadom prihodkov v odziv na recesijo. V letu 2011 se ob povečanju aktivnosti in prenehanju izvajanja začasnih ukrepov pričakuje rahlo zmanjšanje primanjkljaja, na raven malo pod 7 %, vendar se bo delež dolga še dalje povečeval.

Inflacija ostaja obvladljiva

Pričakuje se, da se bo inflacija v EU in evroobmočju v primerjavi z zdajšnjo zelo nizko stopnjo nekoliko povečala, vendar bo skozi obdobje napovedi ostala obvladljiva. Inflacija po HICP bo po napovedih v letu 2010 znašala povprečno nekoliko nad 1 %, v letu 2011 pa bo znašala približno 1½ % na obeh področjih. Čeprav bo zviševanje cen blaga inflacijo verjetno dvigovalo, bosta precejšnja stagnacija gospodarstva in nizka rast plač imeli nanjo blažilen učinek.

Ostaja močna negotovost

Obeti za gospodarstvo EU, ko to izstopa iz recesije, so zelo negotovi in podvrženi nezanemarljivim tveganjem, ki pa so na splošno uravnotežena. Oživitev lahko v primeru, da bodo ukrepi politike pri ponovnem vzpostavljanju trdnosti finančnega sektorja in spodbujanju zaupanja uspešnejši od predvidevanj ali če pride do bolj izražene rasti svetovnega povpraševanja, pozitivno preseneti. Po drugi strani pa se slabi pogoji na trgu dela in omejitve investicij lahko izkažejo za močnejše od pričakovanj. Poleg tega se lahko zgodi, da banke oživljanja ne bodo mogle podpreti v zadostni meri, če ne bodo popravile bilanc. Tveganja za inflacijo so prav tako na splošno uravnotežena.

Glej tabele spodaj in celotno napoved na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16051_en.htm .

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar