Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1599

Briuselis, 2009 m. spalio 28 d.

Pienas. Komisija sutinka, kad valstybės narės suteiktų ūkininkams 15 000 EUR neviršijančią valstybės pagalbą per ribotą laikotarpį

Šiandien Europos Komisija sutiko, kad valstybės narės suteiktų ūkininkams vienkartinę 15 000 EUR neviršijančią valstybės pagalbos išmoką. Šis žingsnis – viena iš Komisijos nuolatinių pastangų stabilizuoti pieną tiekiančių ūkininkų pajamas, nors šios pagalbos gali prašyti ir ūkininkai iš kitų žemės ūkio sektorių. Šiuo sprendimu iš dalies pakeičiama Komisijos 2009 m. sausio mėn. priimta laikinoji krizei įveikti skirta valstybės pagalbos priemonių sistema, kurioje jau numatyta įvairi pagalba siekiant padėti ES įmonėms lengviau gauti lėšų. Šiandien priimtu Komisijos sprendimu į sistemą įtraukiama su kitomis priemonėmis suderinama 15 000 EUR neviršijanti pagalbos ūkininkams išmoka. Ši suma gali būti išmokama įmonei vieną kartą ne vėliau kaip iki 2010 m. pabaigos. Iš šios sumos turi būti atimta visa nuo 2008 m. pradžios gauta de minimis pagalba. Taikant šią naują priemonę, pagalbos programomis, kurios papildys kitas valstybės narės jau nustatytas krizės valdymo priemones, galės naudotis visi pirminės produkcijos gamintojai. Idėja teikti ūkininkams 15 000 EUR neviršijančią valstybės pagalbą pristatyta 2009 m. liepos 22 d. Komisijos komunikate dėl pieno sektoriaus.

„Nacionalinės valdžios institucijos, suteikdamos 15 000 EUR neviršijančią pagalbą, padėtų įveikti dideles grynųjų pinigų srautų problemas, su kuriomis susiduria kai kurie ūkininkai, – sakė už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakinga Komisijos narė Marianna Fischer Boel. – Manau, kad ši priemonė kartu su ES lygmeniu taikomomis kitomis priemonėmis padėtų pieną tiekiantiems mūsų ūkininkams įveikti dabartinę sunkią situaciją.“

Anksčiau pieno sektoriuje taikytos priemonės

Komisija planuoja šiais metais rinkos priemonėms išleisti iki 600 mln. EUR.

Intervencinio supirkimo laikotarpis pratęstas iki 2010 m. rugpjūčio pabaigos.

70 proc. tiesioginių išmokų šiais metais gali būti išmokama 6 savaitėmis anksčiau nei įprastai (nuo spalio 16 d.).

Vykdant 2003 m. BŽŪP reformą, tiesioginės išmokos pieną tiekiantiems ūkininkams kasmet buvo padidinamos 5 mlrd. EUR, siekiant kompensuoti intervencinio supirkimo kainų sumažėjimą.

Spalio mėn. 19 d. Komisija paskelbė apie papildomą 280 mln. EUR pagalbos paketą pieną tiekiantiems ūkininkams.

Vykdant BŽŪP reformos patikrinimą ir įgyvendinant Europos ekonomikos atkūrimo planą, papildomai skirta 4,2 mlrd. EUR naujiems uždaviniams, įskaitant pieno sektoriaus restruktūrizavimą, spręsti. Šios lėšos papildo pagal kaimo plėtros politiką skiriamas lėšas.

Komisija taip pat pradėjo aktyviau vykdyti ES pieno tiekimo mokykloms programą: išplėstas produktų asortimentas ir vaikų amžiaus grupės, kurioms bus taikoma ši programa. Komisija taip pat pradėjo naują priemonių, kuriomis skatinamas pieno produktų vartojimas, įgyvendinimo etapą.

Aukšto lygio ekspertų grupė pieno klausimais tiria vidutinės trukmės ir ilgalaikes pieno sektoriaus perspektyvas ir galutinę ataskaitą pateiks iki 2010 m. pabaigos.

Daugiau informacijos pateikiama:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar