Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1599

Brussel, 28 oktober 2009

Melk: Commissie staat lidstaten tijdelijk verlening van staatssteun tot 15 000 euro per landbouwer toe

Deze maatregel voor een eenmalige betaling van maximaal 15 000 euro aan staatssteun per landbouwer is vandaag door de Commissie goedgekeurd. Hij maakt deel uit van de inspanningen van de Commissie om de inkomens van de melkproducenten te stabiliseren, maar staat ook open voor landbouwers in andere sectoren. Dit besluit behelst een wijziging van het tijdelijke crisiskader dat de Commissie in januari 2009 heeft vastgesteld en dat reeds verschillende steunmogelijkheden biedt om de toegang van EU‑ondernemingen tot financiering te vergemakkelijken. Als gevolg van het besluit van vandaag wordt een apart en compatibel steunbedrag van 15 000 euro per landbouwer in het crisiskader geïntegreerd. Elke onderneming kan dit bedrag tot eind 2010 eenmalig ontvangen. Indien een bedrijf sinds begin 2008 reeds de-minimissteun heeft ontvangen, moet die op het hierboven genoemde bedrag in mindering worden gebracht. Steunregelingen die in het kader van dit nieuwe instrument worden ingevoerd, moeten open staan voor alle primaire producenten en moeten fungeren als aanvulling op algemene crisismaatregelen die de betrokken lidstaat heeft ingevoerd. Het idee om staatssteun ten bedrage van maximaal 15 000 euro per landbouwer te verlenen, was ingebed in de mededeling van de Commissie over de melksector van 22 juli 2009.

EU‑commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling, Mariann Fischer Boel: “Door de nationale autoriteiten toe te staan tot 15 000 euro steun aan landbouwers te betalen, creëren wij de nodige ruimte om de liquiditeitsproblemen van een aantal boeren op te vangen. Bovenop de andere maatregelen die de EU beschikbaar stelt, kan dit onze melkproducenten helpen de moeilijke situatie die nu heerst, te boven te komen.”

Reeds genomen maatregelen in de zuivelsector

De Commissie verwacht dit jaar tot 600 miljoen euro aan marktmaatregelen uit te geven.

De interventieperiode is verlengd tot eind augustus 2010.

Dit jaar mag 70 % van de rechtstreekse betalingen zes weken eerder dan normaal worden uitbetaald (vanaf 16 oktober).

In het kader van de GLB-hervorming van 2003 is 5 miljard euro extra per jaar uitgetrokken voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers om verlagingen van de interventieprijzen te compenseren.

Op 19 oktober heeft de Commissie een extra steunpakket ter waarde van 280 miljoen euro voor melkproducenten aangekondigd.

In het kader van de gezondheidscontrole en het economisch-herstelpakket staat 4,2 miljard euro extra ter beschikking voor het aanpakken van “nieuwe uitdagingen”, onder meer de herstructurering in de melksector. Dit komt bovenop de beschikbare middelen in het kader van het plattelandsontwikkelingsbeleid.

Voorts heeft de Commissie het schoolmelkprogramma versterkt door het productassortiment en het aantal doelgroepen uit te breiden. Daarnaast heeft zij het startschot gegeven voor een nieuwe reeks afzetbevorderingsmaatregelen voor melkproducten.

De deskundigengroep op hoog niveau voor de melksector buigt zich momenteel over de middellange‑ en langetermijntoekomst van de zuivelsector en zal eind juni 2010 haar eindverslag indienen.

Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar