Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/1662

Brussel, 30 oktober 2009

Staatssteun: Commissie geeft toestemming voor tijdelijke verlenging garantie België, Frankrijk en Luxemburg voor schulden Dexia

De Europese Commissie heeft, op basis van de staatssteunregels van het EG-Verdrag, ingestemd met de tijdelijke verlenging van de gezamenlijke garantie van België, Frankrijk en Luxemburg voor de schulden van Dexia. De Commissie is namelijk tot de bevinding gekomen dat de verlenging van deze in november 2008 voor het eerst door de Commissie goedgekeurde maatregel (zie IP/08/1745 ) gerechtvaardigd is door de fundingsituatie van de groep en de systeemrelevantie van de groep voor de economieën van de drie lidstaten. Deze maatregel is ook in lijn met de bestaande praktijk voor dit soort maatregelen en is verenigbaar met artikel 87, lid 3, onder b), van het EG-Verdrag (die bepaling laat steun toe die een passend, noodzakelijk en evenredig instrument is "om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen"). Deze verlenging geldt evenwel slechts voor vier maanden - tot eind februari 2010. Tegen dan wil de Commissie tot een definitief besluit komen over de vraag of het totale steunpakket voor Dexia verenigbaar is met de regels inzake herstructureringssteun. Het diepgaande onderzoek van dit steunpakket ging in maart 2009 van start (zie IP/09/399 ).

Eurocommissaris voor Mededinging Neelie Kroes: "Deze tijdelijke verlenging van de staatsgarantie voor Dexia's schulden is noodzakelijk om tijdens de herstructurering van de bank aan de fundingbehoeften te kunnen voldoen. De Commissie wil een definitief besluit nemen over de herstructureringssteun voor de bank tegen uiterlijk eind februari 2010, op voorwaarde dat de huidige goeie samenwerking met de betrokken lidstaten en de bank blijft voortduren."

België, Frankrijk en Luxemburg deden bij de Commissie aanmelding van een verlenging en aanpassing van de garantie voor de schulden van Dexia waartoe zij in september 2009 hadden besloten. In het kader van de aangemelde maatregel wordt de garantie, die de Commissie op 19 november 2008 had goedgekeurd en die op 31 oktober 2009 afloopt, door de drie lidstaten en de bank verlengd tot 31 oktober 2010. De wijzigingen zijn als volgt:

  • het garantiebedrag wordt verminderd van 150 naar 100 miljard EUR;

  • de looptijd van de gegarandeerde schuldinstrumenten wordt verlengd van 31 oktober 2011 tot 31 oktober 2014;

  • de schuldinstrumenten op zeer korte termijn (minder dan één maand) zijn vanaf 16 oktober 2009 niet langer gedekt door de garantie.

Alle overige aspecten van de garantie, met inbegrip van de vergoeding (in lijn met de ECB-normen), blijven ongewijzigd.

De Commissie vindt deze verlenging noodzakelijk om een risico op een ernstige verstoring in de economieën van de drie betrokken lidstaten te voorkomen. Ook bieden deze aanpassingen volgens haar de garantie dat de maatregel passend is, tot het noodzakelijke minimum beperkt blijft en evenredig is.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt beschikbaar onder zaaknummer N 583/2009 in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie , zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost. Een overzicht van de recentste beschikkingen en besluiten inzake staatssteun die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State Aid Weekly e-News .


Side Bar