Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1663

Bruxelles, 3 noiembrie 2009

Previziunile de toamnă 2009-2011: economia UE pe calea redresării progresive

Conform previziunilor de toamnă ale Comisiei, economia UE va ieși din criză în a doua jumătate a acestui an, deși pe 2009 în ansamblu se prevede totuși o scădere a PIB-ului cu aproximativ 4%. Se preconizează o redresare progresivă, PIB-ul urmând să crească, potrivit previziunilor, cu ¾% în 2010 și cu aproximativ 1½% în 2011. Relansarea pe termen scurt a activității economice este rezultatul îmbunătățirii mediului extern și a condițiilor financiare, precum și al măsurilor strategice puse în aplicare în domeniul fiscal și monetar. În continuare, există o serie de factori care urmează să diminueze cererea privată și, implicit, vigoarea redresării. În special, condițiile pe piața forței de muncă vor rămâne nefavorabile, rata șomajului urmând să atingă 10¼% în UE, potrivit prognozei. De asemenea, se preconizează o creștere a deficitului public, care va ajunge la 7½% din PIB în 2010, pentru a scădea apoi puțin în 2011 datorită relansării activității economice și sistării treptate a măsurilor temporare.

„Economia UE iese din criză. Acest fapt se datorează în bună parte măsurilor ambițioase luate de guverne, de băncile centrale și de UE, care nu numai că au prevenit colapsul sistemic, dar au și impulsionat redresarea. Mai sunt însă destule obstacole de depășit. Pentru a menține impulsul și a asigura o redresare sustenabilă, este esențial să implementăm în întregime toate măsurile anunțate și să ducem la bun sfârșit procesul de asanare a sectorului bancar. De asemenea, trebuie să începem să privim mai mult pe termen mediu și să căutăm cele mai bune metode de combatere a efectelor negative ale crizei asupra piețelor forței de muncă, asupra finanțelor publice și asupra creșterii potențiale.”, a declarat Joaquín Almunia, comisarul pentru afaceri economice și monetare.

După ce a trecut prin cea mai profundă, mai îndelungată și mai extinsă criză din istoria sa, economia UE a ajuns la un punct de răscruce. În ultimele luni s-a observat o ameliorare sensibilă a situației economice și a condițiilor financiare, datorată, în mare parte, măsurilor de politică fiscală și monetară fără precedent care s-au luat. O serie de indicatori financiari au revenit la nivelurile anterioare crizei și începe să se reinstaureze încrederea. De asemenea, s-au ameliorat perspectivele comerciale și de creștere economică la nivel mondial, în special în cazul economiilor de piață emergente. În acest context și având în vedere ajustarea favorabilă a stocurilor, se estimează că în a doua jumătate a acestui an creșterea PIB-ului va reveni pe o traiectorie pozitivă în UE și în zona euro.

Perspective de redresare progresivă

Îmbunătățirea perspectivelor pe termen scurt în UE și în exterior este, în parte, rezultatul unor factori temporari. O dată cu estomparea efectului acestora în cursul anului 2010, activitatea mondială va trece probabil printr-o perioadă dificilă. Prin urmare, conform estimărilor, creșterea exporturilor UE nu se va ameliora decât progresiv în perioada prognozată. De asemenea, cererea internă se va confrunta cu o serie de constrângeri. Având în vedere utilizarea redusă a capacităților, perspectivele relativ anemice de creștere a cererii, progresul limitat al rentabilității și creșterea încă moderată a creditelor, se preconizează că sectorul investițiilor nu se va redresa decât în 2011. Deși consumul privat s-a dovedit a fi un factor stabilizator în timpul recesiunii, în perioada următoare, gospodăriile își vor reduce cheltuielile din nevoia de a-și reface bugetele și din cauza perspectivelor nefavorabile de pe piața forței de muncă. Un alt factor restrictiv este impactul negativ estimat al crizei financiare asupra potențialului de producție. Astfel, conform prognozei, după o primă fază ascendentă, va avea loc o ușoară încetinire a creșterii PIB-ului în UE și în zona euro, urmată de o revenire în a doua jumătate a anului 2010 și ulterior.

Piața forței de muncă și finanțele publice sub presiune

Cu toate că piața comunitară a forței de muncă s-a dovedit mai rezistentă în perioada crizei decât era de așteptat (în mare parte datorită măsurilor de politică pe termen scurt, reformelor din trecut și menținerii locurilor de muncă în unele state membre), se preconizează o scădere mai accentuată a ratei de ocupare a forței de muncă în trimestrele următoare. Potrivit estimărilor, anul acesta va avea loc o scădere de aproximativ 2¼% a ratei de ocupare a forței de muncă, iar în 2010, o scădere suplimentară de 1¼%. Situația în sectorul ocupării forței de muncă se va stabiliza probabil progresiv spre sfârșitul anului 2010 și începutul anului 2011, o dată cu consolidarea redresării.

Grav afectate au fost și finanțele publice. Potrivit estimărilor, deficitul public se va tripla anul acesta în UE (atingând aproape 7% din PIB, față de 2¼% în 2008) și va continua să crească, ajungând la aproximativ 7½% în 2010. Această deteriorare a fost provocată, în parte, de funcționarea stabilizatorilor automați și de măsurile discreționare adoptate pentru a sprijini economia, dar reflectă și o scădere anormal de drastică a veniturilor, ca reacție la încetinirea creșterii economice. Se așteaptă ca în 2011 deficitul să scadă puțin sub pragul de 7% din PIB, datorită relansării activității economice și sistării măsurilor temporare. Cu toate acestea, rata datoriei va continua să crească.

Inflația se menține moderată

Potrivit estimărilor, în UE și în zona euro inflația va reîncepe să crească de la nivelul foarte redus din prezent, dar se va menține moderată în perioada prognozată Se preconizează că, în medie, inflația IAPC va depăși cu puțin procentul de 1% în 2010, ajungând la aproximativ 1½% în 2011 în ambele zone. Creșterea prețurilor la produsele de bază riscă să exercite presiuni ascendente asupra inflației, însă activitatea economică precară și majorarea nesemnificativă a salariilor ar trebui să aibă un efect moderator.

Incertitudinile persistă

În contextul ieșirii din criză, perspectivele economice europene sunt foarte incerte și supuse unor riscuri deloc neglijabile, dar în mare măsură echilibrate. Procesul de redresare ar putea surprinde prin amploarea sa, dacă măsurile strategice vor contribui într-un mod mai eficient decât s-a presupus la consolidarea sistemului financiar și la ameliorarea climatului de încredere sau dacă cererea la nivel mondial va crește peste așteptări. Pe de altă parte, criza forței de muncă și constrângerile din sectorul investițiilor ar putea exercita un impact mai puternic decât era de așteptat. Mai mult, este posibil ca sectorul bancar, sub rezerva corectării propriului bilanț, să nu poată sprijini eficient redresarea economică. Riscurile care planează asupra prognozei de inflație sunt, de asemenea, în mare măsură echilibrate.

Tabelele de mai jos și documentul integral referitor la previziuni sunt disponibile la adresa:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16051_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar