Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1599

Bruselj, 28. oktobra 2009

Mleko: Komisija državam članicam začasno dovoljuje, da kmetom izplačajo državno pomoč v višini do 15 000 EUR

Evropska komisija se je danes dogovorila, da državam članicam dovoli, da kmetom izplačajo enkratni znesek v višini do 15 000 EUR v obliki državne pomoči. Ta ukrep je del stalnih prizadevanj Komisije za stabilizacijo prihodkov proizvajalcev mleka, vendar je seveda na voljo kmetom v vseh sektorjih. Odločitev spreminja začasni okvir za ukrepe državne pomoči ob trenutni krizi, ki ga je Komisija sprejela januarja 2009 in že določa različne možnosti pomoči, namenjene lajšanju dostopa podjetij EU do financiranja. Z današnjo odločitvijo Komisije se v okvir vključi ločen združljiv omejen znesek pomoči v višini 15 000 EUR za kmete. Ta znesek se lahko odobri enkrat na posamezno podjetje, in sicer do konca leta 2010. Vsako pomoč de minimis, prejeto od začetka leta 2008, je treba odšteti od tega zneska. Sheme pomoči, vzpostavljene na podlagi tega novega instrumenta, bodo morale biti na voljo vsem primarnim proizvajalcem in dopolnjevati druge splošne krizne ukrepe, ki so jih že sprejele države članice. Zamisel, da se kmetom omogoči državna pomoč v višini do 15 000 EUR, je bila del sporočila Komisije o sektorju mleka z dne 22. julija 2009.

„S tem ko nacionalnim organom dovolimo, da kmetom izplačajo do 15 000 EUR pomoči, bi morali pomagati k premagovanju resnih težav z denarnim tokom, s katerimi se soočajo nekateri kmetje,“ je dejala Mariann Fischer Boel, komisarka za kmetijstvo in r azvoj podeželja. „Prepričana sem, da bo poleg ukrepov, ki so na voljo na ravni EU, ta odločitev našim proizvajalcem mleka pomagala iz sedanjega težkega položaja.“

Sprejeti ukrepi v sektorju mleka

Komisija pričakuje, da bo letos za tržne ukrepe porabila do 600 milijonov EUR.

Obdobje intervencije se je podaljšalo do konca avgusta 2010.

Letos se 70 odstotkov neposrednih plačil lahko izplača 6 tednov prej kot običajno (od 16. oktobra).

Znotraj reforme SKP iz leta 2003 se je dodalo dodatnih 5 milijard EUR na leto za neposredna plačila proizvajalcem mleka za nadomestilo za znižanja intervencijskih cen.

Komisija je 19. oktobra napovedala dodaten paket pomoči za proizvajalce mleka v višini 280 milijonov EUR.

V okviru sistematskega pregleda skupne kmetijske politike in načrta za oživitev gospodarstva je za „nove izzive“, vključno s prestrukturiranjem mlečnega sektorja, na voljo dodatnih 4,2 milijarde EUR. Ta znesek se doda sredstvom, ki so že na voljo v okviru politike razvoja podeželja.

Komisija je prav tako okrepila program za mleko v šolah z razširitvijo ponudbe proizvodov in starostnih skupin otrok, ki so vključeni v program. Odprla je nov krog promocijskih ukrepov za mlečne proizvode.

Skupina na visoki ravni za mleko proučuje srednje- in dolgoročno prihodnost mlečnega sektorja in bo svoje končno poročilo predstavila do konca junija 2010.

Več o tem:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar