Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1663

Brüsszel, 2009. november 3.

Őszi előrejelzés 2009–2011: fokozatos élénkülés az EU gazdaságában

A Bizottság őszi előrejelzése szerint az EU gazdasága az idei év második felében kiemelkedik a recesszióból, bár a GDP csökkenése 2009-ben összességé ben még mindig körülbelül 4%-ot tesz ki. 2010-ben fokozatos élénkülés várható, az előrejelzés szerint a GDP növekedése ekkor ¾%-os, majd 2011-ben mintegy 1½%-os lesz. A gazdasági tevékenység rövid távú élénkülése a külső környezet és a pénzügyi feltételek javulásának, valamint a jelentős költségvetési és monetáris politikai intézkedések végrehajtásának az eredménye. A későbbiekben azonban várhatóan számos tényező korlátozza majd a magánkeresletet és így az élénkülés erősödését. Mindenekelőtt továbbra is kedvezőtlenek maradnak a munkaerő-piaci körülmények: az EU munkanélküliségi rátája várhatóan eléri a 10¼%-ot. Az előrejelzés szerint az államháztartási hiány szintén növekedni fog – 2010-ben a GDP 7½%-ára –, majd 2011-ben a gazdaság élénkülése és az ideiglenes intézkedések fokozatos megszűnése miatt némileg visszaesik.

Az EU gazdasága lassan kilábal a recesszióból . Ez nagyrészt a kormányok, a központi bankok és az EU ambiciózus intézkedéseinek köszönhető, amelyek megakadályozták a rendszer összeomlását és lökést adtak a gazdaság helyreállításához is. Az előttünk levő út azonban még mindig tele van kihívásokkal. Ahhoz, hogy megmaradjon a mostani lendület és az élénkülés tartóssá váljon, alapvető fontosságú, hogy az összes bejelentett intézkedést teljes egészében végrehajtsuk és befejezzük a banki ágazat rendbehozatalát. Itt az ideje, hogy középtávra is kitekintsünk és megfontoljuk, hogyan kezelhetjük a válságnak a munkaerőpiacra, az államháztartásra és a potenciális növekedésre gyakorolt káros hatását ” – mondta Joaquín Almunia, a gazdasági és monetáris ügyekért felelő biztos.

Az EU gazdasága, miután történetének legmélyebb, leghosszabb és legátfogóbb recesszióját élte át, most fordulóponthoz érkezett. Az elmúlt hónapokban a gazdasági és pénzügyi helyzet jelentős javulásának lehettünk tanúi, főként a példa nélkül álló költségvetési és monetáris politikai intézkedések megvalósításának köszönhetően. Számos pénzügyi mutató visszatért a válság előtti szintre, miközben a bizalom erősödik. A globális növekedéssel és kereskedelemmel kapcsolatos kilátások is javultak, különösen a fejlődő piacgazdaságokban. E fejlemények és a kedvező állománykiigazítás nyomán az idei év második felében az EU és az euróövezet GDP-je várhatóan újra növekedni kezd.

Fokozatos élénkülésre szá míthatunk

A rövid távon javuló uniós és globális kilátások részben átmeneti tényezőkből erednek. Mivel ezek hatása 2010 folyamán elhalványul, a globális tevékenységek valószínűleg kissé visszaesnek. Ezért az előrejelzés időszakában az EU exportjánaknövekedése várhatóan csak fokozatosan szilárdul meg. A hazai kereslet továbbra is számos korláttal kerül szembe. Az előrejelzés szerint a beruházások – az alacsony kapacitáskihasználást, a viszonylag gyenge keresleti kilátásokat, a visszafogott jövedelmezőségnövekedést és a még mindig mérsékelt hitelbővülést tükrözve – 2011-ig nem élénkülnek. Bár a magánfogyasztás a válság idején stabilizáló tényezőnek bizonyult, a következő időszakban a kiadások várhatóan csökkennek, mert a háztartások nem növelhetik hitelfelvételüket és a munkaerő-piaci kilátások rosszak. További korlátozó tényezőt jelent a pénzügyi válságnak a potenciális kibocsátásra gyakorolt esetleges hátrányos hatása. Így az előrejelzések szerint a kezdeti fellendülés után a GDP-növekedés az EU-ban és az euróövezetben kissé csökken, majd 2010 második felében és azt követően újra erőre kap.

Nyomás alatt a munkaerőpiac és az államháztartás

Bár az EU munkaerőpiaca a vártnál ellenállóbbnak bizonyult a válsággal szemben (nagyrészt a rövid távú szakpolitikai intézkedések, korábbi reformok és néhány tagállamban az aktív munkaerő tudatos megtartása következtében) az elkövetkező negyedévekben nagyobb arányú leépítés várható. Ebben az évben a foglalkoztatás körülbelül 2¼%-kal zsugorodik, majd 2010-ben mintegy 1¼%-os további csökkenés várható, ezután 2010 végén és 2011-ben az élénkülés megszilárdulásával fokozatosan stabilizálódhat.

Az államháztartásokat szintén erősen sújtotta a válság. Az előrejelzések szerint az EU-ban ebben az évben megháromszorozódik az államháztartási hiány (a 2008-as 2¼%-kal szemben eléri a GDP közel 7%-át) majd 2010-ben tovább emelkedik, körülbelül 7½%-ra. Ez a romlás részben az automatikus stabilizátorok működésének és a gazdaság támogatását célzó diszkrecionális intézkedéseknek tulajdonítható, de tükrözi azt is, hogy a visszaesés miatt a szokásosnál erősebb a bevételcsökkenés. 2011-ben a hiány várhatóan csekély mértékben, valamivel a GDP 7%-a alá csökken, amint megélénkül a gazdasági tevékenység és megszűnnek az átmeneti intézkedések. Az adóssághányad azonban növekedő pályán marad.

Az infláció továbbra is csekély

A jelenleg rendkívül alacsony infláció várhatóan némileg növekedik az EU-ban és az euróövezetben, de az előrejelzés időszakában visszafogott marad. Az előrejelzések szerint a HICP-infláció 2010-ben átlagosan valamivel 1% fölött lesz és 2011-ben körülbelül 1½%-ot ér el mind az EU-n, mind az euróövezeten belül. Miközben az emelkedő nyersanyagárak valószínűleg felfelé irányuló nyomást fejtenek ki, a lanyha gazdaság és a gyenge bérnövekedés tompítja az inflációt.

A bizonytalanság változatlanul nagy

A recesszióból épp kikerülő uniós gazdaság kilátásai rendkívül bizonytalanok, ugyanakkor nem elhanyagolható, de nagyrészt kiegyensúlyozott kockázatokkal lehet számolni Az élénkülés meglepően erős lehet, ha a szakpolitikai intézkedések a vártnál hatékonyabbnak bizonyulnak a pénzügyi ágazat stabilitásának helyreállítása és a bizalom erősítése terén, vagy ha a globális kereslet határozottabban erősödik. Másrészt a rossz munkaerő-piaci körülmények hatása és a beruházások korlátai a vártnál erőteljesebbnek bizonyulhatnak. Emellett ha a banki ágazat nem javítja mérlegét, nem lesz képes elegendő támogatást biztosítani az élénküléshez. Az inflációs kilátásokkal kapcsolatos kockázatok nagyrészt kiegyensúlyozottak.

Lásd még az alábbi táblázatokat. A teljes előrejelzés a következő weboldalon olvasható:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16051_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar