Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1599

Briselē, 2009. gada 28. oktobrī

Piensaimniecība — Komisija pagaidām ļauj dalībvalstīm izmaksāt lauksaimniekiem valsts atbalstu līdz 15 000 eiro

Šodien Eiropas Komisija nolēma ļaut, lai dalībvalstis piešķir lauksaimniekiem vienreizēju maksājumu līdz 15 000 eiro valsts atbalsta veidā. Pieņemot šo lēmumu, Komisija turpina centienus stabilizēt piensaimnieku ienākumus, taču piedāvājums, protams, attiecas uz visu nozaru lauksaimniekiem. Tādējādi tiek grozīta krīzes pagaidu sistēma, ko Komisija pieņēma 2009. gada janvārī un kas jau patlaban piedāvā dažādas atbalsta iespējas, lai sekmētu ES uzņēmumu piekļuvi finansējumam. Ar šodien pieņemto Komisijas lēmumu pagaidu sistēmā tiek iekļauta atsevišķa ierobežota atbalsta summa lauksaimniekiem — 15 000 eiro. Minēto summu vienam uzņēmumam var piešķirt vienu reizi līdz 2010. gada beigām. No šīs summas atskaitāms jebkurš de minimis atbalsts, ko kopš 2008. gada sākuma jau saņēmuši attiecīgie uzņēmumi. Atbalsta shēmām, ko izveido saskaņā ar šo jauno instrumentu, jāattiecas uz visiem primārajiem ražotājiem un jāpapildina citi vispārējie krīzes pasākumi, kas darbojas dalībvalstī. Priekšlikums ļaut izmaksāt lauksaimniekiem valsts atbalstu līdz 15 000 eiro bija ietverts Komisijas 2009. gada 22. jūlija paziņojumā par piensaimniecības nozari.

“Piedāvājot valsts iestādēm iespēju izmaksāt lauksaimniekiem atbalstu līdz 15 000 eiro apmērā, mēs palīdzam risināt nopietnas naudas plūsmas problēmas, kas piemeklējušas dažus lauksaimniekus,” sacīja Marianna Fišere Bola, lauksaimniecības un lauku attīstības komisāre. “Es ceru, ka kopā ar ES līmeņa pasākumiem šis atbalsts palīdzēs mūsu piena ražotājiem pārvarēt sarežģīto situāciju.”

Agrāk pieņemtie piensaimniecības nozares pasākumi

Komisija plāno tirgus pasākumiem šogad tērēt līdz 600 miljoniem eiro.

Intervences periods ir pagarināts līdz 2010. gada augustam.

70 % tiešo maksājumu šogad drīkst izmaksāt 6 nedēļas agrāk nekā parasti (no 16. oktobra).

Kad 2003. gadā notika KLP reforma, tiešajiem maksājumiem tika atvēlēti papildu 5 miljardi eiro gadā, lai piensaimniekiem kompensētu intervences cenu samazinājumu.

Komisija 19. oktobrī paziņoja par papildu atbalstu piensaimniekiem — 280 miljoniem eiro.

„Veselīguma pārbaudes” un ekonomikas atveseļošanas pasākumu ietvaros ir pieejami vēl 4,2 miljardi eiro, lai atrisinātu „jaunās problēmas”, tostarp īstenotu piena nozares pārstrukturēšanu. Šis atbalsts paredzēts papildus instrumentiem, kas jau ir pieejami lauku attīstības politikas pasākumu ietvaros.

Komisija pilnveidoja arī programmu skolu apgādei ar pienu, paplašinot programmā paredzēto produktu klāstu un skolēnu vecuma grupas. Turklāt tika uzsākta jauna piena produktu reklāmas pasākumu kampaņa.

Piensaimniecības nozares turpmāko attīstību vidējā un ilgā termiņā patlaban izskata Augsta līmeņa ekspertu grupa piensaimniecības jautājumos, un tās noslēguma ziņojumu paredzēts sagatavot līdz 2010. gada jūnija beigām.

Plašāku informāciju skatiet

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar