Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1599

V Bruseli 28. októbra 2009

Mlieko: Komisia dočasne povolila členským štátom vyplatiť poľnohospodárom štátnu pomoc do výšky 15 000 EUR

Európska komisia dnes odsúhlasila, aby členské štáty mohli vyplatiť poľnohospodárom jednorazovú čiastku štátnej podpory až do výšky 15 000 EUR. Tento krok je súčasťou pokračujúcej snahy Komisie stabilizovať príjmy výrobcov mlieka. O podporu však môžu požiadať aj poľnohospodári z iných odvetví. Toto rozhodnutie pozmeňuje dočasný krízový rámec, ktorý Komisia prijala v januári 2009, v ktorom sa ustanovujú rôzne možnosti poskytnutia štátnej pomoci, aby sa tak uľahčil prístup k financovaniu podnikov EÚ. Dnešným rozhodnutím Komisie sa do rámca začlení osobitná zlučiteľná limitovaná čiastka pomoci pre poľnohospodárov vo výške 15 000 EUR. Táto čiastka sa môže podniku poskytnúť iba raz do konca roku 2010. Od tejto sumy treba odpočítať každú pomoc de minimis, ktorú už podnik získal od začiatku roka 2008. Schémy pomoci zavedené v rámci tohto nového nástroja sa musia sprístupniť všetkým prvovýrobcom a musia dopĺňať ostatné všeobecné krízové opatrenia, ktoré členské štáty uplatňujú. Myšlienka poskytnúť poľnohospodárom štátnu pomoc až do výšky 15 000 EUR je súčasťou oznámenia Komisie o sektore mlieka z 22. júla 2009.

„Umožniť štátnym orgánom vyplatiť poľnohospodárom pomoc vo výške až 15 000 EUR by malo pomôcť prekonať vážne finančné problémy, v ktorých by sa niektorí poľnohospodári mohli nachádzať,“ uviedla komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Mariann Fischer Boelová. „Verím, že spoločne s opatreniami, ktoré EÚ ponúka, to môže našim výrobcom mlieka pomôcť v súčasnej náročnej situácii.“

Opatrenia, ktoré už v sektore mlieka boli prijaté

Komisia očakáva v tomto roku vynaložiť na trhové opatrenia až 600 miliónov EUR.

Intervenčné obdobie bolo predĺžené až do konca augusta 2010.

70 % priamych platieb sa tento rok môže vyplatiť o 6 týždňov skôr ako zvyčajne (od 16. októbra).

V rámci reformy SPP z roku 2003 bolo k priamym platbám pridaných ešte 5 miliárd EUR ročne pre výrobcov mlieka na kompenzáciu zníženia intervenčných cien.

Komisia 19. októbra oznámila poskytnutie dodatočného balíka pomoci pre výrobcov mlieka vo výške 280 miliónov EUR.

V rámci preskúmania stavu a balíka na oživenie hospodárstva je k dispozícii ďalších 4,2 miliardy EUR na riešenie „nových výziev“ vrátane reštrukturalizácie sektora. Ide o dodatočné prostriedky k tým, ktoré sú už k dispozícii v rámci politiky rozvoja vidieka.

Komisia takisto posilnila školský mliečny program rozšírením ponuky výrobkov a vekových skupín detí, na ktoré sa tento program vzťahuje. Otvorila aj nové kolo podporných opatrení pre odbyt mliečnych výrobkov.

Skupina odborníkov na vysokej úrovni pre sektor mlieka sa zaoberá riešením strednodobých a dlhodobých vyhliadok v sektore mlieka a záverečnú správu o svojich zisteniach predloží koncom júna 2010.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar