Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1626

Bruxelles, 29 octombrie 2009

Telecomunicații: Comisia intensifică procedura judiciară împotriva Regatului Unit în ceea ce privește protejarea vieții private și a datelor cu caracter personal

Comisia a inițiat astăzi a doua etapă a procedurii privind încălcarea dreptului comunitar împotriva Regatului Unit, care nu le permite cetățenilor săi să beneficieze din plin de măsurile UE privind protejarea vieții private și a datelor cu caracter personal în contextul utilizării comunicațiilor electronice. Legislația europeană prevede obligația țărilor UE de a asigura cetățenilor confidențialitatea comunicațiilor electronice, precum utilizarea email-ului sau navigarea pe internet, prin interzicerea interceptării și a supravegherii acestora fără consimțământul legal al utilizatorului. Comisia a declarat astăzi că va trimite Regatului Unit un aviz motivat, dat fiind că aceste norme nu au fost transpuse pe deplin în legislația națională britanică.

„În mediul digital, protejarea vie ții private a cetățenilor și a integrității datelor lor cu caracter personal nu reprezintă numai un aspect important, ci și un drept protejat de legislația comunitară. De aceea, Comisia urmărește cu vigilență garantarea aplicării corespunzătoare a normelor și drepturilor comunitare .”, a declarat Viviane Reding, Comisarul European responsabil cu telecomunicațiile. „Protejarea vieții private în mediul digital este esențială pentru consolidarea încrederii în internet. Prin urmare, invit autoritățile britanice să își modifice legislația națională pentru a le permite astfel cetățenilor Regatului Unit să beneficieze de toate garanțiile prevăzute de dreptul comunitar în ceea ce privește confidențialitatea comunicațiilor electronice.”

Comisia își menține poziția potrivit căreia Regatul Unit nu respectă normele comunitare privind protejarea confidențialității comunicațiilor electronice, precum utilizarea email-ului sau navigarea pe internet, prevăzute de Directiva 2002/58/EC asupra confidențialității și comunicațiilor electronice și de Directiva 95/46/EC privind protejarea datelor cu caracter personal. Această poziție a fost adoptată în urma unei analize exhaustive a răspunsului autorităților britanice la scrisoarea de somare - prima etapă a procedurii de încălcare a dreptului comunitar - trimisă de Comisie la data de 14 aprilie 2009 ( IP/09/570 ). Comisia a inițiat această procedură judiciară ca urmare a anchetei asupra măsurilor luate de autoritățile britanice ca răspuns la plângerile primite din partea cetățenilor cu privire la utilizarea publicității comportamentale de către furnizorii de servicii internet.

Mai precis, Comisia a identificat trei lacune în normele britanice actuale privind confidențialitatea comunicațiilor electronice:

  • Nu există o autoritate na țională independentă care să supravegheze interceptarea comunicațiilor și, în special, care să răspundă plângerilor cu privire la interceptarea comunicațiilor, deși în Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice și în Directiva privind protecția datelor cu caracter personal se prevede instituirea unei asemenea autorități.

  • Legisla ția actuală a Regatului Unit - Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (RIPA) (Lege din 2000 privind reglementarea puterilor de investigare) - autorizează interceptarea comunicațiilor nu numai în cazul în care persoanele vizate și-au dat consimțământul, ci și atunci când persoana responsabilă cu interceptarea comunicațiilor are „motive rezonabile de a crede” că respectivul consimțământ a fost acordat. Aceste dispoziții legislative britanice nu respectă normele comunitare conform cărora consimțământul înseamnă orice manifestare de voință, liberă, specifică și informată.

  • Dispozițiile RIPA care interzic și prevăd sancțiuni pentru interceptarea ilegală se limitează doar la interceptarea „intenționată”, în timp ce legislația comunitară le cere statelor membre să interzică și să prevadă sancțiuni pentru orice fel de interceptare ilegală, indiferent de intenționalitate.

Regatul Unit are la dispozi ție două luni pentru a formula un răspuns la această a doua etapă a procedurii de încălcare a dreptului comunitar. În cazul în care nu primește un răspuns sau dacă răspunsul trimis de Regatul Unit este nesatisfăcător, Comisia poate deferi cazul Curții Europene de Justiție.

Context

Directiva UE asupra confidențialității și comunicațiilor electronice prevede obligația statelor membre de a asigura caracterul confidențial al comunicațiilor și al datelor de transfer aferente prin interzicerea interceptării și a supravegherii ilegale, cu excepția cazului în care utilizatorii vizați își dau consimțământul [articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2002/58/EC ]. Conform Directivei UE privind protejarea datelor cu caracter personal, consimțământul utilizatorului trebuie să fie acordat în mod liber, specific și în cunoștință de cauză [articolul 2 litera (h) din Directiva 95/46/EC ]. Mai mult, articolul 24 din aceeași directivă prevede obligația statelor membre de a stabili sancțiuni adecvate în caz de încălcare a dreptului comunitar, iar articolul 28 prevede că supravegherea implementării directivei trebuie încredințată unor autorități independente. Aceste dispoziții din Directiva privind protejarea datelor cu caracter personal se aplică și în cazul confidențialității comunicațiilor.

O prezentare detaliată a procedurilor privind încălcarea dreptului comunitar în domeniul telecomunicațiilor este disponibilă pe site-ul:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/


Side Bar